CDOAplikacjePolecane tematy

Posiadamy platformę, dzięki której jesteśmy w stanie skutecznie odpowiadać wyzwaniom cyfrowej transformacji

Executive ViewPoint

O postępujących w wielu branżach zmianach ukierunkowanych na klienta, potencjale sztucznej inteligencji w aplikacjach dla biznesu, zmianach w ofercie Microsoft Dynamics, możliwościach platformy PowerApps i nowym podejściu do rozwijania oprogramowania, a także o nowych realiach współpracy z partnerami i planowanych inwestycjach mówi Hayden Stafford, wiceprezes Microsoft odpowiedzialny globalnie za obszar aplikacji biznesowych.

Posiadamy platformę, dzięki której jesteśmy w stanie skutecznie odpowiadać wyzwaniom cyfrowej transformacji

Nie mamy ani jednego dużego klienta, który wdrażałby tylko jedno z rozwiązań Microsoft. Pokazuje to jak bardzo złożone stały się dziś projekty biznesowe, jak bardzo skomplikowane są zależności pomiędzy procesami, wokół których poszczególne firmy starają się budować przewagę konkurencyjną. Posiadamy dziś architekturę, platformę aplikacyjną oraz rozwiązania, dzięki którym jesteśmy w stanie w efektywny sposób sprostać tego rodzaju wyzwaniom. Chcemy się tym chwalić, więc tylko w 2020 roku przeznaczymy 1 mld USD na działania wspierające sprzedaż rozwiązań Dynamics w skali świata. Nie było lepszych czasów dla rodziny Dynamics!

Dzisiejsza oferta Microsoft Dynamics bardzo różni się od tej sprzed kilku lat. Zniknął np. tradycyjny podział na ERP i CRM…

Rzeczywiście. W przeszłości Dynamics składał się z bardzo wielu rozwiązań opartych na różnych architekturach. Mam tu na myśli systemy, takie jak: Great Plains, NAV, CRM czy AX. W ostatnich latach oferta rozwiązań Microsoft Dynamics bardzo się zmieniła, ale są to zmiany odpowiadające realiom biznesowym i wyzwaniom, z jakimi mierzą się użytkownicy naszego oprogramowania. Potrzebują oni sprawnych narzędzi ułatwiających pracę w sposób ukierunkowany na klienta, przy szybko zmieniających się warunkach i dużej ilości danych. Niezbędna staje się zatem ścisła integracja narzędzi wspierających różne procesy.

Dziś fundamentem oferty Microsoft Dynamics jest po prostu platforma Dynamics 365. Jakie są jej możliwości?

Dynamics 365 to kompleksowe rozwiązanie wspierające całościowo działania związane ze sprzedażą, obsługą klienta, pracą w terenie, czy obszarem kadrowym. Rozwinęliśmy naszą ofertę od rozwiązań wykorzystywanych w średnich i dużych firmach w kierunku platform spełniających wymagania największych korporacji. Coraz większą wagę przywiązujemy też do innowacji w obszarze sztucznej inteligencji, czy rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Są to dostępne już elementy środowiska Dynamics.

Co ważne, zmiany w rodzinie Dynamics mają źródło już na etapie podejścia do tworzenia oprogramowania. Postawiliśmy na stałą innowacyjność. Nie chodzi tu tylko o szybkość udostępniania kolejnych wersji produktów, ale o diametralną zmianę cyklu rozwoju aplikacji. Zakłada ona stałą ewolucję naszych rozwiązań tak, aby jak najlepiej odpowiadały one zmieniającym się potrzebom klientów. W efekcie każdego roku wydajemy przynajmniej dwa duże wydania i szereg pośrednich aktualizacji.

Wspomniał Pan o sztucznej inteligencji. Jest to dziś bardzo popularny temat…

Nie bez przyczyny. Algorytmy sztucznej inteligencji w diametralny sposób zmieniają możliwości oprogramowania biznesowego, a także jego znaczenie dla biznesu. Dynamika rozwoju biznesowych zastosowań sztucznej inteligencji jest naprawdę fascynująca. Jeszcze nie tak dawno temu rozwiązania wykorzystujące algorytmy AI były dostępne – ze względu na ogromne nakłady – tylko dla największych koncernów na świecie. Ich wykorzystanie wymagało też zaawansowanych kompetencji i posiadania ogromnych zbiorów danych.

Potrzebę wykorzystania takich narzędzi widać na rynku. Coraz większa jest też rozbieżność pomiędzy pozycją rynkową tych dostawców oprogramowania biznesowego, którzy zapewniają klientom możliwość wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji, a tymi, którzy takich funkcjonalności nie oferują. Szczęśliwie, Microsoft jest w czołówce stosowania AI w aplikacjach biznesowych. Jest to zresztą efekt przemyślanej i długofalowej strategii rozwoju oprogramowania linii Dynamics, a także platformy PowerApps.

Jakie – istotne z punktu widzenia użytkowników – zmiany wnosi sztuczna inteligencja do oprogramowania biznesowego?

Daje możliwość wykorzystania potencjału danych w sposób zautomatyzowany, bezpośrednio w ramach oprogramowania biznesowego. Z pewnością nie każda organizacja może pozwolić sobie na zatrudnienie zespołu specjalistów odpowiedzialnego za praktyczne zastosowanie analityki biznesowej. Często też nie chodzi tu o kwestię kosztów, lecz o dostęp do specjalistów. Tymczasem wbudowanie sztucznej inteligencji w poszczególne elementy funkcjonowania aplikacji biznesowych, w poszczególne kroki procesów biznesowych przez nie wspieranych, otwiera drogę do wyeliminowania operacji podejmowanych jedynie w oparciu o przypuszczenia. Zamiast tego pozwala handlowcom, planistom i wszystkim innym grupom pracowników realizować racjonalne działania opierające się na faktach. Tego typu działania przynoszą realną wartość dla wszystkich organizacji. Na naszych oczach dokonuje się demokratyzacja wykorzystania danych w biznesie. Za sprawą modelu chmury obliczeniowej praktycznie bez ograniczeń i w relatywnie niskiej cenie dostępna jest dziś niemal nieskończona moc obliczeniowa. W efekcie rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji są dostępne praktycznie dla wszystkich organizacji.

Od czego zależy decyzja, które obszary funkcjonalne oprogramowania Dynamics w pierwszej kolejności zyskają nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji?

Opieramy się tu na wiedzy zdobytej podczas wieloletniej współpracy z klientami na temat potrzeb kluczowych użytkowników na poszczególnych stanowiskach. Staramy się, aby za sprawą naszych rozwiązań sztuczna inteligencja wspierała ich codzienną pracę. Być może nie pokrywamy tym samym wszystkich potrzeb każdego z użytkowników oprogramowania Microsoft Dynamics, jednak jest to z pewnością funkcjonalność znacząco przewyższająca możliwości dostępne wcześniej. Algorytmy sztucznej inteligencji są dziś zaszyte we wszystkich warstwach oprogramowania Microsoft.

Sztuczna inteligencja jest także fundamentem dla naszych najnowszych aplikacji biznesowych. Rozwiązania, takie jak: Customer Data Platform, Customer Insights, Sales Insights, czy Market Insights opierają się na – dostępnych w ramach platformy Azure – mikrousługach wykorzystujących sztuczną inteligencję, a także na kompleksowych mechanizmach integracyjnych. Efektem są narzędzia, które ucząc się w miarę kolejnych interakcji z klientami, są w stanie na bieżąco sugerować pracownikom najlepsze możliwe działania. Z perspektywy użytkowników rozwiązań w rodzaju Customer Insights oznacza to zupełnie nowy sposób prowadzenia i rozwoju biznesu.

Co więcej, w ramach platformy Azure Stack zapewniamy też cały zestaw narzędzi pozwalających specjalistom ds. analizy danych rozwijać możliwości naszych systemów, a nawet budować zupełnie nowe algorytmy lub modele analityczne tak, aby w jeszcze większym stopniu czerpać z potencjału sztucznej inteligencji.

Wróćmy do specyfiki projektów związanych z wdrożeniem oprogramowania wspierającego zarządzanie. Czy są one dziś skupione na usprawnieniu wewnętrznego funkcjonowania organizacji, czy raczej na wsparciu procesów wykraczających poza granice poszczególnych firm?

Myślę, że jest to kwestia mocno indywidualna, zależna od dojrzałości organizacji, jej sytuacji i specyfiki działania. W ostatnich latach zdecydowanie częściej bierzemy udział w projektach skupionych wokół potrzeby modernizacji wewnętrznego funkcjonowania organizacji biznesowych, tak aby była ona zdolna lepiej odpowiadać potrzebom klientów. Widać, że nasi klienci stają się coraz bardziej skupieni na potrzebach odbiorców.

Wielu nowych klientów Microsoft decyduje się też na wdrożenie rozwiązań, które pozwalają lepiej obsługiwać klientów i budować z nimi długoterminowe relacje. Niewątpliwie duże znaczenie ma tu fakt, że niekoniecznie są to firmy używające dotąd rozwiązań z rodziny Microsoft Dynamics. Proponujemy dziś bowiem narzędzia uniwersalne, możliwe do łatwego wykorzystania w połączeniu z systemami biznesowymi wielu dostawców. Świetnym przykładem jest tu wspomniana platforma Microsoft Customer Insights.

Myślę, że za sprawą sztucznej inteligencji i skali możliwej do wykorzystania w modelu chmury obliczeniowej, innowacje w obszarach związanych z usprawnieniem szeroko rozumianej obsługi klienta i wsparcia sprzedaży wyprzedzają możliwości budowania innowacji w obszarze tradycyjnych systemów w rodzaju ERP i CRM. Nie oznacza to jednak, że te bardziej tradycyjne rozwiązania stają się zbędne – wręcz przeciwnie. Tylko umiejętne połączenie obszarów back-office i front-office daje możliwość proaktywnego dbania o zaangażowanie klientów.

Co znaczące, w obu tych obszarach zastosowanie znajdują aplikacje budowane w oparciu o platformę Microsoft PowerApps, a ich funkcjonalność tylko potwierdza postępujące znaczenie klientocentryczności w biznesie. Dotyczy to zarówno klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych, czyli pracowników. Widać bowiem, że grono firm przykładających dużą wagę do zapewnienia pracownikom przyjaznego i efektywnego środowiska pracy jest coraz szersze. Piękno PowerApps polega na tym, że platforma ta pozwala wykorzystać sztuczną inteligencję i stosunkowo łatwo zmodernizować także te rozwiązania, które niekoniecznie bazują na infrastrukturze chmurowej Microsoft.

Czy możliwości wykorzystania platformy PowerApps są w jakiś sposób ograniczone branżowo lub funkcjonalnie?

Nie. Wzrost wykorzystania aplikacji bazujących na platformie PowerApps widzimy wśród klientów ze wszystkich branż. Co więcej, okazuje się, że możliwości PowerApps można z powodzeniem wykorzystać na potrzeby bardzo przyziemnych zastosowań, jak wsparcie zaopatrzenia biura w środki czystości, ale też w złożonych procesach związanych z zarządzaniem organizacjami tak złożonymi, jak platformy wiertnicze. Nie są to więc jedynie punktowe aplikacje. Możliwe jest dziś tworzenie – w oparciu o środowisko PowerApps – bardzo skomplikowanych systemów odpowiadających złożonym potrzebom biznesowym. Aplikacje oparte na PowerApps świetnie więc uzupełniają rozwiązania Microsoft Dynamics.

Przykładowo, firma Chevron – w oparciu o PowerApps – zbudowała całościowe rozwiązanie wspierające procesy związane z wydobyciem ropy naftowej w Teksasie. Wykorzystując naszą platformę udało im się ustandaryzować procesy i wyeliminować wiele problemów biznesowych. Innym, związanym także ze sztuczną inteligencją, przykładem wykorzystania PowerApps jest całościowe zautomatyzowanie procesów związanych z zatowarowaniem półek sklepowych w oparciu o rozpoznawanie obrazu i analizę etykiet produktowych.

Dlaczego tak ważne są zmiany w architekturze wprowadzone wraz z nową generacją oprogramowania Microsoft Dynamics?

Praktyczne znaczenie tych zmian jest trudne do przecenienia, co wynika m.in. z łatwości rozwijania kodu aplikacyjnego, a także wymiany i współdzielenia danych. Obecnie, fundamentem naszych rozwiązań dla biznesu – zarówno tych, oferowanych w ramach linii Microsoft Dynamics, jak i aplikacji PowerApps – jest jedna, spójna architektura i platforma Power Platform. Zapewnia ona nie tylko sprawne funkcjonowanie kluczowych elementów oprogramowania, ale też sprawną obsługę i integralność warstwy danych.

W przeszłości, w przypadku rozwiązań Great Plains czy NAV takiej integracji brakowało. Utrudnione było zapewnienie współdzielenia danych z innymi aplikacjami. Trudne było też wdrażanie dodatkowych funkcjonalności. Często wymagało to angażowania partnerów, zmian w warstwie danych, tworzenia dodatkowego kodu aplikacyjnego. Przestarzała architektura systemu sprawiała też, że proces rozwoju oprogramowania był mało dynamiczny. Wraz z Dynamics 365 eliminujemy te ograniczenia. Jesteśmy też w stanie bardzo szybko modernizować i rozwijać nasze rozwiązania. O ile więc taki Microsoft Dynamics AX miał ograniczone możliwości integracji z rozwiązaniami chmurowymi, tak Dynamics 365 jest rozwiązaniem Cloud Native, co otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie wdrażania i rozwijania środowiska aplikacyjnego w firmie. Oczywiście Dynamics 365 oferujemy także w modelu on-premise. Zdynamizowaliśmy zresztą rozwój wszystkich rozwiązań biznesowych.

Obecnie, na naszą ofertę oprogramowania dla biznesu składa się kilkadziesiąt, równolegle rozwijanych rozwiązań. Microsoft dużą wagę przykłada dziś także do tego, aby na czas dostarczać klientom i partnerom kolejne wydania oraz funkcjonalności, do których zobowiązaliśmy się w ramach ogłoszonej mapy drogowej rozwoju oprogramowania. W praktyce, jesteśmy już bardzo blisko przeniesienia całej funkcjonalności tradycyjnego oprogramowania ERP do platformy Power Platform. Dla obszaru CRM jest to już w pełni gotowe. Jest to zmiana bardzo istotna zarówno dla naszych klientów, jak i partnerów.

Jak, biorąc pod uwagę wyżej wymienione zmiany w ofercie Microsoft Dynamics, powinni zmieniać się Państwa partnerzy?

W ślad za zmianami technologicznymi i aplikacyjnymi poszły też oczywiście do zmiany w modelu współpracy z partnerami. Dziś jest on bardziej zorientowany na modelu chmury obliczeniowej. Wielu naszych partnerów dotrzymuje nam kroku we wdrażaniu tego typu zmian. Mam jednak wrażenie, że niektórzy, wieloletni partnerzy Microsoft Dynamics świetnie orientują się w możliwościach naszego oprogramowania, ale nie przykładają wystarczającej wagi do potencjału chmury obliczeniowej. Tymczasem jest to bardzo ważny obszar rozwoju, ponieważ coraz mniej jest projektów, które w jakimś stopniu nie wykorzystywałyby możliwości platformy Azure. Sukces odniosą więc ci partnerzy, którzy nauczą się wykorzystywać posiadane kompetencje w realiach projektów opartych na modelu chmury. Model ekonomiczny związany z projektami chmurowymi wymaga jednak bardziej długoterminowego spojrzenia na potencjalne korzyści i strategiczny rozwój biznesu. Nasi najwięksi partnerzy działają w tym obszarze bardzo odważnie, ale dla niektórych jest to naprawdę duża zmiana. Dlatego co roku inwestujemy znaczące środki, aby rozwijać ekosystem partnerów i wesprzeć ich we wprowadzaniu niezbędnych zmian.

Realizujemy też wiele projektów w skali, która wykracza poza możliwości lokalnych partnerów – ze względu na wymagania dotyczące zespołu, kosztów, czy też ryzyka. Musimy więc w szczególnym stopniu dbać o partnerów zdolnych do prowadzenia projektów o charakterze globalnym. Tylko w ostatnim kwartale zainwestowaliśmy 15 mln USD we wsparcie największych z nich tak, aby pomóc im w uzyskaniu zdolności niezbędnych do naprawdę sprawnego prowadzenia projektów opartych na rozwiązaniach Microsoft.

W skali regionu Europy, Środkowego Wschodu i Azji widzimy też ogromną falę konsolidacji wśród partnerów. Myślę, że w krajach regionu CEE prawdziwa fala tego rodzaju zmian jest jeszcze przed nami. Coraz więcej jest też dostawców, którzy dotąd nie byli związani z rozwiązaniami Dynamics, a dziś chcą zaoferować klientom także i nasze rozwiązania. Co więcej, rośnie też liczba partnerów, którzy dotąd specjalizowali się w rozwiązaniach Azure, a teraz chcą proponować klientom oprogramowanie Dynamics. Jest to w pewnym sensie naturalna ścieżka rozwoju. Największe sukcesy we wdrażaniu rozwiązań Dynamics odnoszą bowiem te firmy, które są w stanie dostarczać klientom wszystkie rozwiązania, kompleksowo odpowiadać na potrzeby klientów i korzystać z pełni możliwości, jakie zapewnia oprogramowanie biznesowe Microsoft.

Nie mamy ani jednego dużego klienta, który wdrażałby tylko jedno z rozwiązań Microsoft. Pokazuje to jak bardzo złożone stały się dziś projekty biznesowe, jak bardzo skomplikowane są zależności pomiędzy procesami, wokół których poszczególne firmy starają się budować przewagę konkurencyjną. Posiadamy dziś architekturę, platformę aplikacyjną oraz rozwiązania, dzięki którym jesteśmy w stanie w efektywny sposób sprostać tego rodzaju wyzwaniom. Chcemy się tym chwalić, więc tylko w 2020 roku przeznaczymy 1 mld USD na działania wspierające sprzedaż rozwiązań Dynamics w skali świata. Nie było lepszych czasów dla rodziny Dynamics!

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *