PracaProgramowanie

Programowanie jest łatwe, ale nie jest dla wszystkich

Statystycznie tylko co osiemnasta osoba (5,6 proc.) uważa, że programowanie jest dziedziną skomplikowaną. Jednocześnie większość Polaków twierdzi, że tworzenie aplikacji wymaga posiadania specjalistycznych umiejętności oraz osobistych predyspozycji. Takiego zdania jest 44,6 proc. osób uczestniczących w badaniu przeprowadzonym na zlecenie szkoły programowania Codecool.

Programowanie jest łatwe, ale nie jest dla wszystkich

Wśród czynników utrudniających pozyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności respondenci wskazywali m.in. na zbyt długi czas nauki programowania na studiach i kursach dodatkowych (6,4 proc.), a także wysokie koszty prywatnej edukacji z zakresu kodowania (11,4 proc.). Za największą barierę utrudniającą rozpoczęcie nauki programowania uczestnicy badania uznali jednak brak odpowiednich predyspozycji osobowych. Taką odpowiedź wskazało 52,8 proc. uczestniczących w badaniu mieszkańców dużych miast i 34,3 proc. mieszkańców metropolii.

Zaledwie 1 proc. mężczyzn i tylko 10 proc. kobiet uznało programowanie za trudną lub skomplikowaną dziedzinę.

Co ciekawe, duża grupa respondentów uważa, że odpowiednimi predyspozycjami do nauki programowania oraz wykonywania zawodu programisty dysponują przede wszystkim ludzie młodzi. Co piąta (19,9 proc.) osoba uczestnicząca w badaniu Codecool stwierdziła, że programowanie jest zajęciem raczej dla młodego pokolenia pracowników. Z analiz wynika także, że tylko 17 proc. wchodzących na rynek pracy uznało wiek za główną barierę w podjęciu szkolenia z zakresu tworzenia programów komputerowych. Zdaniem autorów analizy świadczy to o niskiej motywacji do zmiany branży, w której osoby te zdecydowały się rozwijać swoją karierę. Jednocześnie 61 proc. osób wieku 18-24 lata twierdzi, że nauka kodowania wymaga specjalnych umiejętności. Zaledwie 1 proc. mężczyzn i tylko 10 proc. kobiet uznało programowanie za trudną lub skomplikowaną dziedzinę.

Autorzy badania podkreślają także, że od 2017 r. już we wszystkich szkołach w Polsce, wprowadzone mają zostać lekcje kodowania. Już od najbliższego roku szkolnego takie lekcje odbywać będą się w wybranych placówkach. Tymczasem, jak podają przedstawiciele Codecool, statystycznie co piąty uczeń nie korzysta dziś z żadnych rozwiązań cyfrowych. Około 20 proc. szkół w Polsce nie posiada również dostępu do Internetu. “Programowanie to dziedzina jak każda inna – należy poznać jej podstawy by zdecydować czy to zajęcie dla mnie. Poznanie podstaw programowania z pewnością pozwoli uczniom na bardziej świadomy wybór dalszej ścieżki edukacji. O ile by zostać programistą faktycznie niezbędny jest pewny zestaw umiejętności, to nauka programowania rozwija umiejętności logicznego myślenia, wysoko cenione na rynku pracy” – mówi Jerzy Mardaus, menedżer regionalny Codecool.

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie firmy Codecool w połowie czerwca br. wzięło udział ok. 1,1 tys. osób.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *