CDOBiznesPolecane tematy

Przejście masowej produkcji do masowej personalizacji wymaga nowego podejścia do IT

O cyfrowej transformacji w sektorze produkcyjnym, roli konsultantów wdrożeniowych, zmieniających się oczekiwaniach względem systemów klasy ERP oraz o podyktowanych rosnącą popularnością modelu chmury obliczeniowej zmianach na rynku tego typu oprogramowania rozmawiamy z Philem Lewisem, wiceprezesem działu Solution Consulting w firmie Infor.

Przejście masowej produkcji do masowej personalizacji wymaga nowego podejścia do IT

Inicjatywy z zakresu cyfrowej transformacji są realne tylko w przypadku przedsiębiorstw posiadających pełną kontrolę nad przebiegiem procesów biznesowych. Zapewnienie takiej kontroli i przejrzystego wglądu w faktyczny sposób działania organizacji nawet na poziomie pojedynczej iteracji konkretnego procesu jest zadaniem systemu ERP. W epoce cyfrowej transformacji ważne jest jednak, aby rozwiązania typu ERP mogły komunikować się z innymi aplikacjami biznesowymi różnego rodzaju.

W jaki sposób chęć jak najszerszego wykorzystania możliwości nowych technologii wpływa na funkcjonowanie przemysłu?

Istotą cyfrowej transformacji najczęściej są projekty oparte na automatyzacji procesów biznesowych oraz inicjatywy mające na celu wyróżnienie oferty dla tle konkurencji. Można więc oczekiwać po nich korzyści m.in. w zakresie zaangażowania klientów i pracowników, a także poprawy efektywności operacyjnej, jednak to właśnie w obszarze konkurencyjności tkwi największy potencjał cyfrowej transformacji. Jednym z takich sektorów, w których ma to miejsce, jest motoryzacja. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o podejście do nowych technologii w kontekście produkcji. Firmy motoryzacyjne często jako pierwsze implementują nowe rozwiązania i koncepcje w ramach oferowanych produktów. Nowe technologie, wykorzystane w odpowiedni sposób, dają możliwość rzeczywistego wyróżnienia się na tle całej branży – i nie tylko.

Czynnikiem wpływającym na zainteresowanie projektami z zakresu cyfrowej transformacji jest dążenie do zapewnienia personalizacji produktów na masową skalę. Oczekiwania klientów w zakresie możliwości dostosowania różnego rodzaju towarów do własnych potrzeb istotnie wpływają na procesy biznesowe przedsiębiorstw produkcyjnych. Proszę spojrzeć jak rozbudowane są dziś możliwości konfigurowania nowych samochodów. Przykładowo, przedstawiciele firmy Ferrari twierdzą, że oferują klientom nieskończoną liczbę możliwości dostosowania jednego z modeli samochodów tej marki do indywidualnych potrzeb. Na to nakłada się presja jak najszybszej dostawy gotowego auta do klienta. Wynikająca stąd złożoność procesów biznesowych skłoniła firmę Ferrari do rozpoczęcia projektu transformacji procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw w oparciu o rozwiązania Infor. Dodatkowo, uruchomione rozwiązania pozwoliły zwiększyć moce produkcyjne przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia.

Przeczytaj również
InfoShare Startup Contest 2022 wygrał ukraiński startup CareTech Human

Przejście od masowej produkcji do masowej personalizacji wymaga wdrożenia rozbudowanych konfiguratorów produktów i dynamicznych zestawień materiałowych, które często nie występują w tradycyjnych systemach ERP. Firmy produkcyjne opierające swój model działania na wielu niezintegrowanych systemach, w których silnik konfiguracji produktowej jest jedynie dodatkiem, a nie integralną częścią procesu produkcyjnego nie przetrwają w realiach gospodarki skupionej na potrzebach indywidualnego klienta.

W jaki sposób w nowe potrzeby biznesowe wpisuje się koncepcja Internetu Rzeczy?

IoT daje możliwość ucyfrowienia działań związanych z utrzymaniem ruchu, czy gospodarką magazynową, co daje zupełnie nowe możliwości w kontekście minimalizowania przestojów, zarządzania zapasami, czy efektywnego wykorzystania zasobów. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższej dekady w zakładach produkcyjnych powszechne będzie wykorzystanie na dużą skalę nowych możliwości wymiany i przetwarzania danych. Za sprawą Internetu Rzeczy kolejne maszyny i urządzenia produkcyjne będą stawać się częścią zinformatyzowanego środowiska biznesowego. Można spodziewać się, że łańcuchy dostaw poszczególnych firm staną się znacznie bardziej złożone, a jednocześnie zwinniejsze i łatwiejsze do zwizualizowania.

Jaką rolę w kontekście projektów cyfrowej transformacji odgrywają systemy klasy ERP?

Inicjatywy z zakresu cyfrowej transformacji są realne tylko w przypadku przedsiębiorstw posiadających pełną kontrolę nad przebiegiem procesów biznesowych. Zapewnienie takiej kontroli i przejrzystego wglądu w faktyczny sposób działania organizacji nawet na poziomie pojedynczej iteracji konkretnego procesu jest zadaniem systemu ERP. W epoce cyfrowej transformacji ważne jest jednak, aby rozwiązania typu ERP mogły komunikować się z innymi aplikacjami biznesowymi różnego rodzaju. Tylko wtedy będą w stanie zapewnić pełną, precyzyjną informację na temat procesów i operacji, które coraz częściej są realizowane przy użyciu zewnętrznych, wysoce specjalizowanych aplikacji wykorzystywanych, przykładowo, w formie usługi.

Rozwiązania klasy ERP są dziś powszechne w wielu zastosowaniach z obszaru produkcji czy dystrybucji. Ich głównym zadaniem nie jest już jednak wyłącznie zapewnienie kontroli nad przebiegiem poszczególnych procesów. Środowiska ERP pełnią kluczową rolę dla komunikacji i wymiany danych pomiędzy poszczególnymi użytkownikami, działami i procesami. Wymagania stawiane obecnie rozwiązaniom tej klasy to efekt zmieniających się potrzeb i realiów biznesowych. Nie bez znaczenia jest tu też szeroko spotykana frustracja i obawa przed typowymi projektami wdrożenia systemów klasy ERP. Duży odsetek projektów nieudanych, opóźnionych lub niespełniających założeń sprawia, że klienci odchodzą dziś od rozwiązań specyficznie dostosowanych do ich potrzeb na rzecz systemów zawierających specyficzne funkcje branżowe.

Przeczytaj również
Internet Rzeczy jednym z najszybciej rozwijających się obszarów polskiego rynku IT

Jakie są dziś główne oczekiwania względem zespołów konsultingu wdrożeniowego?

Nowe, coraz bardziej upowszechnione wśród producentów systemów wspierających zarządzanie, podejście sprawia, że w ramach prac wdrożeniowych zbędne staje się wprowadzanie indywidualnych kastomizacji. W dużym stopniu odbija się to na oczekiwaniach względem działów konsultingu. Dziś klienci doceniają przede wszystkim wiedzę i doświadczenie branżowe oraz szczegółowe rozeznanie w możliwościach oferowanych narzędzi. Potrzebni stają się konsultanci, którzy w oparciu o dobre praktyki będą w stanie doradzić klientom na etapie kształtowania strategii rozwoju środowiska IT, wskazać najbardziej perspektywiczne rozwiązania, a następnie wdrożyć je w sposób wspierający realizację założonych celów. Potrzebni stają się konsultanci – eksperci zdolni zapewnić najkrótszy czas osiągnięcia oczekiwanych efektów w oparciu o rozwiązania wstępnie skonfigurowane i dostosowane do specyfiki branżowej.

Jednocześnie, rzeczywistość biznesowa sprawia, że nawet wdrożone rozwiązania klasy ERP przechodzą dość gruntowne zmiany. Nie należą do rzadkości próby dostosowania do nowych potrzeb rozwiązań funkcjonujących w firmach od lat. Takie podejście w bardzo poważny sposób ogranicza jednak możliwości wdrażania zmian odpowiadających cyfrowej transformacji. Przedsiębiorstwa polegające na przestarzałych rozwiązaniach nie są w stanie w wystarczającym stopniu angażować się w nowoczesne relacje biznesowe i uczestniczyć w cyfrowej transformacji swoich branż.

W jaki sposób na rynek rozwiązań ERP wpływa rosnąca powszechność usług oferowanych w modelu chmury obliczeniowej?

Widać rosnące zainteresowanie możliwością wykorzystania oprogramowania klasy ERP za pośrednictwem chmury obliczeniowej. Należy jednak pamiętać, że nie ma rozwiązań odpowiednich dla każdego. Standardowy system ERP nie sprawdzi się niezależnie od formy wdrożenia, ponieważ nie dysponuje specyficznymi funkcjami niezbędnymi dla efektywnego konkurowania w wielu branżach. Trudno więc mówić o tym, że jeden, uniwersalny system klasy ERP będzie rozwiązaniem właściwym dla wszystkich branż. Potrzebne są rozwiązania specjalistyczne – i dla nich model chmury obliczeniowej jest z pewnością warty rozważenia.

Niewykluczone jednak, że po pierwszym etapie zachwytu możliwościami systemów oferowanych z chmury publicznej wiele firm będzie zmuszonych do przeniesienia wdrożonych – standardowych i pozbawionych wielu funkcji branżowych – systemów ERP do własnych środowisk chmury prywatnej tracąc część korzyści kosztowych i użytkowych typowych dla systemów wielodostępnych.

Przeczytaj również
NTT System: 40% wzrostu przychodów ze sprzedaży w 2019 roku

Jakie są główne, uniwersalne potrzeby względem oprogramowania klasy ERP?

Fundamentalne znaczenie ma dziś otwartość systemów ERP na integrację z innymi rozwiązaniami i technologiami, a także funkcje dostosowane do wymagań konkretnych branż, ale oparte na najlepszych praktykach i praktycznych doświadczeniach użytkowników.

Sądzę, że dla firm w Polsce szczególnego znaczenia nabierają też funkcje pozwalające na budowanie nowoczesnych, wysoce zintegrowanych modeli współpracy z kontrahentami i klientami. W praktyce, tego rodzaju funkcje pozwalają w zupełnie inny sposób spojrzeć na prowadzoną działalność, wprowadzać nowe usługi i poszukiwać nowych źródeł dochodów.

Jakie funkcjonalności szczególnie istotne w czasach cyfrowej transformacji wyróżniają rozwiązania firmy Infor?

Myślę, że wyróżniają nas przede wszystkim rozwiązania branżowe, stworzone i rozwijane z myślą o specyficznych potrzebach poszczególnych sektorów gospodarki. Tego typu narzędzia branżowe oferujemy w modelu chmury obliczeniowej i w sposób pozwalający spełnić wymagania indywidualnych klientów bez konieczności wprowadzania indywidualnych kastomizacji. Zapewniamy jednocześnie niezbędne mechanizmy integracyjne m.in. z największymi sieciami handlowymi. Nasze rozwiązania wyróżniają też innowacyjne, realizowane przez nasz zespół inżynierów danych, rozwiązania chmurowe w zakresie analizy danych oraz raportowania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *