Branża ITRynek

Rekordowe wyniki Grupy Asseco w roku 2021 dzięki rosnącej roli cyfryzacji

W 2021 roku Grupa Asseco osiągnęła 14,5 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 19% więcej niż w roku 2020. Sprzedaż własnych produktów oraz usług IT wzrosła, w porównaniu do poprzedniego roku, o 17% i wyniosła 11,3 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 20% do 1,5 mld zł.

Rekordowe wyniki Grupy Asseco w roku 2021 dzięki rosnącej roli cyfryzacji

W kontekści wojny na Ukrainie i sankcji gospodarczych dla Rosji, Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland poinformował o wypowiedzeniu kontraktu, jaki Asseco Data Systems miało z firmą Yandex, największą, rosyjską wyszukiwarką. To był ostatni kontrakt na tamtejszym rynku Grupy Asseco Polaand po tym, jak – w roku 2017 – Asseco Poland sprzedało 51% udziałów rosyjskiej spółki R-Style Softlab za kwotę 71 mln zł.

Grupa Asseco wypracowała w roku 2021 lepsze wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych. “Było to możliwe dzięki koncentracji na wsparciu klientów w obliczu pandemii oraz wykorzystaniu szans, związanych z przyspieszeniem procesów cyfryzacji w firmach i instytucjach” – stwierdzili przedstawiciele firmy.  W 2021 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 89% przychodów Grupy.

Sprzedaż segmentu Formula Systems zwiększyła się o 23% do 9,3 mld zł, a zysk operacyjny o 24% do 760 mln zł. W segmencie Asseco International przychody wzrosły o 13% i ukształtowały się na poziomie 3,6 mld zł, a zysk operacyjny wzrósł o 12% do 433 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco Poland osiągnęła poziom 1,6 mld zł, czyli o 9% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 23% wyższy i wyniósł 263 mln zł.

Przychody Asseco w podziale na sektory kształtują się następująco: przedsiębiorstwa – 40%, bankowość i finanse – 35%, a instytucje publiczne – 25%. W 2022 roku celem Asseco pozostaje utrzymanie wiodącej pozycji Asseco w bankowości, ubezpieczeniach, energetyce, telekomunikacji, opiece zdrowotnej oraz administracji publicznej. Poza rozwiązaniami sektorowymi Grupa chce wzmacniać pozycję w systemach ERP, płatnościach oraz usługach zaufania, a także produktach chmurowych i usługach związanych z cyberbezpieczeństwem.

Konsekwentnie realizowaliśmy strategię geograficznej, sektorowej i produktowej dywersyfikacji biznesu. Koncentrowaliśmy się na sprzedaży własnego oprogramowania, świadczeniu usług z nim związanych, a także na zwiększaniu skali naszego biznesu poprzez akwizycje. Umacnialiśmy też pozycję w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz chmury, które po 2020 roku nabrały szczególnego znaczenia. Wszystko to przełożyło się na umocnienie pozycji we wszystkich segmentach i sektorach działalności. Dzięki temu osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków” – powiedział Adam Góral.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2022 roku w kursach zmiennych w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość 9,8 mld zł i jest o 28% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2021 rok, wzrost wynosi 18% do 9,0 mld zł.

W 2021 roku do Grupy Asseco dołączyło 18 nowych spółek działających na rynku izraelskim, europejskim i amerykańskim. “Nadal będziemy rozwijać się nie tylko organicznie, lecz również przez akwizycje” – dodał Adam Góral. “Oczywiście myśląc o perspektywach rozwoju na 2022 rok, nie sposób nie wspomnieć o wojnie w Ukrainie, której długofalowe skutki trudno dziś przewidzieć. Już jej pierwsze dni pokazały, jak ważne jest zadbanie o cyberbezpieczeństwo kraju oraz utrzymanie ciągłości działania kluczowych systemów i infrastruktury krytycznej” – dodaje.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 468 mln zł (wzrost o 17%). Grupa zanotowała istotne wzrosty wyników we wszystkich segmentach i sektorach działalności. W minionym roku zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 1,8 mld zł (+21%), a zysk netto non-IFRS ukształtował się na poziomie 516 mln zł (+14%).

W 2022 roku zarząd Asseco Poland rekomenduje wypłatę 279 mln zł dywidendy z zysku za 2021 rok. Oznacza to 3,36 zł na akcję i stanowi 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy. Asseco dotychczas wypłaciło 2,7 mld zł w dywidendach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *