InfrastrukturaRynek

Schneider Electric udostępnił kalkulator pozwalający oszacować ślad węglowy centrów danych

Bezpłatne narzędzie o nazwie Lifecycle CO2e TradeOff Tool pomaga obliczyć całkowity ślad węglowy (zakres 1, 2 i 3) dla wszystkich emisji w całym łańcuchu wartości – w tym emisji pośrednich. To pierwsze tego typu rozwiązanie w branży, poinformowali przedstawiciele Schneider Electric.

Schneider Electric udostępnił kalkulator pozwalający oszacować ślad węglowy centrów danych

Poprzez ilościowe określenie emisji z zakresu 3 (Scope 3) w swoim łańcuchu wartości, organizacje mogą zmierzyć całkowity ślad węglowy, w tym outsourcowane usługi IT od dostawców usług w chmurze oraz usług kolokacji. Opublikowana przez Schneider Electric biała księga (ang. whitepaper) przyjmuje podejście oparte na danych, aby pomóc operatorom centrów danych zidentyfikować i sklasyfikować emisje z działalności operacyjnej i łańcucha dostaw, a następnie nadać priorytet działaniom mającym na celu skuteczną redukcję emisji dwutlenku węgla.

Ponieważ Unia Europejska i Stany Zjednoczone proponują przepisy, które upoważniają, wzmacniają i standaryzują ujawnianie informacji związanych z klimatem, w niedalekiej przyszłości rozliczanie i raportowanie emisji z zakresu 3 (Scope 3) będzie dla firm obowiązkowe. Ustanowienie i wdrożenie ram dotyczących emisji gazów cieplarnianych, które obejmują zliczanie dwutlenku węgla i wyznaczanie celów – przy jednoczesnym systematycznym przeglądzie danych firmy i źródeł emisji – stanowi podstawę do stworzenia możliwego do osiągnięcia planu redukcji. Wytwarzanie energii elektrycznej, emisje gazów cieplarnianych oraz zużycie wody określają ślad węglowy i wodny centrów danych, w tym ich dostawców.

“Udostępniliśmy nasz najnowszy whitepaper i bezpłatny kalkulator CO2 w czasie, gdy operatorzy centrów danych coraz częściej próbują zrozumieć oraz sklasyfikować swój ślad węglowy. Co ważne, wiodący operatorzy centrów danych muszą mieć na uwadze, że osiągnięcie w przyszłości zerowych celów klimatycznych będzie wymagane przez ich interesariuszy, w tym klientów, inwestorów, pracowników, partnerów biznesowych i społeczności w całym łańcuchu wartości” – skomentował Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Division w Schneider Electric.

Przeczytaj również
Już 57% producentów oprogramowania korzysta z Generative AI

Najważniejsze punkty z opublikowanej przez Schneider Electric białej księgi:

  • Data Center Lifecycle CO2e Calculator – kalkulator do ilościowego określenia szczegółów kierujących zakresem 3 (Scope 3) w centrum danych.
  • Podejście do zarządzania hipotetycznym 1-megawatowym centrum danych z naciskiem na emisje z zakresu 3 i proponowane działania mające na celu ulepszenia, takie jak zakup wydajnych i niskoemisyjnych produktów.
  • Doradztwo w zakresie standaryzowanych wskaźników i tego, co należy mierzyć, np. działania związane z paliwami i energią, transport i dystrybucja na wyższym szczeblu łańcucha dostaw.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *