PracaCIO

Specjaliści IT grupą najmniej chętną do zmiany pracy

Jedynie co drugi specjalista z zakresu technologii IT deklaruje, że bierze pod uwagę zmianę pracodawcy. Co czwarty nastawia się na taką zmianę w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Specjaliści IT grupą najmniej chętną do zmiany pracy

Z analiz Pracuj.pl wynika, że specjaliści IT stanowią grupę pracowników najmniej chętnych do zmiany pracodawcy. Różnice pomiędzy poszczególnymi, uwzględnionymi w badaniu grupami nie są jednak znaczne. Chęć zmiany miejsca pracy deklaruje 48% badanych specjalistów ds. IT. Co czwarty (25%) nastawia się na zmianę pracy w ciągu roku. Za najbardziej zdeterminowanych do zmiany pracodawcy autorzy badania uznali specjalistów ds. marketingu, reklamy i PR. Spośród ankietowanych z tej grupy aż 60% stwierdziło, że poszukuje nowej pracy, zaś 29% zamierza zmienić miejsce zatrudnienia w ciągu najbliższego roku.

Grupa specjalistów IT jest jedyną, dla której aspektem najbardziej motywującym do zmiany miejsca pracy nie jest wysokość wynagrodzenia, a dostępność szkoleń i możliwość rozwoju zawodowego.

Najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze nowego pracodawcy są kolejno: zarobki (istotne dla 74% ankietowanych), możliwość rozwoju zawodowego (54%) i atmosfera w miejscu pracy (50%). Co ciekawe, grupa specjalistów IT jest jedyną, dla której aspektem najbardziej motywującym do zmiany miejsca pracy nie jest wysokość wynagrodzenia, a dostępność szkoleń i możliwość rozwoju zawodowego. Jedynie 37% ankietowanych przez specjalistów Pracuj.pl wysoko ocenia zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym. Jednocześnie, dla 12% osób biorących udział w badaniu niemożność pogodzenia życia zawodowego z prywatnym jest czynnikiem mobilizującym do zmiany pracodawcy. Badanie ankietowe przeprowadzono w październiku 2014 roku na grupie ponad 4,6 tys. osób z co najmniej 2-letnim doświadczeniem na rynku pracy.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *