Branża ITRynek

Surfland Systemy Komputerowe S.A. połączy się ze spółką VR Factory Games

Po połączeniu spółka Surfland Systemy Komputerowe S.A. zmieni nazwę na VR Factory Games S.A. i będzie prowadziła działalność w zakresie tworzenia, promocji oraz dystrybucji gier rozrywkowych oraz aplikacji marketingowych wykorzystujących technologię wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości – poinformowali przedstawiciele spółki.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. połączy się ze spółką VR Factory Games

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Surfland Systemy Komputerowe S.A. oraz nadzwyczajne zgromadzenie wspólników VR Factory Games Sp. z o.o. podjęły uchwały w sprawie połączenia obu podmiotów, zgodnie z uzgodnionym i przyjętym przez zarządy obu spółek w dniu 29 grudnia 2020 roku (aneksowanym 8 kwietnia 2021 roku) planem połączenia. Samo połączenie przeprowadzone zostanie poprzez przeniesienie całego majątku VR Factory Games na SSK S.A. w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii L, które SSK S.A. wyda wspólnikom VR Factory Games na zasadach określonych w planie połączenia. W ramach połączenia kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony z kwoty 4.927.366 zł do kwoty 32.847.366 zł, tj. o kwotę 27.920.000 zł w drodze emisji 27.920.000 sztuk akcji serii L.

„Po wielu miesiącach intensywnych prac nad połączeniem spółek dotarliśmy do finałowego etapu. Zatwierdzenie połączenia przez NWZ SSK S.A. oraz NZW VR Factory Games Sp. z o.o. stanowi zwieńczenie naszych działań w zakresie fuzji. Teraz będziemy oczekiwali na dokonanie wpisu połączenia przez sąd. VR Factory Games S.A. będzie prowadziła działalność w bardzo przyszłościowej branży VR oraz AR. Rynek ten dynamicznie rośnie, więc perspektywy rozwoju dla połączonych spółek wydają się być bardzo dobre” – wyjaśnia Artur Górski, prezes zarządu Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Przypomnijmy, że Surfland Systemy Komputerowe S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 roku. W roku 2020 firma wydzieliła swoją dotychczasową działalność w obszarze oferowania, projektowania, dostaw rozwiązań i systemów IT, realizacji projektów oraz świadczenia szerokiego wachlarza usług IT do spółki zależnej Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *