AplikacjeBiznesPolecane tematy

Systemy specjalizowane także przechodzą do chmury

Po prostych narzędziach biznesowych i systemach wspierających najbardziej powszechne procesy biznesowe, dziś – za sprawą chmury obliczeniowej – bardziej dostępne stają się też rozwiązania mocno specjalizowane. Także rozwiązania do zastosowań inżynierskich i przemysłowych.

Systemy specjalizowane także przechodzą do chmury

Potencjał chmury obliczeniowej, jako sposobu na wykorzystywanie potrzebnych użytkownikom funkcjonalności bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu standardowych licencji oprogramowania oraz utrzymywania infrastruktury niezbędnej do uruchomienia takich funkcjonalności sprawdza się w odniesieniu do wielu rodzajów aplikacji i rozwiązań biznesowych. Jednocześnie, model cloud computing otwiera mniej zasobnym organizacjom – i takim, które nie chcą utrzymywać własnych zasobów IT – dostęp do nowoczesnych, często bardzo specjalizowanych narzędzi. Przedstawiciele firmy Dassault Systemes przekonują, że nie inaczej jest także w przypadku rozwiązań o krytycznym znaczeniu dla tworzenia wartości intelektualnej i projektowania wyrobów w sektorze przemysłowym i inżynierskim.

Na polskim rynku firma Dassault Systemes jest znana przede wszystkim z oprogramowania inżynierskiego Solidworks i CATIA. Nic dziwnego, tylko z rozwiązań linii Solidworks korzysta ponad 4,5 tys. polskich przedsiębiorstw różnej wielkości – w tym m.in. PESA. Przedstawiciele francuskiego producenta przyznają jednak, że oferowane dziś rozwiązania powinny wpłynąć na zmianę takiego postrzegania oferty Dassault Systemes. „Jesteśmy kojarzeni przede wszystkim z rozwiązań typu CAD, ale z naszego punktu widzenia jest to pewnego rodzaju przeszłość. Dziś flagowym produktem Dassault jest platforma 3D EXPERIENCE, która zapewnia wsparcie nie tylko dla obszaru projektowania produktów, ale także dla procesów wykorzystywanych do ich stworzenia” – mówi Dariusz Kudzia, Country Manager w Dassault Systemes w Polsce. Według niego oprogramowanie Dassault odnosi szczególne sukcesy m.in. na rynku motoryzacyjnym i lotniczym. W Polsce z rozwiązań Dassault Systemes korzystają m.in. firmy Nowy Styl, PESA oraz Ursus.

Dassault Systemes jest obecnie drugim co do wielkości – po SAP – producentem oprogramowania biznesowego, który ma siedzibę w Europie. Firma przeznacza też znaczące środki na rozwój oprogramowania pod kątem potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych przechodzących cyfrową transformację i wdrażających koncepcję Przemysłu 4.0. „Bardzo mocno inwestujemy w innowacyjność naszych produktów. Wychodzimy w końcu z założenia, że nasze rozwiązania mają pomagać inżynierom w tworzeniu kolejnych, innowacyjnych produktów” – dodaje Dariusz Kudzia.

Ambitne plany rozwoju

Rozwiązania Dassault wspierają przy tym m.in. szereg działań związanych ze złożonymi symulacjami właściwości fizycznych i zachowania projektowanych produktów oraz ich elementów składowych. Wspierane są także symulacje zachowania płynów, zależności elektromechanicznych, a także – symulacje zmęczeniowe i testy zderzeniowe. Na ten obszar funkcjonalności oprogramowania Dassault Systemes będzie rozwijany w szczególnym stopniu. „Symulacje nie zastąpią testów fizycznych w 100 proc., ale jeśli pozwolą na zmniejszenie ich skali o 80-90 proc., to czas i koszty prowadzenia takich testów ulegną znacznemu ograniczeniu” – dodaje Dariusz Kudzia. Jego zdaniem z perspektywy inżynierów i projektantów szczególnie cenna okazuje się możliwość wykonania szybkich, zgrubnych symulacji pozwalających na weryfikację czy projektowany element spełnia określone wymagania bez konieczności prowadzenia bardziej rozbudowanych analiz. „Tego typu funkcje w ramach naszej platformy są dostępne dla inżynierów, którzy nie są ekspertami od symulacji. Oferujemy też możliwość modelowania procesu produkcyjnego, co jest szczególnie ważne w przypadku złożonych procesów produkcyjnych wykorzystywanych na potrzeby wytworzenia stosunkowo niedużych ilości produktów. Dzięki temu nasi klienci są w stanie tworzyć coraz szybciej coraz bardziej złożone produkty których wymaga od nich rynek” – zapewnia Dariusz Kudzia.

Plany francuskiego producenta przewidują też rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania tradycyjnie związanego z projektowaniem inżynierskim w zupełnie nowych obszarach. Jednym z nich będzie wsparcie dla procesów związanych z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji, czy bieżącym nadzorem nad przebiegiem procesów wytwórczych. Tego typu funkcjonalność jest dostępna w ramach platformy 3D EXPERIENCE. Dostępne już rozwiązania ułatwiają zoptymalizowanie procesów montażu i przygotowania produkcji, a także rozwiązywanie złożonych problemów optymalizacyjnych w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. W efekcie, platforma 3D EXPERIENCE wspiera szereg procesów składających się na projektowanie produktów – w tym modelowanie i symulacje zachowania wyrobów – projektowanie procesów, wdrażanie ich, egzekucję produkcji, a nawet zarządzanie łańcuchem dostaw w sposób skorelowany z procesami produkcyjnymi. Warto dodać, że duże znaczenie dla rozwoju funkcjonalności oprogramowania m.in. w obszarze egzekucji produkcji ma także działający w Krakowie zespół badawczo-rozwojowy Dassault Systemes.

W chmurze, czyli dla wszystkich

Najnowsze rozwiązanie Dassault Systemes są dostępne m.in. w modelu chmury obliczeniowej, co stanowi znaczące ułatwienie dla wdrażania nowych narzędzi inżynierskich. Jest też zachętą do migrowania na platformę 3D EXPERIENCE z wcześniejszych rozwiązań producenta. „Zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi widać dziś nawet ze strony przedstawicieli największych przedsiębiorstw. Szczęśliwie nasze rozwiązania są już dostępne w tym modelu – i mamy tu przewagę nad konkurencją” – zapewnia Dariusz Kudzia.

Możliwość wdrożenia złożonego rozwiązania inżynierskiego w modelu chmury obliczeniowej wydaje się szczególnie atrakcyjna dla polskich firm średniej wielkości. Model cloud computing oznacza m.in. ograniczenie niezbędnych kosztów inwestycyjnych, eliminuje konieczność posiadania dedykowanego zespołu i odpowiednich kompetencji informatycznych, a także – pozwala na skrócenie czasu realizacji wdrożenia. Zdaniem przedstawicieli Dassault Systemes wszystko to sprawia, że mniejsze firmy zyskują możliwość łatwego wykorzystania technologii, z której do projektowania swoich produktów korzystają największe przedsiębiorstwa produkcyjne.

Narzędzia ciągle komplementarne dla systemów ERP

Przedstawiciele Dassault Systemes przekonują, że pomimo rozwoju wyspecjalizowanych funkcji wykraczających poza obszar typowy dla narzędzi inżynierskich, oferowane technologie nie stanowią konkurencji dla klasycznych systemów typu ERP, ale są ich uzupełnieniem. Ogromnego znaczenia dla łatwości wykorzystania specjalizowanych funkcjonalności ma jednak możliwość płynnej integracji takich rozwiązań. W te wymagania wpisuje się wspierana przez Dassault Systemes koncepcja Digital Continuity. Zakłada ona wykorzystanie spójnego modelu produktów w skali wszystkich procesów istniejących w organizacji. „Chodzi o to, aby cyfrowy model produktu, który powstaje na etapie jego tworzenia był spójny i jednolity od momentu opracowania pierwszej koncepcji, aż po dostarczenie na rynek gotowego wyrobu i działania serwisowe” – mówi Dariusz Kudzia. Jego zdaniem, tylko takie podejście pozwala zagwarantować, że ewentualne modyfikacje projektu na pierwszym etapie produkcji będą automatycznie propagowane na kolejne etapy. To z kolei oznacza możliwość wyeliminowania sytuacji, w której na pewnym etapie produkcji wykorzystywana byłaby nieaktualna dokumentacja produktowa.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *