BiznesRynekPolecane tematy

Wiosenne Spotkania S4E: Cyfrowa rewolucja z perspektywy dostawcy

Dostawcy technologii, dystrybutorzy i integratorzy dostrzegają falę nowych oczekiwań rynku. Jednoznacznie dowodzi temu tematyka prezentacji otwierających czerwcową konferencję firmy S4E.

Wiosenne Spotkania S4E: Cyfrowa rewolucja z perspektywy dostawcy

Tematem przewodnim tegorocznych, Wiosennych Spotkań S4E była cyfrowa transformacja. Zmianom biznesowym i potrzebom rynku związanym z szerokim wykorzystaniem nowych technologii bezpośrednio lub pośrednio poświęcone były wszystkie prezentacje otwierające konferencję. Nie dziwi też, że główne plany dotyczące rozwoju oferty S4E, ale także zapowiedzi przedstawicieli firm takich jak: EMC i Dell, Huawei, czy Commvault, koncentrują się wokół rozwiązań i usług odpowiadających na potrzeby związane z kompleksową informatyzacją oraz transformacją biznesu w wielu sektorach gospodarki.

„Transformacja IT to kwestia towarzysząca od lat wszystkim dostawcom technologii oraz integratorom. Na przestrzeni ostatnich lat szczególnie widoczne jest odejście od aspektów technicznych. Dziś informatyka nie ogranicza się wyłącznie do technologii” – mówi Paweł Piętka, dyrektor generalny S4E. Według niego, w miarę jak rozwiązania IT stają się elementem niezbędnym dla realizacji kolejnych procesów biznesowych w większości firm, na dalszy plan schodzą kwestie techniczne. Jednocześnie, skala zastosowania informatyki w biznesie, a także nieustannie zmieniające się realia prowadzenia działalności biznesowej, a co za tym idzie – zmiany potrzeb w obszarze IT – stoją za nowymi wymaganiami względem dostawców technologii oraz integratorów. W ślad za potrzebami rynku rozwijać ma się też oferta S4E.

Nowe usługi i rozwiązania

Przedstawiciele firmy S4E podkreślają, że rozwój oferty zmierzać ma w kierunku dostarczania partnerom potrzebnych rozwiązań, ale także wymiernej wartości dodanej. Zapowiadane są również zmiany mające na celu stworzenie kompleksowej oferty rozwiązań IT, opartej m.in. na połączeniu dostępnych dotąd produktów. Wzmocniona zostanie też oferta usług inżynierskich S4Engineers. Stosowny dział S4E ma wspierać partnerów w realizacji najbardziej złożonych projektów i zapewniać wsparcie na wszystkich etapach prac – także analizy przedwdrożeniowej. „Będziemy nadal rozwijać kompetencje w zakresie centrów danych” – zapowiada Paweł Piętka. Według niego usługi S4E w tym obszarze będą dotyczyć m.in. kompleksowego wsparcia w zakresie przygotowania oraz budowy infrastruktury centrów danych, a także zapewnienia wysokiego poziomu ich bezpieczeństwa.

Jeszcze w tym roku w ofercie spółki znaleźć mają się kompleksowe rozwiązania oraz usługi wsparcia w zakresie budowy kompleksowych środowisk cloud computing.

Rozwijany jest też zakres usług wsparcia w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej budynków różnego typu. „Rozwiązania, które mamy w ofercie pozwalają na przeprowadzenie optymalizacji energetycznej wszystkich budynków i centrów danych. Jednym z takich rozwiązań jest analiza strat związanych z wykorzystaniem prądu” – dodaje Paweł Piętka. Rozwijana ma być także oferta usług szkoleniowych S4EDU. Co ważne, mają być one związane nie tylko z technologiami oraz procesem certyfikacji, ale także – kompetencjami sprzedażowymi. Na tym jednak nie koniec zmian w ofercie dystrybutora. W drugiej połowie 2016 roku w ofercie S4E pojawić mają się zupełnie nowe usługi.

Wsparcie dla chmury i smart cities

Jeszcze w tym roku w ofercie spółki znaleźć mają się kompleksowe rozwiązania oraz usługi wsparcia w zakresie budowy kompleksowych środowisk cloud computing. Za sprawą nowej oferty S4E zamierza wspierać partnerów w tworzeniu prywatnych, publicznych i hybrydowych środowisk chmurowych, a także opartych na tego typu platformach usług – jak Disaster-Recover-as-a-Service.

Zapowiadane jest też wprowadzenie do oferty rozwiązań wpisujących się w działania związane z informatyzacją infrastruktury samorządowej i miejskiej, a także – wdrażania nowoczesnych systemów transportowych. „Na naszą ofertę w tym obszarze składać będą się produkty i rozwiązania, którymi będzie można zasilić dotąd słabo zinformatyzowane polskie miasta” – podkreśla Paweł Piętka.

Doświadczenia dostawców

Wiosenne Spotkania S4E to, jak co roku, okazja do spotkania partnerów biznesowych i dostawców firmy S4E. Podczas tegorocznej imprezy nie zabrakło wystąpień przedstawicieli trzech największych dostawców technologii oferowanych przez S4E – EMC, Huawei oraz Commvault.

Adam Wojtkowski, dyrektor generalny EMC w Polsce, w kontekście fuzji EMC i Dell, podsumował perspektywy rozwoju branży IT w kolejnych latach. „Wzrost ilości skomunikowanych urządzeń, wymusi inne podejście do aplikacji oraz infrastruktury IT. Procesy rewolucyjnych zmian trwają, są coraz bardziej zaawansowane i stawiają pod znakiem zapytania przyszłość wielu branż, w tym branży informatycznej” – dodaje Adam Wojtkowski. Według niego tylko firmy dysponujące odpowiednio dużą skalą działalności będą w stanie sprostać nadchodzącym, dynamicznym i gruntownym zmianom w zakresie biznesowego wykorzystania technologii IT. Fakt ten ma stanowić jeden z ważniejszych czynników decydujących o przejęciu firmy EMC przed koncern Dell. Połączone firmy będą dysponować szerokimi udziałami rynkowymi m.in. w obszarze systemów konwergentnych, pamięci flash, rozwiązań sieciowych, pamięci masowych, a także serwerów x86 oraz narzędzi do wirtualizacji, orkiestracji i automatyzacji IT. „Rozmiar i pozycja rynkowa mają dziś duże znaczenie, ponieważ warunkują podejmowanie bardziej odważnych i perspektywicznych inicjatyw” – dodaje dyrektor generalny EMC Polska.

Z kolei Todd Liu, wiceprezes Huawei odpowiedzialny m.in. za współpracę z integratorami, mówiąc o zaangażowaniu firmy w rozwój technologii IT podkreślał konieczność budowania relacji z dostawcami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych projektów. Omawiał też przykład innowacji technologicznych, które w oparciu o technologie Huawei, są realizowane m.in. w krajach o największej dynamice rozwoju gospodarczego.

Prezentacja, zaproszonego przez Commvault Polska, Jarosława Smulskiego, Research Managera w IDC dotyczyła trendów wpływających na zmiany potrzeb biznesowych w obszarze infrastruktury IT. Jego zdaniem powszechne dziś potrzeby wynikające z chęci gromadzenia i przetwarzania coraz większych ilości danych przekładają się nie tylko na inwestycje w obszarze pamięci masowych. Niezbędne staje się zapewnienie bezpieczeństwa informacji, możliwości sprawnego ich odzyskania w razie awarii, a także – dostępu do rozwiązań pozwalających szybko wykorzystać dane na potrzeby biznesowe. O praktycznych aspektach tego typu zmian podczas sesji otwierającej konferencję mówił Marcin Gralewski, prezes Orlen Oil. Podsumował on najważniejsze aspekty towarzyszące cyfrowej transformacji działalności Orlen Oil. Podczas konferencji zaprezentowano też m.in. oferowane przez S4E rozwiązania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *