BiznesPolecane tematy

Wsparcie CFO w analizie danych i zarządzaniu finansami

Komentarz Eksperta

Rola dyrektora finansowego w ostatnich latach mocno ewoluowała. Jak wynika z raportu Korn Ferry – CFO przejmują obowiązki związane z ustalaniem strategii działania przedsiębiorstw, stając się partnerami biznesowymi. Aby poradzić sobie z większą liczbą zadań, CFO coraz chętniej korzystają z pomocy dostępnych na rynku technologii.

Wsparcie CFO w analizie danych i zarządzaniu finansami

Autorzy Michael Page Insights przypisują współczesnemu dyrektorowi finansowemu cztery role: naukowca, wykorzystującego nowoczesne systemy, przetwarzającego i analizującego dane; inżyniera tworzącego zasady w oparciu o wizję CEO i zarządzającego finansami, rachunkowością, budżetowaniem i administracją; pilota potrafiącego poprowadzić firmę zarówno w okresie spokoju, jak i kryzysu oraz coacha ściśle współpracującego z działem HR, łączącego ludzi i technologię w celu podniesienia efektywności.

Obsługa procesów wsparta technologią

Tak liczne zadania wymagają wsparcia nie tylko zorganizowanej grupy specjalistów, ale także systemów i procedur, które mogą pomóc w przetwarzaniu coraz większej ilości danych czy zarządzaniu finansami. Dostępne na rynku zintegrowane rozwiązania informatyczne mają możliwość automatycznego przekazywania informacji z systemów „satelitarnych” do systemu finansowo-księgowego bez konieczności dodatkowego przetwarzania i integrowania danych. Dotyczy to takich obszarów, jak zakup, sprzedaż, gospodarka magazynowa, płatności i wyciągi bankowe, listy płac itd.

Dla dyrektorów finansowych istotne w systemach ERP są przede wszystkim dwa obszary funkcjonalności powiązane ze sprawozdawczością – finansową i zarządczą. Bardziej od analizy detalicznych danych istotna z punktu widzenia CFO jest możliwość ewidencji finansowej i niezbędnego minimum na potrzeby sprawozdawczości urzędowej. Jednocześnie oprócz ewidencji finansowej bardzo ważna jest ewidencja zarządcza.

Przeczytaj również
Business Angel of the Year poszukuje najlepszych polskich aniołów biznesu

Przykładem takiego rozwiązania jest TETA ERP, która posiada repozytorium dokumentów, do którego z systemów „satelitarnych” spływają dane gotowe do dekretacji i ujęcia w księgach finansowych. Automaty księgowe rozpoznają dany dokument czy typ transakcji, a następnie na podstawie ułożonych reguł dekretują dokument, odpowiednio wyznaczając konta księgowe. Oprócz dekretacji dokumenty automatycznie trafiają do modułu VAT i JPK. Takie działanie przyspiesza i optymalizuje procesy zarówno finansowo-księgowe, jak i sprawozdawczość zarządczą. Jeśli po zadekretowaniu i weryfikacji okaże się, że na dokumencie źródłowym jest błąd, istnieje możliwość wycofania, poprawienia go i ponownej dekretacji.

Narzędzia dla CFO

Dla dyrektorów finansowych istotne w systemach ERP są przede wszystkim dwa obszary funkcjonalności powiązane ze sprawozdawczością – finansową i zarządczą. Bardziej od analizy detalicznych danych istotna z punktu widzenia CFO jest możliwość ewidencji finansowej i niezbędnego minimum na potrzeby sprawozdawczości urzędowej. Jednocześnie oprócz ewidencji finansowej bardzo ważna jest ewidencja zarządcza.

Ewidencja finansowa i ewidencja zarządcza są ze sobą powiązane, przy czym ta druga jest bardziej szczegółowa, możemy w niej wydzielać poszczególne typy transakcji. Na podstawie danych zarządczych dyrektor finansowy może korzystać z zapisów i sum na poszczególnych wymiarach zarządczych, na przykład ile zostało zakupionego paliwa lub zużytej energii w ujęciu poszczególnych osób czy działów. Pozwala to na szybkie znalezienie nieprawidłowości, czy przestrzeni, w których można wdrożyć oszczędności.

Technologia = korzyści

Wykorzystanie przez CFO systemów ERP pozwala na pełną kontrolę płynności finansowej i znaczne zmniejszenie czasu dostępu do potrzebnych informacji. Systemy te zapewniają też kontrolę dostępnych środków, w powiązaniu z budżetem stworzonym w systemie FP&A, wielowymiarową analizę danych, ewidencję zdarzeń gospodarczych. Procesy mogą być wspomagane przez elektroniczny obieg dokumentów oraz delegowanie akceptacji i opisów do poszczególnych osób lub działów. W automatyzacji istotna staje się dwukierunkowa komunikacja online z bankami oraz niemal bezobsługowe uzgodnienia transakcji. Dla CFO firm o rozbudowanych strukturach lub wielofirmowych istotne na pewno będą możliwości raportowania przez jednego użytkownika z jednej lub wielu firm jednocześnie, wspólne kartoteki i plan kont pozwalający ujednolicić i zintegrować zapisy, dzięki czemu dane będą dostępne wspólnie lub rozłącznie w sprawozdaniach finansowych czy też analizach, zależnie od potrzeb w danej chwili.

Przeczytaj również
Dlaczego inwestycja w nowe technologie to „być albo nie być” w branży handlowej?

Mateusz Łaba, Account Manager Unit4 Polska, od ponad 12 lat zaangażowany w obszar zintegrowanych systemów ERP i Business Intelligence. Doświadczenie zdobywał w trakcie studiów oraz wdrażając rozwiązania TETA ERP w dużych firmach, działających niemal w każdym sektorze

Źródła: CFO & Financial Leadership Insights, Michael Page – bit.ly/2Zgusuk; Deloitte CFO Survey 2020, Wyniki badania dla Polski na tle Europy Środkowej 2020, bit.ly/3fYOkZM; Korn Ferry, 2020 Plus Survey, https://bit.ly/3dzWkif

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2020. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2020

Tagi

Komentarze

Dodaj także na LinkedIn feed

Powered by WP LinkPress