Branża ITRynekPolecane tematy

Xerox zmieni się w dwie firmy – jeszcze w tym roku

Przedstawiciele kierownictwa koncernu oficjalnie potwierdzili plan podziału spółki na dwa odrębne podmioty. Będą one wyspecjalizowane odpowiednio w rozwiązaniach wydruku i zarządzania dokumentacją oraz usługach biznesowych. Restrukturyzacja ma być przeprowadzona do końca 2016 roku.

Xerox zmieni się w dwie firmy – jeszcze w tym roku

Restrukturyzacja ma być odpowiedzią na zmiany gospodarcze oraz pogarszające się wyniki finansowe koncernu. Obecnie koncern Xerox generuje ok. 20 mld USD rocznych obrotów, przy czym kapitalizacja spółki jest o ponad połowę niższa – wynosi obecnie nieco ponad 9 mld USD. Plan podziału ma również pozwolić na dostosowanie modelu biznesowego firmy Xerox do zmieniających się realiów rynkowych. Będzie także odpowiedzią na oczekiwania inwestorów – w ciągu minionego roku wartość akcji firmy Xerox spadła niemal o jedną trzecią.

Przedstawiciele kierownictwa koncernu nie wykluczają, że jedna ze spółek zostanie sprzedana.

Jednocześnie, podział firmy oznaczać będzie to w pewnym sensie powrót do struktury koncernu sprzed – sfinalizowanego w 2010 roku – przejęcia firmy Affiliated Computer Services. Świadczone przez tą firmę usługi związane m.in. z obsługą dokumentacji finansowej, zarządzaniem ośrodkami call center i outsourcingiem procesów biznesowych posłużyły do stworzenia kompleksowej oferty usług biznesowych firmy Xerox. Wpływy z działalności usługowej oraz rozwiązań aplikacyjnych okazały się jednak zbyt niskie, aby zachować rentowność koncernu w obliczu spadających przychodów w obszarze tradycyjnej działalności firmy.

Plany zakładają, że podział firmy Xerox nastąpi do końca 2016 roku. Równolegle kontynuowane będą działania restrukturyzacyjne, które w perspektywie trzech lat mają przynieść oszczędności na poziomie 2,4 mld USD. Tylko w czwartym kwartale 2015 roku firma zanotowała wzrost rentowności na poziomie 42 proc. w skali roku. Koszty działalności zmniejszono o 7 proc. Warto dodać, że pod koniec 2014 roku poinformowano, że koncern Atos przejmie od firmy Xerox dział wyspecjalizowany w usługach outsourcingu IT.

Kontynuowane będą działania restrukturyzacyjne, które w perspektywie trzech lat mają przynieść oszczędności na poziomie 2,4 mld USD.

Plan reorganizacji zakłada, że spółka wyspecjalizowana w rozwiązaniach związanych z dokumentami i wydrukiem będzie dysponowała rocznymi obrotami na poziomie 11 mld USD. Roczne przychody drugiej z firm – skupionej głównie na usługach BPO – są szacowane na ok. 7 mld USD. Co istotne, osoby, które obejmą trzy z dziewięciu stanowisk w radzie nadzorczej powstałej w wyniku podziału spółki specjalizującej się w działalności usługowej wyznaczy – znany z działań ukierunkowanych na podnoszenie efektywności inwestycyjnej – inwestor Carl Icahn. Kontroluje on obecnie ponad 9 proc. udziałów firmy Xerox, co oznacza, że jest drugim, po funduszu Vanguard Group, największym udziałowcem koncernu.

Przedstawiciele kierownictwa koncernu nie wykluczają przy tym, że jedna ze spółek zostanie sprzedana. Ursula Burns, dyrektor generalna koncernu zapowiedziała bowiem, że zarządy obu spółek będą skłonne do rozmów ze wszystkimi potencjalnymi nabywcami lub inwestorami. Według niej decyzje personalne oraz te, dotyczące m.in. nazewnictwa spółek powstałych w wyniku podziału, do tej pory nie zapadły.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *