WydarzeniaBranża ITRynek

XXIX Forum Teleinformatyki – podsumowanie

Tegoroczne Forum Teleinformatyki, które odbywało się pod hasłem „System informacyjny państwa – dylematy rozwoju” zgromadziło ponad 400 uczestników – specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, sektora teleinformatycznego, bankowego, ubezpieczeniowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych. Podczas 13 sesji prelegenci omawiali problemy związane z rozwojem systemu informatyzacji państwa, w tym zagadnienia bezpieczeństwa informacyjnego, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz szans i zagrożeń towarzyszących zastosowaniom AI. Na Forum wręczono także kilka nagród: „Złoty Herold” I i II stopnia, „Złota e-Tarcza”, „Zloty Wykład” i po raz 22. „Nagrody im. Marka Cara”.

XXIX Forum Teleinformatyki – podsumowanie

Forum tradycyjnie zgromadziło najlepszych specjalistów i praktyków aktywnie zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. Gorąca atmosfera i ożywione dyskusje w kuluarach tegorocznego Forum pokazały, jak duże znaczenie mają kuluarowe, bezpośrednie rozmowy połączone z możliwościami nawiązywania nowych znajomości.

W trakcie inauguracji obrad Forum uroczyście wręczono Nagrody „Złotego Herolda – I stopnia”, które przyznawane są przez Radę Programową za upowszechnianie przesłania Forum: „Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”. W tym roku Nagrodą I stopnia w formie statuetki Złotego Herolda uhonorowano prezesa GUS – Dominika Rozkruta z Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego UKSW i Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Merytoryczny program Forum rozpoczął Łukasz Wojewoda – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji wykładem pt. „Wybrane cele strategii cyfryzacji – Wizja – Projekty – Cele”.

Następnie „Złoty Wykład” wygłosił prof. dr hab. Michał Kleiber – były prezes PAN (2007-2014), Minister Nauki (2001-2005), Społeczny Doradca Prezydenta RP (2006-2010), a także przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Przedstawił on swoje przemyślenia na temat: „Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom?”.

Sesje podczas pierwszego dnia Forum

 • Infrastruktura informacyjna państwa – kluczowe projekty informatyczne to sesja, w której zaprezentowano następujące tematy: Krajowy system e-Faktur, Informatyzacja instytucji publicznych na przykładzie ZUS, Systemy i technologie w badaniach statystycznych GUS oraz Stan i plany rozwoju usług e-Zdrowia.
 • Sesja Statystyka podstawą kreowania polityk gospodarczych i społecznych zawierała dwie prezentacje: o udostępnianiu danych statystycznych i monitorowaniu usług publicznych (SMUP) oraz panel ekspercki „Statystyka Publiczna – rola i znaczenie w systemie informacyjnym państwa”.
 • W sesji Systemy i technologie informatyczne dla ochrony zdrowia odbyły się trzy prezentacje: o Big Data i sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie i wpływie e-zdrowia na pracę lekarzy i placówki medycznej oraz panel ekspercki: „e-zdrowie w Polsce – kierunki rozwoju i wyzwania”.
 • Sesja Informatyk – zawód przyszłości obejmowała prezentacje dotyczące potrzeb w kontekście planów dotyczących wzrostu podaży specjalistów z dziedziny informatyki oraz dyskusję panelową pt. „Co dalej z umiejętnościami cyfrowymi w Polsce?”.
 • W sesji Infrastruktura informacyjna państwa zaprezentowano dwa rozwiązania: zielona transformacja VeloBanku oraz wspieranie świadomości sytuacyjnej poziomu strategicznego – rozwiązanie SAS Institute. Za niezawodność, skuteczność i efektywność informatycznego wsparcia procesów przeciwdziałania skutkom sytuacji kryzysowych Nagrody „Złotej e-Tarczy” otrzymali: SAS Institute i VeloBank SA.
 • W sesji „Rozszerzamy horyzonty” systemy, narzędzia, projekty, inwestycje przedstawiono prezentacje dotyczącą realizacji projektów cyfrowych Polskiego Funduszu Rozwoju i administracji publicznej, nowej ery systemów giełdowych oraz systemu niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP.
 • Bezpieczeństwo procesów informacyjnych – cyberbezpieczeństwo była najbardziej rozbudowaną sesją, składającą się z siedmiu prezentacji, które dotyczyły m.in.: cyberbezpieczeństwa jako usług kluczowych i zadań publicznych, NIS2, detekcji APT, wykorzystania chmury obliczeniowej do wsparcia ciągłości przetwarzania, rozwiązań taśmowych czy wartości czasu w obliczu cyberzagrożeń. Sesję zamykał panel ekspercki, którego kanwą była premiera oraz poglądy zawarte w  książce pt. „Cyberbezpieczeństwo – redefinicja zagrożeń (po roku)” zainspirowanej panelem ubiegłorocznego Forum, a wydanej we współpracy z Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka i Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo przygotowały merytorycznie sesję AI wyzwaniem dla cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, administracji i edukacji. Prezentowano m.in. potrzeby kompetencyjne sektora teleinformatycznego i nowego podejścia do współpracy z administracją publiczną, strategię rozwoju AI, źródła pozyskiwania specjalistów AI i cyberbezpieczeństwa. Sesję zakończył panel dyskusyjny „Jak uczyć AI oraz cyberbezpieczeństwa”.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum było wręczenie Nagrody im. Marka Cara. Tegorocznymi laureatami zostali:

 • Krzysztof Silicki, dyrektor ds. Strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK-PIB i wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA i
 • dr hab. Roman Szwed, naukowiec, informatyk, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, przewodniczący Rady Nadzorczej Atende S.A.

Pierwszy dzień obrad Forum zamknęła Noc architektów czyli tradycyjna, mniej formalna, wieczorna dyskusja.

Drugi dzień Forum

Drugiego dnia Forum odbyły się:

 • Forum Administracji Publicznej – to tradycyjny blok prezentacji aktualnego stanu i perspektyw wdrożenia oraz możliwości rozwoju systemu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) i EZD RP.
 • Forum Nowych Idei pod patronatem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), które skupiło się m.in. na omówieniu aktualnego stanu i możliwości rozwoju zastosowań sztucznej inteligencji w automatyzacji procesów w administracji państwowej. Sesję zakończył tradycyjny już Kocioł Dyskusyjny na temat „Systemy, procesy i usługi autonomiczne”
 • Sesja Forum Młodych Mistrzów „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Sesję tę rozpoczął wykład SAS Institute „Jak analityka danych może wesprzeć cyfrową modernizację Polski?”, a następnie odbyła się prezentacja 20 prac nominowanych do Nagród Konkursu. Sesję zakończyło ogłoszenie zdobywców Nagród w 8 kategoriach – ich pełna lista jest na stronie: https://forumti.pl/?page_id=309.

Ostatnim punktem obrad Forum było uroczyste wręczenie Nagród „Złoty Herold” II stopnia. Instytucjonalnymi laureatami zostały firmy: ComCERT i GPW Tech, a indywidualnymi: Witold Drożdż, Paweł Kikosicki, Włodzimierz Owczarczyk, Agnieszka Rynkowska, Krzysztof Silicki i Michał Witkowski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *