BranżaRynek

XXIX Forum Teleinformatyki: „System informacyjny państwa – dylematy rozwoju”

Po trzech latach wirtualnych i hybrydowych obrad, tegoroczne Forum odbędzie się – w dniach 21-22 września – w tradycyjnej, stacjonarnej formie, umożliwiającej w pełni bezpośredni kontakt uczestników i prelegentów. Dwudniowy program Forum obejmuje 13 sesji tematycznych i zamykający obrady kocioł dyskusyjny pt. „Systemy, procesy i usługi autonomiczne”. 

XXIX Forum Teleinformatyki: „System informacyjny państwa – dylematy rozwoju”

W oddzielnych sesjach oraz panelach eksperckich Forum omawiane będą różne aspekty rozwoju zastosowań informatyki, z uwzględnieniem doświadczeń i wniosków z okresu pandemii. Dominować będą prezentacje inicjatyw i rozwiązań, których wdrożenie zwiększy efektywność i bezpieczeństwo systemu informacyjnego państwa, postrzeganego zarówno z perspektywy pojedynczego obywatela, jak i podmiotów gospodarczych, społecznych i publicznych.

Istotnym wydarzeniem Forum ma być uroczysta premiera i dyskusja tez zawartych w książce pt. „Cyberbezpieczeństwo-redefinicja zagrożeń”, będącej pokłosiem ubiegłorocznego panelu eksperckiego oraz efektem współpracy Forum Teleinformatyki z Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Ramowy program XXIX Forum

Sesja 1 – Forum zaproszonych Gości: cele strategii cyfryzacji przedstawi Janusz Cieszyński – Minister Cyfryzacji, a prof. dr hab. Michał Kleiber, pierwszy minister właściwy ds. informatyzacji, wygłosi Złoty Wykład pt. „Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom”.

Sesja 2 – Infrastruktura informacyjna państwa – kluczowe projekty informatyczne to cztery prezentacje rozwiązań: Krajowy system e-Faktur, informatyzacja instytucji publicznych na przykładzie ZUS, systemy i technologie w badaniach statystycznych GUS oraz stan i plany rozwoju usług e-Zdrowia.

Sesja 3 – Statystyka podstawą kreowania polityk gospodarczych i społecznych obejmuje dwie prezentacje: o udostępnianiu danych statystycznych i monitorowaniu usług publicznych (SMUP) oraz panel ekspercki „Statystyka Publiczna – rola i znaczenie w systemie informacyjnym państwa”. Patronem Honorowym sesji jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Przeczytaj również
I Europejskie Forum Przyszłości - High Tech i zacieśnianie współpracy międzynarodowej

Sesja 4 – Systemy i technologie informatyczne dla ochrony zdrowia to trzy prezentacje: o Big Data i sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie i wpływie e-zdrowia na pracę lekarzy i placówki medycznej oraz panel ekspercki: „e-zdrowie w Polsce – kierunki rozwoju i wyzwania”. Partnerem sesji jest Centrum e-Zdrowia.

Sesja 5 – Informatyk – zawód przyszłości obejmuje trzy prezentacje dotyczące potrzeb, planów wzrostu podaży specjalistów i środków wsparcia oraz dyskusję panelowę pt. „Co dalej z umiejętnościami cyfrowymi w Polsce”.

Sesja 6 – Infrastruktura informacyjna państwa – Nagrody „Złotej e-Tarczy” zawiera dwie prezentacje o tematyce: zielona transformacja VeloBanku oraz wspieranie świadomości sytuacyjnej poziomu strategicznego – rozwiązanie SAS Institute.

Sesja 7 – „Rozszerzamy horyzonty” systemy, narzędzia, projekty, inwestycje to trzy prezentacje przedstawiające: realizację projektów cyfrowych Polskiego Funduszu Rozwoju i administracji publicznej, nową erę systemów giełdowych oraz system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP. Partnerami sesji są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA i VeloBank SA.

Sesja 8 – Bezpieczeństwo procesów informacyjnych – cyberbezpieczeństwo. To najbardziej rozbudowana sesja, składająca się z siedmiu prezentacji i zamykającego panelu eksperckiego, połączonego z premierą książki „Cyberbezpieczeństwo – redefinicja zagrożeń (po roku)”. Prezentacje będą dotyczyły m.in. cyberbezpieczeństwa jako usług kluczowych i zadań publicznych, NIS2, detekcji APT, wykorzystania chmury obliczeniowej do wsparcia ciągłości przetwarzania, rozwiązań taśmowych czy wartości czasu w obliczu cyberzagrożeń. Partnerami sesji są: ComCERT SA, Evercom, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Simplicity i Wydział Cybernetyki WAT.

Przeczytaj również
Incuvo ma nowego akcjonariusza - PCF Group

Sesja 9 – AI wyzwaniem dla cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, administracji i edukacji – partnerami merytorycznymi są: Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka i Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Prezentacje będą dotyczyły m.in. potrzeb kompetencyjnych sektora teleinformatycznego i nowego podejścia do współpracy z administracją publiczną, strategii rozwoju AI, źródeł pozyskiwania specjalistów AI i cyberbezpieczeństwa. Sesję zakończy panel dyskusyjny „Jak uczyć AI oraz cyberbezpieczeństwa.

Sesja 10 – Noc architektów – zawsze przed północą „Nocne halucynacje wygenerowane przez AI/SI” – tradycyjna, mniej formalna, dyskusja kończąca pierwszy dzień obrad Forum.

Sesja 11 – Forum Administracji Publicznej – to tradycyjny blok prezentacji aktualnego stanu i perspektyw wdrożenia oraz możliwości rozwoju systemu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją). Partnerami sesji są: Centralny Ośrodek Informatyki i NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Sesja 12 – Forum Nowych Idei to sesja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), prezentująca m.in. aktualny stan i możliwości rozwoju zastosowań sztucznej inteligencji w automatyzacji procesów w administracji państwowej. Sesję kończy Kocioł Dyskusyjny „Systemy, procesy i usługi autonomiczne”.

Sesja 13 – Forum Młodych Mistrzów „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Sesja pod Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego. Partnerami sesji i Konkursu Młodych Mistrzów są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Centrum e-Zdrowia, NASK Państwowy Instytut Badawczy i Phoenix Systems. Tegoroczny, Ogólnopolski, Międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów jest po raz pierwszy przeprowadzony z udziałem Rady Uczelnianych Koordynatorów Konkursu.

Przeczytaj również
Platforma SAP HANA Enterprise Cloud dostępna lokalnie na bazie usług HPE GreenLake

Sesję rozpocznie wykład SAS Institute „Jak analityka danych może wesprzeć cyfrową modernizację Polski?”, a następnie odbędzie się prezentacja prac nominowanych do Nagród Konkursu. Sesję zamknie ogłoszenie zdobywców Nagród w poszczególnych kategoriach.

Na Forum zostaną również wręczone Nagrody: im. Marka Cara, Złotego Herolda, Złotej e-Tarczy i Złotego Wykładu.

Więcej informacji i szczegółowa agenda: www.forumti.pl

ITwiz objął wydarzenie patronatem medialnym.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *