Branża ITRynek

XXIX Forum Teleinformatyki – znamy laureatów 22. edycji Nagrody im. Marka Cara

Zostali nimi: Krzysztof Silicki, dyrektor ds. Strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK-PIB i wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA oraz dr hab. Roman Szwed, naukowiec, informatyk, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, przewodniczący Rady Nadzorczej Atende S.A.

XXIX Forum Teleinformatyki – znamy laureatów 22. edycji Nagrody im. Marka Cara

Ideą wspomnianej Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatami tegorocznej, dwudziestej drugiej edycji Nagrody im. Marka Cara są:

  • Krzysztof Silicki – za zbudowanie podstaw systemowych i organizacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa usług społeczeństwa informacyjnego.

Krzysztof Silicki jest dyrektorem ds. strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK-PIB Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA. Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT Polska. Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA. W Państwowym Instytucie Badawczym NASK pracuje od początku istnienia (1992 r.).

  • Dr hab. Roman Szwed – za pionierskie działania związane z uruchomieniem i rozwojem internetu w Polsce; za aktywny udział w rozwoju akademickich ośrodków obliczeniowych i za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Roman Szwed jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Atende SA. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał doktorat (1980 r.) i habilitację (1990 r.) z fizyki wysokich energii. Ma znaczący dorobek naukowy. Jest laureatem wielu nagród. Kierował grantem badawczym, w ramach którego w sierpniu 1991 r. dokonał historycznego podłączenia Polski do Internetu. W 1994 r. został Prezesem spółki ATM Sp. z o.o., później przekształconej w ATM S.A. Pod jego zarządem ATM został pierwszą firmą włączoną do Internetu (1991 r.), pierwszym komercyjnym dostawcą Internetu w Polsce (pod marką Internet Komercyjny w Polsce – IKP), od 2001 r. operatorem pierwszej własnej metropolitalnej sieci światłowodowej w Warszawie i później największym dostawcą usług kolokacyjnych w Polsce pod marką ATMAN w oparciu o własne centra danych. Jako Prezes Zarządu kierował giełdową spółką Atende S.A., powstałą w wyniku wydzielenia z ATM usług informatycznych (2012 r.). W czasie swojej kariery zawodowej Roman Szwed otrzymał liczne wyróżnienia za swoją działalność biznesową. Został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego (2013 r.), oraz medalem „70-lecia informatyki polskiej” przyznanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (2018 r.). Jest także członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Przeczytaj również
Fujitsu będzie odpowiadać za cyfrową transformację Mazda Motor Europe

Dodajmy, że nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

  • Włodzimierz Albin – Prezes Wolters Kluwer Polska. Członek Zarządu Stowarzyszenia „Kreatywna Polska”. Twórca serwisu OpenLEX;
  • Elżbieta Bowdur – dydaktyk, trener, nauczyciel. Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS, Koordynatorka regionu Katowice Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych;
  • Michał Tabor – Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego; Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego; Ekspert Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA; Ekspert Związku Banków Polskich; Członek Rady Ekspertów Związku Cyfrowa Polska; Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *