Rynek

XXVI Forum Teleinformatyki: Dominik Batorski i Kazimierz Schmidt laureatami 19. edycji Nagrody im. Marka Cara

Dr hab. Dominik Batorski, socjolog i analityk danych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kazimierz Schmidt, Radca Ministra w Departamencie Zarządzania Systemami w Ministerstwie Cyfryzacji, zostali laureatami tegorocznej Nagrody im. Marka Cara, pomysłodawcy Forum Teleinformatyki. Wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

XXVI Forum Teleinformatyki: Dominik Batorski i Kazimierz Schmidt laureatami 19. edycji Nagrody im. Marka Cara

Dr hab. Dominik Batorski, zajmuje się tematami uczenia maszynowego oraz społecznych implikacji rozwoju sztucznej inteligencji. Animuje społeczność osób skupionych nad pracą z danymi i uczeniem maszynowym – organizator meetupów Data Science Warsaw. Jako ekspert wielokrotnie doradzał jednostkom administracji rządowej i samorządowej, kierował przygotowywaniem ekspertyz oraz uczestniczył w tworzeniu kilku Strategii (w tym Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego w Polsce do 2020 roku) i Programów Operacyjnych (zwłaszcza POPC), a także Narodowego Planu Szerokopasmowego i jego aktualizacji. Był członkiem Rady ds. Informatyzacji (2011-2013) i Rady ds. Cyfryzacji (2016- 2018). W 2008 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Od ponad 16 lat zajmuje się analizą dużych danych zbieranych przez serwisy internetowe i firmy telekomunikacyjne. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, związanych z data science na UW, SGH, ALK, Politechnice Warszawskiej i Białostockiej. Nagrodę przyznano m.in. za: badania nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

XXVI Forum Teleinformatyki: Dominik Batorski i Kazimierz Schmidt laureatami 19. edycji Nagrody im. Marka Cara

Kazimierz Schmidt to propagator i praktyk zastępowania informacji utrwalanej na papierze odpowiednio uporządkowaną informacją zapisaną elektronicznie. Od początku pracy zawodowej ma do czynienia z gromadzeniem i zarządzaniem zasobami informacyjnymi o najróżniejszym charakterze, a od 18 lat związany z informatyzacją administracji publicznej. Był ekspertem merytorycznym Ministerstwa Cyfryzacji w pracach nad kilkoma ustawami m.in. usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, o doręczeniach elektronicznych (obecnie w Sejmie). Ostatnio opiekun merytoryczny projektu rozporządzenia w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących archiwów audiowizualnych, digitalizacji dokumentów oraz zasad zarządzania dokumentacją elektroniczną, przepisów kancelaryjnych, uwzględniających istnienie dokumentacji w postaci elektronicznej, zasad podpisywania i doręczenia dokumentów elektronicznych. Nagrodę przyznano m.in. za: wieloletnią działalność publikacyjną, szkoleniową i dydaktyczną, ukierunkowaną na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu społeczeństwa informacyjnego; wytrwałe propagowanie znaczenia informacji przekazywanej drogą elektroniczną, tworzenie aktów prawa likwidującego archaiczne bariery w elektronizacji przestrzeni informacyjnej oraz za aktywne działanie, które w znaczącym stopniu umożliwiło przyspieszone włączanie mechanizmów uwierzytelniania osób fizycznych w relacjach z administracją publiczną.

XXVI Forum Teleinformatyki: Dominik Batorski i Kazimierz Schmidt laureatami 19. edycji Nagrody im. Marka Cara

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

  • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) jednostki naukowo-badawczej, działającej w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, prof. Politechniki Poznańskiej –  Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.
  • Jakub Szamałek – pisarz, scenarzysta studia CD Projekt RED (producent serii gier „Wiedźmin”).

Nagroda im. Marka Cara – tragicznie zmarłego w 1997 roku, pomysłodawcy i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym – jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Wliczając tegorocznych laureatów, wyróżniono nią już 35 osób. Nagrodę przyznaje Kapituła, którą tworzą m.in. laureaci Nagrody z poprzednich lat.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *