Branża ITRynek

12,2 mld zł przychodów ze sprzedaży Grupy Asseco za 2020 rok

Wspomniany wynik oznacza wzrost o 14% w porównaniu z 2019 rokiem. Jak poinformowali przedstawiciele zarządu spółki, sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do poprzedniego roku, o 11% i wyniosła 9,6 mld zł. Z kolei skonsolidowany zysk operacyjny przekroczył 1,2 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 402 mln zł. W obydwu wypadkach oznacza to wzrost o 25%. Grupa wypracowała lepsze wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych. Jak wskazali przedstawiciele zarządu, było to możliwe dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju oraz przyspieszonej cyfryzacji firm i instytucji wywołanej przez pandemię.

12,2 mld zł przychodów ze sprzedaży Grupy Asseco za 2020 rok
Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland

W minionym roku zysk operacyjny non-IFRS Asseco wyniósł 1,5 mld zł i był wyższy o 23%, a zysk netto non-IFRS ukształtował się na poziomie 454 mln zł, co z kolei oznacza wzrost o 24% w stosunku do roku 2019, poinformowano podczas wynikowej konferencji online.

W 2020 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 88% przychodów Grupy. Sprzedaż tego pierwszego segmentu zwiększyła się o 15% do 7,6 mld zł, a zysk operacyjny o 30% do 615 mln zł. Z kolei w segmencie Asseco International przychody wzrosły o 10% i ukształtowały się na poziomie 3,2 mld zł, a zysk operacyjny zwiększył się o 12% do 389 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco Poland osiągnęła poziom 1,4 mld zł, czyli o 18% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 40% wyższy i wyniósł 215 mln zł – wskazali przedstawiciele zarządu spółki.

Zdywersyfikowane sektorowo przychody Asseco, rozłożyły się w badanym okresie następująco: przedsiębiorstwa – 39%, bankowość i finanse – 36% oraz instytucje publiczne – 25%.

„Pomimo dużej niepewności na rynku udało nam się poprawić wyniki, umacniając naszą pozycję we wszystkich segmentach oraz sektorach działalności. Przyspieszenie procesów cyfryzacji w firmach i instytucjach sprawiło, że koncentrowaliśmy się na jak najlepszym wsparciu klientów w obliczu pandemii. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię silnej dywersyfikacji biznesu – na poziomie krajów, sektorów i produktów. Niezmiennie kluczowa była dla nas sprzedaż własnego oprogramowania i świadczenie usług z nim związanych, a także zwiększanie skali naszego biznesu poprzez dalsze akwizycje. W ubiegłym roku dołączyło do nas 15 nowych spółek, co pozwoliło wzmocnić naszą pozycję na rynkach zagranicznych” – skomentował Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland.

Plany na 2021 rok

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2021 rok w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość 7,6 mld zł i jest o 13% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – poinformowali członkowie zarządu

„Myśląc o perspektywach rozwoju mamy świadomość, że gospodarka znalazła się w trudnej sytuacji, dlatego do przyszłości podchodzimy z umiarkowanym optymizmem. Naszym celem jest utrzymanie wiodącej pozycji w strategicznych dla Asseco sektorach: bankowości, ubezpieczeniach, energetyce, telekomunikacji, opiece zdrowotnej i administracji publicznej” – powiedział Adam Góral.

Według prezesa Asseco, Grupa stawiać będzie na dalszy rozwój w obszarze własnych produktów i usług. Poza rozwiązaniami sektorowymi, priorytetem będą również systemy ERP, płatności oraz usługi zaufania. „Będziemy inwestować w rozwój produktów chmurowych i usług związanych z cyberbezpieczeństwem. Chcemy dalej rozwijać się poprzez przejęcia i wzmacniać nasze kompetencje w poszczególnych sektorach. Interesują nas firmy podobne do Asseco: z własnymi produktami, ze stabilną sytuacją finansową, działające w podobnych sektorach i których właściciele chcieliby pozostać po akwizycji w firmie oraz rozwijać ją wspólnie z nami” – podsumował Adam Góral.

Zarząd spółki poinformował również o podjęciu decyzję o zmianie polityki dywidendowej z obecnej, „od 10% do 40%”, na nową – powyżej 50% zysku. W tym roku rekomenduje wypłatę 258 mln zł dywidendy z zysku za 2020 rok, co oznacza 3,11 zł na jedną akcję oraz stanowi 64% skonsolidowanego zysku netto Grupy.

Podczas konferencji poruszono także temat niedawnych zmian kadrowych w zarządzie spółki. O nich przeczytacie szczegółowo tutaj: https://bit.ly/3tHBWnU

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *