Praca

6 typów osobowości w miejscu pracy

Poly, firma produkująca urządzenia audio i wideo, przygotowała badanie pokazujące, jak identyfikować i prawidłowo reagować na różne typy osobowości w firmach, aby zmaksymalizować produktywność pracowników. W ramach tej analizy zaprezentowano sześć różnych typów osobowości i związane z nimi technologiczne trendy.

6 typów osobowości w miejscu pracy

Jak wskazano we wspomnianym badaniu, sześć typów osobowości, które łącznie stanowią 92% pracowników typowego przedsiębiorstwa, ma odmienne cechy charakteru. Dzięki zidentyfikowaniu tych cech, problemów i intensywności komunikacji związanych z każdym archetypem, firmy są lepiej przygotowane do dopasowania stylów pracy i zachowań do urządzeń oraz technologii. Zwiększa to produktywność organizacji i zapewnia równość spotkań dla pracowników wykonujących swoje obowiązki z różnych lokalizacji, przekonują autorzy analizy.

Poniżej przedstawiamy opisy sześciu podstawowych typów osobowości, wraz ze wskazaniem produktów, które byłyby najbardziej odpowiednie dla każdej z grup w oparciu o ich styl pracy, potrzeby oraz zachowania:

PRACOWNIK BIUROWY (OFFICE COLLABORATOR)

Stanowią oni największy odsetek pracowników (27%) i charakteryzują się tradycyjnym, biurowym stylem pracy, odznaczającym się wysokim poziomem współpracy i otwartością na nowe technologie. Ich praca wiąże się jednak z hałasem i ciągłymi zakłóceniami, a także z koniecznością płynnego zarządzania komunikacją za pomocą różnych urządzeń. Co warto podkreślić, wyniki badania przewidują jednak wyraźny spadek tego typu pracowników w przyszłości, czemu towarzyszyć będzie wzrost ich chęci do bardziej elastycznej pracy. I tak, według twórców badania, do pracy z biura najbardziej przydatny będzie bezprzewodowy zestaw słuchawkowy DECTTM Poly Savi 8200 Office oraz profesjonalna kamera internetowa Poly Studio P5.

PRACOWNIK ELASTYCZNY (FLEX WORKER)

20% pracowników to obecnie pracownicy elastyczni, którzy stale wprowadzają innowacje i dostosowują swoje kanały komunikacji ze względu na przemieszczanie się i częstą pracę zdalną, dzieląc czas między siedzibę firmy, biuro domowe i podróże. Takim stylem pracy ryzykują trudnościami ze współpracą z kolegami oraz to, że przegapią ważne informacje z biura, dlatego muszą być “zawsze dostępni” i komunikować się za pomocą kilku urządzeń, aby zminimalizować to ryzyko. Wielkość tej grupy osób będzie prawdopodobnie rosła w miarę jak pracownicy biurowi, którzy rozważają bardziej elastyczne podejście do wykonywanych obowiązków, będą przystosowywać się do pracy w domu i w innych lokalizacjach, uważają specjaliści Poly. Według nich, zestaw słuchawkowy Poly Voyager 6200 UC oraz profesjonalna kamera internetowa Poly Studio P5 pomogą zminimalizować trudności we współpracy tym, którzy rozpoczynają nową erę elastycznej pracy.

PRACOWNIK ZDALNY (REMOTE COLLABORATOR)

Mając mniej okazji do osobistych spotkań, 15% pracowników, którzy pracują zdalnie, staje przed wyzwaniami związanymi z udaną i wydajną współpracą. Potrzebują wielu urządzeń, ujednoliconej komunikacji i technologii, aby zniwelować różnice między nimi a ich kolegami, współpracownikami i klientami. Ta grupa będzie wzrastać, prawdopodobnie o pracowników biurowych, którzy zdecydują się na pracę z innej lokalizacji niż siedziba firmy, po ogólnoświatowej fazie testowania i doświadczania pracy zdalnej, głównie spowodowanej pandemią. Eksperci Poly rekomendują dla nich stereofoniczny zestaw słuchawkowy Poly Voyager Focus UC oraz osobistego wideobara Poly Studio P15.

BIUROWY MISTRZ KOMUNIKACJI (OFFICE COMMUNICATOR)

Ta grupa pracowników najlepiej czuje się z kolei z dobrze znanymi systemami i urządzeniami, takimi jak telefon stacjonarny. Stanowią oni 13% pracowników i ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z wyzwań, z jakimi się zmagają – przerywanie pracy, hałas w tle i brak prywatności podczas rozmów. Bardziej tradycyjne style pracy uległy zmianie podczas pandemii, natomiast ten typ pracowników jest grupą najbardziej i najszybciej pragnącą wrócić do biura. Dla nich idealnym rozwiązaniem ma być Poly Blackwire 8225.

POŁĄCZONY MENEDŻER (CONNECTED EXECUTIVE)

Ci doświadczeni technologicznie menedżerowie stanowią 12% pracowników – podejmują decyzje i rozwiązują problemy wszędzie tam, gdzie są potrzebni. Wszechstronni w swoim stylu pracy, używają więcej narzędzi komunikacji niż jakakolwiek inna persona. Ich głównym problemem są zakłócenia, przerwy i nieprzewidywalny hałas w tle, ponieważ muszą pozostawać w kontakcie na wszystkich urządzeniach. Potrzeba kontaktu wśród kadry kierowniczej będzie się utrzymywać, w związku z czym wpływ przyszłych zmian w sposobach i trybie pracy na ten typ osobowości organizacyjnej będzie znikomy. Według autorów badania, najlepiej dostosowane do ich potrzeb byłyby: zestaw słuchawkowy Poly Voyager Focus UC i osobisty wideobar Poly Studio P15.

WŁADCA SZOS (ROAD WARRIOR)

Stanowiąc 5% pracowników „władcy szos” są zawsze w ruchu – poza biurem spędzają więcej niż 50% czasu pracy. Potrzebują wysoce przenośnych i łatwych w użyciu rozwiązań, które eliminują szumy i zmniejszają prawdopodobieństwo zawodnych połączeń. Niektóre z tych osób nadal będą musiały podróżować, aby wykonać zadania biznesowe, które wymagają osobistego udziału. Wielkość tej grupy będzie się utrzymywać na stałym poziomie, ponieważ osoby, którym uniemożliwiono podróżowanie podczas COVID-19, wrócą, aby spotkać się z klientami i współpracownikami. Idealnym urządzeniem dla tej grupy powinien być zestaw słuchawkowy Poly Voyager 5200 UC.

Pozostałe 8% pracowników nieuwzględnionych w powyższych sześciu typach osobowości należy do typu Office Independent, czyli biurowo niezależnych. Są to osoby pracujące na samodzielnych stanowiskach o ograniczonych potrzebach w zakresie technologii komunikacji i współpracy, podsumowują autorzy badania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *