InfrastrukturaBranża ITRynek

Atman, Beyond.pl, Equinix, Data4 i Play tworzą polskie stowarzyszenie Data Center

Celem Polish Data Center Association ma być m.in. wzmocnienie potencjału polskiej branży data center oraz edukacja rynku. Założyciele organizacji zapowiadają też działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w branży data center, współpracę z władzami i zaangażowanie w zmiany legislacyjne. Polish Data Center Association ma także czerpać z doświadczeń analogicznych organizacji działających w innych krajach Europy.

Atman, Beyond.pl, Equinix, Data4 i Play tworzą polskie stowarzyszenie Data Center
Przedstawiciele kadry zarządzającej firm założycielskich Stowarzyszenia Polish Data Center Association podczas oficjalnego ogłoszenia powstania tej organizacji.

Stowarzyszenie Polish Data Center Association ma ponadto stanowić platformę wspierającą współdziałanie właścicieli i operatorów centrów danych na rzecz rozwoju branży oraz przeciwdziałania stojących przed nią wyzwań. Mowa tu m.in. o kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem, ochroną krytycznej infrastruktury IT, zapewnieniem ciągłości biznesowej, a także efektywności energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimatu. Przykładowo, zapowiadane jest uruchomienie inicjatyw mających na celu wypracowanie wspólnych wartości w zakresie bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju. Działalność Stowarzyszenia Polish Data Center Association ma także wyznaczać standardy jakościowe w zakresie usług data center i promować Polskę jako potencjalny hub w obszarze centrów danych dla międzynarodowych korporacji.

Nowe stowarzyszenie powstało z inicjatywy firm Atman, Beyond.pl, Data4, Equinix oraz – należącej do Play – firmy 3S Data Center. Powołanie Stowarzyszenia Polish Data Center Association oficjalnie ogłoszono 20 kwietnia, podczas warszawskiej edycji konferencji Data Center Nation.

Wedle zapowiedzi, współpraca firm należących do Polish Data Center Association zakłada również wykorzystanie efektu synergii oraz skali infrastruktury posiadanej przez organizacje założycielskie. “Cokolwiek wydarza się online, wydarza się w centrach danych i ma także wymiar fizyczny związany z infrastrukturą IT, od której wymaga się dziś już nie tylko niezawodności i skalowalności, ale przede minimalnego wpływu na zmiany klimatyczne. To wyzwanie dla całej branży data center w Polsce, dlatego wykorzystując efekt skali, jednoczymy wysiłki, by wspólnie pracować nad osiąganiem w naszych ośrodkach coraz lepszych parametrów, niemożliwych do uzyskania w mniejszych, rozproszonych obiektach kolokacyjnych” − podkreśla Sławomir Koszołko, dyrektor generalny firmy Atman. “Naszym celem jest łączyć – dosłownie i w przenośni. Łączyć środowisko branżowe, aby sukcesywnie podnosić jakość oferowanych usług, firmy z technologiami opartymi na Data Center, aby optymalizować ich działalność operacyjną, a także ludzi z technologią poprzez edukację, która pokazać ma wielkie możliwości, jakie niosą za sobą usługi oparte na centrach przetwarzania danych dziś oraz w przyszłości” – dodaje Monika Roś-Gruszczyk, dyrektor generalna 3S Data Center.

Przeczytaj również
Poczta Polska ogłosiła jeden z największych przetargów IT w Polsce

Wśród zapowiadanych inicjatyw jest także standaryzacja oraz podnoszenie jakości usług data center. Tego typu działania mają przełożyć się m.in. na poprawę bezpieczeństwa oraz dostępności zasobów centrów danych – a co za tym idzie, także podniesienie gwarancji ciągłości biznesu dla klientów polskiego sektora data center. “Cyfrowa transformacja przedefiniowała postrzeganie IT przez biznes. Dziś IT jest fundamentem, na którym buduje się przewagę konkurencyjną, dostosowuje do zmian rynkowych i odpowiada na potrzeby klientów. To jednak z drugiej strony generuje odpowiedzialność. Bezpieczeństwo biznesu zależy dziś bardziej niż kiedykolwiek od IT, zarówno w warstwie aplikacyjnej, jak i infrastrukturalnej. Jako dostawcy usług centrów danych adresujemy zagadnienia związane z bezpiecznym utrzymaniem środowisk technologicznych koniecznych do wydajnego dostępu do danych i systemów. Dlatego jednym z celów naszej kooperacji jest standaryzacja usług w całej branży i stałe podnoszenie ich jakości. Chcemy wspierać business continuity firm korzystających z usług polskich dostawców data center” – mówi Wojciech Stramski, dyrektor generalny firmy Beyond.pl.

Stowarzyszenie chce również wspierać proces cyfryzacji polskiej gospodarki, a także – pomóc w lepszym wykorzystaniu potencjału cyfrowej transformacji “Cyfryzacja to przyszłość, która obejmie wiele obszarów życia każdego z nas. Jej fundamentem są centra danych, które jako krytyczna infrastruktura pozwolą na cyfrową transformację biznesu czy administracji, a jednocześnie będą „zielonymi” i bezpiecznymi magazynami danych i mocy obliczeniowych. Jako Stowarzyszenie Data Center w Polsce chcemy wspierać rozwój lokalnego rynku data center, dzielić się doświadczeniem i ekspercką wiedzą oraz przyśpieszać proces cyfryzacji w naszym kraju” – twierdzi Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału firmy Data4.

Przeczytaj również
Komputronik Biznes oferuje bezpłatne usługi konsultingu w obszarze infrastruktury i projektów IT

Zapowiadana jest też realizacja działań mających na celu edukację rynku, doskonalenie procesów oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z obszaru ESG. “W dzisiejszym świecie zmiany zachodzą szybko oraz nieprzewidywalnie. Aby im sprostać, potrzebna jest ciągła transformacja cyfrowa oparta na analityce danych oraz infrastrukturze cyfrowej umożliwiającej sprawną realizację strategii biznesowej. Naszą misją jest rozwój polskiej gospodarki poprzez rozbudowę obecności centrów danych, zaś naszym celem pełne wykorzystanie szans rynkowych dla cyfrowej Polski i zaspokojenie potrzeb klientów na szybko rozwijającym się rynku. Chcemy stworzyć warunki infrastrukturalne umożliwiające biznesom realizację pomysłów strategicznych umożliwiających rozwój oraz pozyskanie inwestorów. Poprzez ciągłe doskonalenie procesów, edukację oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań skoncentrowanych na środowisku i odpowiedzialności biznesowej wspieramy również polskie firmy w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju” – zapewnia Sylwia Pyśkiewicz, Managing Director Equinix Poland.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *