RynekPolecane tematy

Będzie polski data.gov, czyli otwarty dostęp do danych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji, powstanie zasób informacyjny przeznaczony do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP). Rozpocządzenie to właśnie opublikowano w Dzienniku ustaw.

Będzie polski data.gov, czyli otwarty dostęp do danych

Rozporządzenie wskazuje instytucjom publicznym, jaki zasób informacyjny mają udostępniać w CRIP, jak mają go opracować, aby ponowne wykorzystywanie było jak najłatwiejsze. Określa też terminy pierwszego udostępnienia zasobu w CRIP i częstotliwość aktualizowania. Pierwszy termin to 7 dni od wejścia w życie rozporządzenia, czyli wczoraj (23 kwietnia).

W większości przypadków instytucje publiczne będą przekazywać do Repozytorium jedynie metadane opisujące zasób informacyjny. Sam zasób będą udostępniać we własnym systemie teleinformatycznym. Takie podejście ułatwi wyszukiwanie zasobów przez CRIP, a także pozwoli uniknąć sytuacji, że ten sam zasób przechowywany będzie w kilku miejscach. Mniejsze będą też koszty budowy i utrzymania CRIP.

W określonych przypadkach, m.in. jeśli instytucja nie ma własnego systemu teleinformatycznego ze względu na wymogi bezpieczeństwa stosowane w danym systemie teleinformatycznym, będzie można przekazać do CRIP zarówno metadane, jak i sam zasób.

Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego oraz dodatkowy zestaw elementów metadanych opisujących jego strukturę są określane po to, aby ponowne wykorzystywanie zasobu informacyjnego było jak najłatwiejsze. Chodzi tu m.in. o udostępnianie zasobu informacyjnego w odpowiednim formacie oraz opisywanie go dodatkowymi metadanymi, innymi niż te opisane w ogólnym rozporządzeniu dot. CRIP.

Zasób informacyjny poszczególnych instytucji publicznych jest w różnym stopniu przygotowany do udostępnienia w CRIP i konieczne jest jego dostosowanie, a dokumenty aktualizowane są w różnych odstępach czasu (miesięcznym, rocznym). Dlatego dla poszczególnych instytucji wskazane zostały różne terminy pierwszego udostępnienia zasobu oraz częstotliwość aktualizowania.

Przeczytaj również
Znamy finalistów konkursu „Dane po warszawsku”!

Co ureguluje rozporządzenie MAC?
1) Sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwanej dalej “ustawą”, odrębnie dla poszczególnych podmiotów.
2) Zakres zasobu informacyjnego, odrębnie dla poszczególnych podmiotów, przeznaczony do udostępnienia w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 ustawy, zwanego dalej “centralnym repozytorium”.
3) Dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego oraz dodatkowy zestaw elementów metadanych opisujących strukturę zasobu informacyjnego, inny niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy.
4) Harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych do centralnego repozytorium informacji publicznej oraz ich aktualizacji.

Na stronach dziennika ustaw jest lista instytucji i informacji, które mają udostępniać w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz daty, od kiedy mają to robić. 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.