CDOCyberbezpieczeństwoPolecane tematy

Bezpieczeństwo IT największym wyzwaniem w cyfrowej transformacji biznesu

Zapewnienie bezpieczeństwa w coraz większym stopniu opartych na technologiach IT procesów biznesowych oraz problemy związane z integracją wykorzystywanych w firmie systemów są uznawane za największe przeszkody w realizacji kompleksowych projektów cyfrowej transformacji. Jednocześnie, towarzyszące takim projektom inwestycje w poprawę efektywności i ograniczenie kosztów operacyjnych stanowią jedne z pierwszych, pozytywnych efektów zmiany. To wnioski z analiz przeprowadzonych przez zespół Digital Transformation w firmie Frost & Sullivan.

Bezpieczeństwo IT największym wyzwaniem w cyfrowej transformacji biznesu

W miarę jak kolejne organizacje podejmują działania mające na celu wdrożenie nowych – opartych na szerokim wykorzystaniu technologii IT – modeli biznesowych i sposobów działania na świecie rośnie zainteresowanie cyfrową transformacją biznesu. Firmy, dotąd niezainteresowane tego rodzaju zmianami dostrzegają zagrożenie w projektach cyfrowej transformacji realizowanych w przedsiębiorstwach konkurencyjnych – i także decydują się na rozpoczęcie tego typu inicjatyw. Jednocześnie, jak pokazuje praktyka, skuteczne przeprowadzenie zmian organizacyjnych i technologicznych związanych z cyfryzacją kolejnych aspektów funkcjonowania biznesu wiąże się z wieloma wyzwaniami.

Największe znaczenie dla powodzenia procesów cyfrowej transformacji w skali najbliższych pięciu lat mieć będzie możliwość wykorzystania potencjału usługowego modelu korzystania z zasobów oraz rozwiązań IT.

Jak pokazują najnowsze badania firmy Frost & Sullivan gros problemów związanych z cyfrową transformacją dotyczy kwestii bezpieczeństwa IT. Postępująca cyfryzacja kolejnych procesów biznesowych wpływa bowiem na poszerzenie potencjalnej powierzchni ataku w obszarze IT, co wobec rosnącej skali cyberprzestępczości i cyberszpiegostwa nierzadko przekłada się na zwiększenie ryzyka biznesowego dotyczącego bieżącego funkcjonowania firmy. Wśród głównych wyzwań towarzyszących procesom zarządzania cyfrową transformacją na kwestie związane z bezpieczeństwem IT w pierwszej kolejności wskazuje połowa (54 proc.) specjalistów ds. IT ankietowanych przez Frost & Sullivan. Problematyczna często okazuje się też konieczność zapewnienia kompleksowej integracji różnego rodzaju aplikacji i systemów wykorzystywanych na potrzeby poszczególnych procesów biznesowych.

Przeczytaj również
Fundusz EQT zwiększa zaangażowanie w IFS i wspiera realizację nowej strategii

Z przeprowadzonego badania wynika też, że wobec wspomnianych wyzwań w wielu działach IT realizowane są inwestycje w rozwiązania pozwalające na zwiększenie produktywności i zautomatyzowanie obsługi najbardziej newralgicznych obszarów funkcjonowania środowisk informatycznych. Rośnie też zainteresowanie rozwiązaniami umożliwiającymi zintegrowanie najbardziej powszechnych aplikacji biznesowych z systemami wspierającymi specyficzne procesy biznesowe.

Plany zwiększenia inwestycji w rozwiązania IT w najbliższym czasie zapowiada niemal dwie trzecie (59 proc.) ankietowanych. Deklarowany poziom zwiększenia nakładów na IT ma wynosić średnio ok. 20 proc.

Prognozy ekspertów Frost & Sullivan zakładają jednocześnie, że inwestycje w narzędzia mające na celu zintegrowanie narzędzi biznesowych, poprawę efektywności funkcjonowania organizacji, a także zmniejszenie kosztów operacyjnych w obszarze IT w wielu organizacjach staną się źródłem dodatkowych względem cyfrowej transformacji korzyści biznesowych. Inicjatywy związane ze zwiększeniem zaangażowania organizacji w realiach cyfrowej gospodarki będą także stwarzały nowe możliwości rozwoju.

Co ważne, plany zwiększenia inwestycji w rozwiązania IT w najbliższym czasie zapowiada niemal dwie trzecie (59 proc.) ankietowanych. Deklarowany poziom zwiększenia nakładów na IT ma wynosić średnio ok. 20 proc. Zdaniem uczestników badania Frost & Sullivan, największe znaczenie dla powodzenia procesów cyfrowej transformacji w skali najbliższych pięciu lat mieć będzie możliwość wykorzystania potencjału usługowego modelu korzystania z zasobów oraz rozwiązań IT. Z kolei projekty zakładające przeprowadzenie cyfrowej transformacji w oparciu o rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy najczęściej zakładają osiągnięcie korzyści w postaci: usprawnienia obsługi klienta, poprawy efektywności działań marketingowych oraz automatyzację najczęściej wykonywanych operacji.

Przeczytaj również
Budowa centrów danych Microsoft w Polsce zgodnie z planem
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *