Artykuł z magazynu ITwizBiznesPolecane tematy

BI z wizualizacją danych geograficznych

Rozwiązania klasy GIS – kojarzone z administracją oraz przedsiębiorstwami sektora utilities – stopniowo zmieniają charakter. Stają się łatwiej dostępne dla mniejszych firm, bardziej interaktywne, zyskują też funkcje znane z rozwiązań analityki biznesowej. Powiązanie danych lokalizacyjnych z informacjami biznesowymi pozwala spojrzeć na posiadane dane z nowej perspektywy.

BI z wizualizacją danych geograficznych

Podstawą wizualizacji danych biznesowych są oczywiście wszelkiego rodzaju mapy – terenowe, satelitarne, gospodarcze. Stanowią one bazę, na którą nanoszone są interaktywne, wielopoziomowe raporty. Każda kolejna warstwa takich raportów-wizualizacji może odpowiadać innemu zestawowi – lub agregatowi – danych. Mapa stanowi tu dodatkowy, ułatwiający interpretację danych, punkt odniesienia dla informacji biznesowych. Dodatkowo, istnieje możliwość łatwego wzbogacenia perspektywy o szereg ogólnodostępnych danych – jak informacje o lokalizacji oddziałów konkurencji, dane dotyczące natężenia ruchu, czy dane demograficzno-ekonomiczne. Co więcej, za sprawą technologii chmurowych i urządzeń mobilnych tego rodzaju wizualizacje są dziś łatwo dostępne.

Nastał czas Location Analytics

“Powiązanie tradycyjnego systemu GIS z nowoczesnymi narzędziami do analizy danych i raportowania może wnieść do organizacji zupełnie nowe spojrzenie na biznes. GIS przestał być tylko domeną specjalistów, którzy na jego podstawie, w sobie tylko znany sposób budują określone raporty. Dziś system informacji przestrzennej stał się narzędziem dostępnym dla każdego pracownika organizacji. Narzędziem, za pośrednictwem którego jesteśmy w stanie zwizualizować zjawiska dotykające organizacji” – mówi Karol Sawicki, dyrektor rynku biznesowego w Esri Polska. Według niego, wraz z rozwojem funkcjonalności systemów GIS coraz częściej można mówić o narzędziach typu Location Analytics. Analizy osadzone w kontekście lokalizacyjnym zapewniać mają nowe, bardziej zrozumiałe dla użytkowników biznesowych spojrzenie na dane – często jest to perspektywa znana z rozwiązań konsumenckich. Takie podejście pozwala w łatwy sposób korelować dane dotyczące różnych aspektów działania organizacji.

Istnieje możliwość łatwego wzbogacenia danych biznesowych o szereg ogólnodostępnych danych – jak informacje o lokalizacji oddziałów konkurencji, dane dotyczące natężenia ruchu, czy dane demograficzno-ekonomiczne. Co więcej, za sprawą technologii chmurowych i urządzeń mobilnych tego rodzaju wizualizacje są dziś łatwo dostępne.

Przykładowo, biorąc pod uwagę specyfikę sektora handlu detalicznego możliwe jest osadzenie w kontekście lokalizacyjnym danych o klientach, realizowanych transakcjach, pogodzie, umiejscowieniu konkurencyjnych detalistów, czy natężeniu ruchu oraz danych gospodarczych. W podobny sposób korelowane mogą być informacje istotne z perspektywy działalności sektora finansów, energetyki, logistyki, czy przemysłu. Obok prostego – osadzonego na mapie – raportowania dostępne są też m.in. analizy historyczne oraz wizualizacje trendów. Location Analytics ma też wyznaczać kierunek rozwoju systemów informacji przestrzennej.

„Specyfika rozwiązań typu GIS od zawsze wiązała się z wizualizacją danych. Nowością, z którą mamy do czynienia dzisiaj jest możliwość dynamicznego powiązania wizualizacji GIS z rożnego rodzaju dodatkowymi danymi, pochodzącymi zarówno ze źródeł wewnętrznych organizacji, jak i spoza jej ram” – wyjaśnia Karol Sawicki. Możliwe staje się łatwe – bo realizowane we w pełni wizualny sposób – porównywanie często zupełnie odmiennych informacji i wyciąganie na podstawie takich porównań wniosków nieosiągalnych bez nawiązania do lokalizacji. „Narzędzia typu Location Analytics dobrze integrują się z systemami biznesowymi i za sprawą interaktywności dają wgląd w dynamicznie zmieniającą się sytuację” – podkreśla.

GIS otwarty na biznes

Otwarcie technologii informacji przestrzennej na zastosowania z zakresu analityki i raportowania pozwala rozszerzyć dostępne dla użytkowników biznesowych narzędzia o dodatkowy punkt odniesienia stanowiący ułatwienie dla podejmowania decyzji. Ułatwienie tym bardziej przydatne, że coraz częściej osiągalne we w pełni funkcjonalny sposób z poziomu przeglądarki internetowej – a więc także urządzeń przenośnych – i wykorzystywane w modelu cloud computing. Proponowanym przez Esri uzupełnieniem dla interfejsu chmurowego są nakładki na popularne aplikacje biznesowe, w tym np. arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel.

Biorąc pod uwagę specyfikę sektora handlu detalicznego możliwe jest osadzenie w kontekście lokalizacyjnym danych o klientach, realizowanych transakcjach, czy pogodzie oraz danych gospodarczych. W podobny sposób korelowane mogą być informacje istotne z perspektywy działalności sektora finansów, energetyki, logistyki i przemysłu.

Aby jednak informacje znalazły faktyczny punkt odniesienia na mapach – muszą być wyposażone w odpowiedni kontekst. Przywiązanie danych biznesowych do konkretnej lokalizacji nie zawsze jest zadaniem oczywistym. Tego rodzaju integracja nie sprowadza się wyłącznie do przypisania dodatkowego parametru związanego np. z lokalizacją danego oddziału. Często wymaga wstępnego przeanalizowania danych, takich jak dane transakcyjne i informacje o klientach. W przypadku, rozwijanej przez Esri platformy ArcGIS istnieje też możliwość poszerzania dostępnych funkcji analitycznych w oparciu o rozwijane przez społeczność deweloperów rozwiązania branżowe. Producent dostarcza również dedykowane narzędzia integracyjne ułatwiające połączenie kontekstu lokalizacyjnego z danymi gromadzonymi w popularnych systemach wspierających zarządzanie. Istnieje też możliwość tworzenia dedykowanych rozwiązań integracyjnych, a także powiązania danych na poziomie bazy.

Skala dostępnych źródeł danych wykracza jednak poza rozwiązania biznesowe. Takim źródłem mogą być, przykładowo połączone w sieć, autonomiczne czujniki, czy skomunikowane urządzenia wpisujące się w trend Internetu rzeczy. “System mapowy jest systemem otwartym. Może być zasilany wszystkimi danymi, jakie tylko klient będzie w stanie zintegrować” – zapewnia Karol Sawicki. Taką grupą danych stanowią, przykładowo, dane socjologiczne i ekonomiczne. Pozwalają one osadzić typowe informacje biznesowe dotyczące stanów magazynowych, rentowności, czy trendów sprzedaży z danymi na temat struktury dochodów lub nawyków zakupowych mieszkańców określonego regionu.

Karol Sawicki podkreśla, że funkcjonalność nowoczesnych rozwiązań typu GIS coraz częściej uzupełniają mechanizmy znane dotąd wyłącznie z rozwiązań typu Business Intelligence. Obok funkcji wizualizacji danych pojawiają się m.in. predefiniowane modele analityczne zoptymalizowane pod kątem obsługi określonych rodzajów danych. Wśród nich nie brak modeli specyficznych dla kontekstu lokalizacyjnego, jak wielowymiarowe analizy bliskości.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *