BranżaBiznes

Branża IT nie pozostaje obojętna na kwestie związane z ESG

Z nieopublikowanego jeszcze raportu ManpowerGroup dotyczącego działań ESG i zrównoważonego rozwoju w Polsce wynika, że najwięcej pracodawców branży IT jest na etapie planowania oraz określania długoterminowych strategii dotyczących kwestii ESG (33%). Jak się okazuje, firmy które wdrożyły tego typu programy, największy nacisk kładą na działania związane z obszarem środowiskowym (35%), ładu korporacyjnego (29%), a następnie ludzkim i społecznym (27%).

Branża IT nie pozostaje obojętna na kwestie związane z ESG

Pokolenie wchodzące obecnie na rynek pracy IT inaczej postrzega już atrakcyjność firmy. Do niedawna oznaczało to interesujące technologie, rozwojowe projekty, swobodną atmosferę w pracy czy szeroki pakiet benefitów. Teraz pracownicy weryfikują czy ich przyszły pracodawca może pochwalić się wdrożeniem działań na rzecz planety, w jaki sposób odpowiada na potrzeby pracowników, jak praca w danej organizacji przełoży się w pozytywy sposób na dbałość o środowisko.

“Patrząc zatem na ESG w tym ujęciu nie dziwi to, że największy nacisk kładziony jest na działania obszarze E, czyli środowiska. Dla branży IT działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko są dosyć oczywiste i przychodzą poniekąd najłatwiej, bowiem to właśnie giganci technologiczni są pionierami cyfryzacji procesów, co przejawia się na przykład znaczącym zmniejszeniem lub wręcz eliminacją używania papieru. Sprzęt stosowany w codziennej pracy, który z racji postępu technologicznego wymaga regularnej wymiany, jest kwalifikowany do wdrożenia na podstawie efektywności energetycznej oraz wpływu na środowisko. Zupełnie inną kwestią jest, że w perspektywie długoterminowej takie działania przynoszą dodatkowo oszczędności w budżecie firmy” – komentuje Adam Wojtaszek, dyrektor Experis Polska.

Przeczytaj również
Europa musi egzekwować swoje wartości, także w wymiarze usług chmurowych

Istotna kwestia to właściwy ład korporacyjny

Jak wynika z wspomnianego raportu, najczęstszą motywacją firm branży IT w Polsce do przyjęcia strategii ESG są chęć działań zgodnych z przepisami i regulacjami (53%), budowanie reputacji (43%) oraz maksymalizacja nowych źródeł dochodów (36%).

Pracownicy zauważają również, że dla sprawnej i rzeczywistej realizacji inicjatyw mających ograniczać ślad człowieka na planecie, konieczne jest właściwe zarządzanie, czyli odpowiedni ład korporacyjny. Jak wskazują specjaliści, to pojęcie jest postrzegane szerzej, obejmuje bowiem przejrzystość procesów zarządczych, sprawiedliwe systemy motywacyjne czy zrozumiałe reguły działania we wszystkich aspektach funkcjonowania organizacji, od procesu rekrutacji, poprzez ścieżki rozwoju, promowania a na kompleksowej ocenie partnerów biznesowych oraz ich świadomości, poziomie dojrzałości w kwestiach ESG skończywszy.

“W branży IT dodatkowo, w sposób poniekąd naturalny, oczekiwany jest efektywny model zarządzania, który jest powszechnie obowiązującym podejściem do realizacji projektów, programów czy inicjatyw w tym sektorze od lat” – dodaje Adam Wojtaszek.

Społeczna odpowiedzialność najtrudniejsza do uchwycenia

W badaniu ManpowerGroup respondentów zapytano także o to, jakie nowe role dedykowane działaniom ESG zostaną według ich prognoz obsadzone w najbliższym czasie. Wyniki analizy wskazują, że pracodawcy branży IT spodziewają się nowych talentów w obszarach takich jak akcje społeczne, działania na rzecz środowiska oraz BHP, zdrowia i dobrostanu, a także zrównoważonego rozwoju. 83% firm zamierza obsadzić nowe stanowiska związane z ESG w ramach rekrutacji wewnętrznej, 53% planuje dopisać odpowiedzialność do istniejących już ról, a 45% postawi na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia wśród zatrudnionych osób, czytamy w raporcie.

Przeczytaj również
Jak będzie wyglądał nowy model pracy po pandemii?

“Obszar społecznej odpowiedzialności jest w branży IT najtrudniejszy do uchwycenia, choć i tutaj dzieje się coraz więcej. W kwestii postrzegania takich projektów jak zwykle kluczowa jest komunikacja. Organizacje mają często czym się pochwalić i choć powinny, nie zawsze to robią. Wszystkie tego typu działania składają się na całościową ocenę firmy. Takie elementy pojawiają się także w analizie biznesowej kolejnych realizowanych przedsięwzięć. Projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności są bowiem realizowane, mimo że ich czysto „excelowa” analiza za tym nie przemawia. Pozwalają one na zbudowanie pozytywnej narracji na temat organizacji zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej” – tłumaczy Adam Wojtaszek.

Jak podkreślają eksperci, dominująca potrzeba elastyczności, umiejętności szybkiego dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia powoduje, że szereg działań i rozwiązań jest dla branży IT łatwiej osiągalny. Organizacje IT są w stanie wprowadzić takie ewolucje szybciej i sprawniej, nawet jeśli wcześniej nie identyfikowały takiej potrzeby. “Znamiennym jest również, że rynek ten jest bardzo mocno uzależniony od dopływu nowych talentów, a co za tym idzie, także ich oczekiwań. To powoduje, że firmy IT mogą być bardzo często pod większą presją ze strony obecnych, jak i przyszłych pracowników w kwestii szeroko zakrojonych działań w obszarze ESG, niż ze strony akcjonariuszy lub całościowo rozumianego rynku. Im większa świadomość społeczna, tym większa determinacja i uwaga organizacji na działania z tym związane” – podsumowuje Adam Wojtaszek.

Przeczytaj również
W 2021 roku zgłoszono rekordową liczbę ponad 20 tysięcy luk w oprogramowaniu - średnio 55 dziennie
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *