CDOPolecane tematy

Cyfrowa transformacja nie uda się bez zaangażowania pracowników

Projekty cyfrowej transformacji biznesu to inicjatywy unikalne dla każdej organizacji. Paradoksalnie, ich powodzenie nie zależy jednak głównie od kwestii technologicznych. Tego typu inicjatywy często kończą się bowiem niepowodzeniem wskutek niewystarczającego zaangażowania pracowników.

Cyfrowa transformacja nie uda się bez zaangażowania pracowników

Eksperci firmy Capgemini podkreślają, że cyfrowa transformacja biznesu powinna być realizowana przy udziale, a także z odpowiednim nastawieniem pracowników danego przedsiębiorstwa. Tylko wówczas wdrażane zmiany przyniosą oczekiwane rezultaty i spotkają się z akceptacją – coraz bardziej świadomych w obszarze technologii IT – pracowników. “Procesy transformacyjne muszą przebiegać z odpowiednim nastawieniem i udziałem pracowników określonych działów przedsiębiorstw, dla których wprowadzane są zmiany” – mówi Kamila Sicińska, Senior Transformation Director w firmie Capgemini.

Istotą cyfrowej transformacji najczęściej jest przeniesienie automatyzacji procesów biznesowych na wyższy poziom, wykorzystanie nowych metod lub narzędzi pracy, a także – uproszczenie lub wyeliminowanie zaangażowania pracowników w najprostsze i najbardziej powtarzalne operacje. Nie mniej istotne są także inicjatywy umożliwiające wdrożenie nowych modeli funkcjonowania biznesu lub rozszerzenie skali działalności. Dzięki temu, projekty modernizacji biznesu w oparciu nowe technologie dysponują potencjałem do znaczących zmian sposobu działania organizacji. Jednocześnie, projekty cyfrowej transformacji powinny podlegać wszystkim zaleceniom odnoszącym się do innych projektów IT – włącznie z analizą oczekiwań i korzyści. “Chodzi o to, aby wdrażać technologie nie dlatego, że są modne, ale dlatego, że przynoszą one rzeczywiste korzyści” – twierdzi Robert Piotrowski, Finance Transformation Director w firmie Capgemini. Jego zdaniem efektywna transformacja często wymaga od osób zarządzających odwagi i otwartości na nieuchronność zmian biznesowych lub organizacyjnych, włącznie z przekazaniem części odpowiedzialności podwładnym.

O ile aktyny udział pracowników w procesie transformacji cyfrowej często warunkuje powodzenie projektów cyfrowej transformacji, tak – jak pokazują analizy Capgemini – pracownicy często są nawet nie tyle angażowani w zmiany zachodzące w organizacji, co – są całkowicie pomijani na etapie przygotowania oraz realizacji projektów cyfrowej transformacji biznesu. Z badań Capgemini wynika, że statystycznie tylko w co trzeciej (36 proc.) organizacji realizującej tego rodzaju projekty stworzono pracownikom możliwość udziału w cyfrowej transformacji. W rezultacie, jak podkreślają autorzy analizy, procesy transformacji nie przebiegają zgodnie z oczekiwaniami. “To pracownicy mają być właścicielami wdrożeń i idei operacyjnych, a zatem powinni mieć możliwość swobodnego zgłaszania swoich pomysłów” – podkreśla Kamila Sicińska. Według niej, nowe technologie ułatwiają też dostosowanie wykorzystywanych w firmie narzędzi IT do potrzeb młodszego pokolenia pracowników. “Młodzi ludzie nie chcą powtarzalnych, nudnych czynności, wolą rozwiązywać problemy i partycypować w zarządzaniu. Technologia sprzyja temu nastawieniu, a z czasem wyręczy pracowników z zadań, które jeszcze dzisiaj wydają się niezastępowalne przez systemy” – dodaje Kamila Sicińska.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *