PracaBranża ITSztuczna inteligencja

Czy AI przyspieszy wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w Polsce?

Nawet 85% pracowników biurowych przyznaje, że sztuczna inteligencja może pomóc im w realizacji połowy codziennych zadań, a co dziesiąty uważa, że będzie pomocna w wykonywaniu większości ich obowiązków. Ponadto co piąty wskazuje, że AI przyspieszy wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w Polsce – tak wynika z badania „AI i rynek pracy w Polsce”, przygotowanego przez Cpl Poland i portale pracy Just Join IT oraz RocketJobs.pl.

Czy AI przyspieszy wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w Polsce?

Ze wspomnianego raportu wynika, że pracownicy widzą szereg plusów trwającej rewolucji AI. Przykładowo, 2/3 badanych prognozuje, że rozwój sztucznej inteligencji przyczyni się do wzrostu ich produktywności, a 56% upatruje w rozwiązaniach AI szansy na zwiększenie komfortu pracy, m.in. dzięki eliminacji powtarzalnych zadań.

Choć pracownicy biurowi wskazują szereg obszarów, które mogą zostać zastąpione przez AI, takich jak tłumaczenia, copywriting czy tworzenie grafik, 52% z nich nie obawia się zmian, jakie sztuczna inteligencja może wnieść na rynek pracy. Co więcej, 46% ankietowanych wskazuje, że AI nieznacznie ułatwi ich pracę, a 38% uważa, że znacząco ją usprawni.

AI korzystna dla wielu branż

W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych sektorów, z których najliczniej reprezentowana była branża IT. Zdaniem 56% ogółu respondentów wpływ AI na ich branżę jest korzystny, a 19% ocenia go nawet jako bardzo korzystny. Co dziesiąty uważa, że sztuczna inteligencja nie będzie miała wpływu na branżę, w której pracuje.

“Skoro 56% osób ocenia, że AI wpływa korzystnie, a 18%, że bardzo korzystnie na obszar, w którym pracują, rodzi się pytanie, co przez to rozumieją. Bo z punktu widzenia pracodawcy, AI może poprawić wydajność, ale jednocześnie pomóc zredukować liczbę etatów… Co jest pewne, AI przyczyni się do powstania nowych zawodów – szczególnie w branży IT widać było kilka rewolucji, z których każda kreowała nowe specjalizacje i zawody” – komentuje Artur Kurasiński, przedsiębiorca i inwestor.

Przeczytaj również
Specjaliści oczekują pozytywnego wpływu AI na rozwój ich kariery

Na pytanie o redukcję etatów w związku z rozwojem AI pracodawcy nie mają jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, natomiast łącznie 7,5% wskazuje, że może podjąć takie kroki w przyszłości.

Czy AI przyspieszy wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w Polsce?

Odciążenie w wykonywaniu rutynowych zadań

Spytani o to, jak AI może odciążyć ich w codziennych obowiązkach, pracownicy biurowi w większości wskazali, że sztuczna inteligencja pomoże w realizacji do 50% ich codziennych obowiązków, przy czym ponad 11% uważa, że AI jest w stanie wesprzeć ich w wykonywaniu niemal wszystkich bieżących zadań.

“Na ten moment AI to bardziej narzędzie wspierające, które może znacząco usprawnić pracę, ale nie zastąpi wkładu ludzkiego. Pracodawcy powinni umiejętnie i ze szczególną rozwagą podejmować decyzje dotyczące zatrudnienia – w oparciu o zrozumienie w jakim stopniu AI pomoże zautomatyzować określone zadania w danym obszarze działania ich firmy. To pozwoli im efektywnie wykorzystać potencjał technologii, jednocześnie wykorzystując ludzkie umiejętności tam, gdzie są niezbędne” – uważa Katarzyna Piotrowska, Country Managerka Cpl Poland.

Czy wizja 4-dniowego tygodnia pracy jest realna?

Jeśli AI, zdaniem pracowników, może pomóc w efektywniejszej pracy, to czy w efekcie będziemy mogli pracować mniej i wizja 4-dniowego tygodnia pracy będzie mogła się upowszechnić? Na taki scenariusz wskazuje 21% badanych, przy 11% wskazań za tym, że AI na pewno nie skróci tygodnia pracy i 36%, że nie będzie miała na to wpływu.

Wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy to bardzo atrakcyjna wizja dla pracowników, jednak organizacje i działy HR stoją tu przed wieloma wyzwaniami. “Zwiększona efektywność dzięki AI niekoniecznie oznacza mniej pracy dla pracowników, co może mieć wpływ na zachwianie work-life balance. Konieczne jest rozważenie, jak zachować motywację i zaangażowanie pracowników, aby uniknąć spadku produktywności” – wskazuje Justyna Krzewska, HR Generalist w Just Join IT.

Przeczytaj również
8,5 mln zysku netto Grupy NTT System za 2020 rok

Czy AI przyspieszy wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w Polsce?

Raport „AI i rynek pracy w Polsce” powstał na bazie badania zrealizowanego w lipcu 2023 roku na grupie ponad 600 pracowników biurowych oraz ponad 100 przedstawicieli firm metodą CAWI. Respondentami badania były osoby zróżnicowane zarówno pod kątem doświadczenia zawodowego, stażu pracy, jak i płci i demografii. Z pełną treścią raportu można zapoznać się, klikając poniższy link.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *