Branża ITCIORynekPolecane tematy

Dynatrace zapowiada nową platformę analizy danych dotyczących działania środowisk IT

Nowe rozwiązanie usprawnia i ujednolica przetwarzanie danych na temat działania infrastruktury IT i ułatwia operacjonalizację obserwowalności środowisk IT przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Platforma Dynatrace Grail zapewnia integrację danych z wielu źródeł przy pełnym zachowaniu ich kontekstu. W kompleksowy sposób pozwala też automatyzować procesy decyzyjne mające na celu zapobieganie przestojom, eliminowanie usterek i poprawę efektywności działania środowisk IT.

Dynatrace zapowiada nową platformę analizy danych dotyczących działania środowisk IT

Zgodnie z zapowiedziami platforma Dynatrace Grail ma zapewniać nieograniczone możliwości wykorzystania dostępnych danych na temat działania środowiska IT zarówno pod kątem operacji IT, jak i poprawy bezpieczeństwa, a także złożonych analiz biznesowych. Szerokie możliwości zastosowania nowego oprogramowania Dynatrace mają zaś wynikać przede wszystkim z możliwości zapewnienia kontekstowej integracji danych dotyczących środowisk lokalnych, chmurowych, a także hybrydowych oraz multicloud. Z kolei zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji ma umożliwiać zapewnienie błyskawicznego dostępu do precyzyjnych informacji i wniosków.

Jest to o tyle istotne, że – jak podkreślają przedstawiciele firmy Dynatrace – wykorzystanie na szeroką skalę nowoczesnych architektur oprogramowania oraz zasobów dostarczanych w oparciu o model publicznej chmury obliczeniowej oraz multicloud, powoduje znaczny wzrost złożoności środowisk IT. Przekłada się też na istotne zwiększenie ilości oraz zróżnicowanie danych, które należy monitorować, aby zapewnić sprawne i bezpieczne działanie złożonej infrastruktury informatycznej. “Stale rozrastające się, dynamiczne środowiska cloud-native i multicloud są ekosystemem różnych technologii i usług. Ich upowszechnienie sprawia, że krytycznego znaczenia nabiera wdrożenie platformy z zaawansowanymi możliwościami analityki i automatyzacji. Platforma ta musi być w stanie w czasie rzeczywistym pobierać wszystkie dane dotyczące obserwowalności, bezpieczeństwa oraz biznesu, umieszczać je w dokładnym kontekście i zapewniać dostęp do popartych danymi spostrzeżeń wtedy, gdy są potrzebne” – podkreśla Stephen Elliot, wiceprezes grupy I&O, Cloud Operations i DevOps w firmie IDC.

Tymczasem, obecnie to właśnie rozwiązania chmurowe są najczęściej fundamentem inicjatyw z zakresu cyfrowej transformacji biznesu. Oczywista staje się więc potrzeba sprawnego zarządzania nowoczesnymi i mocno heterogenicznymi środowiskami IT. Aby jednak było to opłacalne i realne na dużą skalę, potrzebne stają się zautomatyzowane narzędzia zdolne do analizy nieuporządkowanych zbiorów danych generowanych przez poszczególne elementy wykorzystywanego w organizacji ekosystemu rozwiązań chmurowych. Taką właśnie rolę pełnić ma platforma Dynatrace Grail. Jest to bowiem przyczynowo-skutkowa hurtownia danych wyposażona w oparty na koncepcji masowego przetwarzania równoległego (Massively Parallel Processing, MPP) silnik analityczny i wykorzystująca unikalny język zapytań Dynatrace (DQL). Zastosowane rozwiązania pozwalają m.in. na zapewnienie sprawnej obsługi zróżnicowanych danych w sposób nie powodujący utraty specyfiki kontekstowej każdego ze zbiorów.

Przedstawiciele firmy Dynatrace podkreślają jednocześnie, że początkowo rozwiązanie Grail znajdzie zastosowanie głównie w obszarach związanych z analizą logów i zarządzaniem środowiskami IT. W tym kontekście nowe rozwiązanie będzie dostępne dla użytkowników rozwiązań Dynatrace SaaS na platformie AWS w ciągu najbliższego miesiąca. W dalszej kolejności jednak, możliwości nowej platformy mają zostać wykorzystane także w nowych rozwiązaniach wspierających bezpieczeństwo zasobów IT, rozwój oprogramowania, czy podejmowanie decyzji biznesowych. Docelowo, platforma Grail ma pełnić kluczową rolę w ramach środowiska Dynatrace Software Intelligence Platform.

Co ważne, hurtownia Grail ma spełniać wszystkie istotne założenia linii oprogramowania Dynatrace. Mowa tu m.in. o obsłudze usług OneAgent na potrzeby automatycznego wykrywania i obsługi aplikacji, mikroserwisów, a także zasobów infrastrukturalnych wraz ze wszystkimi zależnościami istniejącymi w nowoczesnych, budowanych z wykorzystaniem usług chmurowych, środowiskach IT. Platfoma Dynatrace Grail wspiera także mechanizmy analizy topologii stosu technologii Smartscape, śledzenie oraz analizę funkcjonowania aplikacji na poziomie kodu (PurePath), a także oparty na algorytmach sztucznej inteligencji biznesowy silnik analityczny Dynatrace Davis.

“Organizacje boleśnie potrzebują dziś rewolucyjnego podejścia do obserwowalności, bezpieczeństwa i analizy danych biznesowych, które zapewnia wysoką wydajność niezbędną do obsługi złożonych środowisk, a jednocześnie pozwala na ograniczenie kosztów zarządzania środowiskami typu cloud-native i multicloud. Platforma Grail jest takim właśnie rozwiązaniem, ponieważ wzmacnia dotychczasowe możliwości rozwiązań Dynatrace w obszarze analizy przyczynowej, przy zachowaniu pełnego kontekstu, na ogromną skalę i w efektywny kosztowo sposób” – mówi Bernd Greifeneder, założyciel, a obecnie dyrektor ds. technologii w firmie Dynatrace.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *