BranżaRynek

Fujitsu zaprezentowało nową markę biznesową – Fujitsu Uvance

Nowa, globalna marka biznesowa, proponować będzie rozwiązania z zakresu transformacji cyfrowej, wspierające ideę zrównoważonego rozwoju. Jak poinformowali przedstawiciele koncernu, Fujitsu Uvance skorzysta z możliwości technologicznych i doświadczenia Fujitsu, aby zaoferować klientom unikalną wartość w siedmiu kluczowych obszarach.

Fujitsu zaprezentowało nową markę biznesową – Fujitsu Uvance

 

U genezy słowa „Uvance”, będącego połączeniem angielskich określeń „universal” i „advance”, leży koncepcja działania tak, aby wszystkie rzeczy rozwijały się w zrównoważonym kierunku, tłumaczą specjaliści Fujitsu. Hasło to ma wskazywać na zaangażowanie Fujitsu w „budowanie nowych możliwości poprzez łączenie ludzi, technologii i pomysłów, tworząc bardziej zrównoważony świat, w którym każdy może realizować swoje wizje”.

I tak, Fujitsu Uvance będzie odgrywać istotną rolę w rozwijaniu działalności biznesowej Fujitsu na wspomnianych siedmiu zdefiniowanych poziomach. Cztery z nich to międzybranżowe, wertykalne obszary, które odnoszą się do wizji świata oraz możliwych problemów społecznych obecnie i w przyszłości: „Zrównoważona produkcja”, „Doświadczenie konsumenckie”, „Zdrowe życie” i „Zaufanie społeczne”. Uzupełnianie tych obszarów, tworzenie przestrzeni do gromadzenia danych, budowania synergii między aplikacjami i wykonywania analiz to funkcja trzech kolejnych poziomów działania, zdefiniowanych z kolei jako: „Cyfrowe zmiany”, „Aplikacje biznesowe” i „Hybrydowe IT”, wskazują przedstawiciele Fujitsu.

Plany na przyszłość

Chcąc podkreślić wagę wspomnianej zmiany, firma Fujitsu przemianowała swoją „Fujitsu Kawasaki Tower” w Japonii, na „Fujitsu Uvance Kawasaki Tower”. Jak informują specjaliści koncernu, jest ona „żywym laboratorium”, które pokazuje rzeczywisty potencjał technologii takich jak biometria, analiza obrazu i innych, które odegrają w przyszłości rolę w rozwijaniu siedmiu kluczowych obszarów działalności firmy.

Przeczytaj również
IFS notuje dwucyfrowy wzrost przychodów trzeci rok z rzędu

Wraz z marką Uvance, Fujitsu zaprezentowało również odświeżoną identyfikację wizualną, umieszczając na pierwszym planie logo nieskończoności symbolizujące dążenie do ciągłej transformacji i wspierania zrównoważonego rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przyjęte przez ONZ w 2015 roku stanowią zestaw wspólnych celów, które mają zostać osiągnięte na całym świecie do roku 2030. Natomiast cel Fujitsu – „uczynić świat bardziej zrównoważonym dzięki budowaniu zaufania w społeczeństwie poprzez innowacje” – jest obietnicą wkładu w wizję lepszej przyszłości wspieranej przez zrównoważony rozwój, podsumowują przedstawiciele firmy.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.