Branża ITRynek

Grupa Spyrosoft odnotowała 104,4 mln zł przychodów za I kwartał 2023 roku

Oznacza to wzrost o 74% r/r. W badanym okresie zysk netto Grupy sięgnął z kolei 5,8 mln zł (+15,3% r/r), a skonsolidowany zysk EBITDA wzrósł o 26,8% r/r, uzyskując wartość 12,7 mln zł. Na koniec pierwszego kwartału roku Grupa współpracowała z 1 493 osobami, czyli z 83 więcej niż na koniec 2022 roku. Do grona klientów Spyrosoft dołączyło natomiast 18 nowych klientów (łącznie było ich 150).

Grupa Spyrosoft odnotowała 104,4 mln zł przychodów za I kwartał 2023 roku
Konrad Weiske, prezes zarządu Spyrosoft S.A. Źródło: Materiały prasowe

Jak poinformowali przedstawiciele Grupy, w omawianym kwartale rozwój spółki był zgodny z założeniami Strategii na lata 2022-2026. Jej zarząd podtrzymuje też wyznaczone w niej cele rozwoju Grupy na najbliższe lata.

“W dalszym ciągu zwiększamy liczbę współpracowników, inwestujemy w rozwój naszych specjalistów i biur na świecie, by konsekwentnie zwiększać skalę działalności Grupy Spyrosoft. Oczywiście każda inwestycja wiąże się z kosztami, które w raportowanym okresie miały wpływ na wysokość wyniku EBITDA i zysku netto. Natomiast w dalszym ciągu kluczowe jest dla nas to, co podkreślam przy każdej możliwej okazji – naszym celem obecnie jest przede wszystkim zwiększanie skali naszej działalności, co powinno, i ma swoje odzwierciedlenie w wysokości uzyskanych przychodów” – skomentował Konrad Weiske, prezes zarządu Spyrosoft S.A.

W ślad za wzrostem przychodów, z których w I kwartale 2023 roku 85% pochodziło z kontraktów z klientami międzynarodowymi, Grupa Spyrosoft rozwinęła swoją strukturę o nową spółkę i kolejne technologie. Otóż w styczniu br. powołano spółkę Spyrosoft Connect S.A., która specjalizuje się w  platformie Salesforce.

Spyrosoft Connect współpracuje z klientami z różnych sektorów na całym świecie, skupiając się przede wszystkim na branży handlowej. Stanowisko Chief Executive Officer w Spyrosoft Connect objął Michał Gronowski, zaś funkcję Chief Technology Officer – Przemysław Ziemczyk. Zespół spółki liczy obecnie 23 osoby i realizuje projekty dla 9 klientów.

Zdywersyfikowana struktura przychodów Grupy w podziale geograficznym w analizowanym okresie nie zmieniła się znacząco. Rynkami wiodącymi są Wielka Brytania (33% udziału w łącznych przychodach Grupy), region DACH (25%), Polska (15%), USA (14%) oraz Skandynawia (10%).

Z kolei w przypadku sektorów biznesu, w których działa spółka widoczny jest dalszy, stabilny rozwój branży automotive, przemysłowej, informacji geoprzestrzennych oraz medycznej. Grupa obserwuje natomiast nieznaczne spowolnienie w obszarze sektora usług finansowych oraz w segmencie mediowym.

Warto zaznaczyć, że raportowane wyniki finansowe uwzględniają połączenie z Better Software Group – spółki, która dołączyła do Grupy Spyrosoft w kwietniu ubiegłego roku. Bez uwzględnienia konsolidacji tych wyników przychody w I kw. 2023 roku wyniosłyby 91,65 mln zł (+52,7% r/r), EBITDA 10,1 mln zł (+0,9% r/r), a zysk netto 4,54 mln zł (-9,6% r/r). Szybki wzrost BSG i znacząca rentowność możliwe były w ostatnich kwartałach, dzięki dołączeniu do Grupy Spyrosoft i wypracowaniu wspólnych synergii m.in. w ramach sprzedaży i rekrutacji, poinformowali przedstawiciele Grupy.

“Pomimo spowolnienia rynku, nasze perspektywy na rozwój biznesu nie zmieniają się znacząco. Patrząc na kolejne kwartały 2023 roku, przy uwzględnieniu czynników makroekonomicznych oddziałujących na branżę IT, spodziewamy się, że zarówno tempo wzrostów przychodów jak i marża EBITDA znajdą się w dolnych zakresach założeń przedstawionych w Strategii na lata 2022-2026” – podsumował Konrad Weiske.

Strategia na lata 2022-2026 Grupy zakłada m.in. wzrost organiczny przychodów o średnio 25%-35% rocznie i marżę EBITDA w przedziale 11%-14%.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *