Strategie ESG

Grupa Żabka wdrożyła narzędzie wspierające śledzenie śladu węglowego

Jest to kolejny etap cyfrowej transformacji w obszarze ESG Grupa Żabka. Tym razem zrealizowano go przy wsparciu Accenture i Avanade. Jego głównym celem było wdrożenie systemu zarządzania danymi ESG w zakresie dekarbonizacji w zakresie ich analizy i raportowania.

Grupa Żabka wdrożyła narzędzie wspierające śledzenie śladu węglowego

Od 2020 r. raportujemy emisję dwutlenku węgla Grupy Żabka i co roku publikujemy raporty ESG, w których część dotycząca dekarbonizacji jest zgodna z zaleceniami TCFD -Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Dzięki wdrożonemu narzędziu jesteśmy w stanie jeszcze lepiej i szybciej monitorować poziom realizacji naszych celów dekarbonizacji, które zostały zwalidowane przez SBTi – Science Based Targets Initiative” – mówi Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. strategii konsumenckich, Grupa Żabka.

Tworzymy nasze procesy raportowania niefinansowego w oparciu o międzynarodowe standardy wykorzystując najnowsze technologie. Obszar dekarbonizacji ma dla nas strategiczne znaczenie oraz stanowi część naszych zobowiązań wobec instytucji finansowych. Jestem przekonana, że ujednolicone procesy raportowania finansowego i niefinansowego odpowiedzą na rosnące oczekiwania informacyjne wszystkich grup interesariuszy” – dodaje Marta Wrochna-Łastowska, członkini zarządu, Obszar Strategii Finansowej, Grupa Żabka.

Zadaniem partnerów Żabki – firm Accenture i Avanade – było zapewnienie przejrzystego i uproszczonego procesu analizowania i raportowania danych dotyczących emisji dwutlenku węgla, skierowanego nie tylko do użytkowników biznesowych, ale także do kadry zarządzającej firmy. Prace projektowe obejmowały kilka etapów. Eksperci Accenture i Avanade skonfigurowali narzędzie do mierzenia i analizy śladu węglowego Microsoft Sustainability Manager, zgodnie z potrzebami Żabki, oraz przeprowadzili migrację historycznych danych. W kolejnym etapie prac powstały interaktywne raporty PowerBI dla użytkowników biznesowych, by mogli oni efektywniej analizować ślad węglowy organizacji. Na koniec ulepszono istniejącą aplikację do zbierania danych ESG, co poprawiło jej intuicyjność oraz szatę graficzną. Z myślą o użytkownikach biznesowych do aplikacji dodano także nowe funkcjonalności, takie jak dynamiczne filtrowanie danych oraz uproszczenie procesu zatwierdzenia poprzez centralizację w aplikacji.

Przeczytaj również
Technologie IT sposobem na trudne czasy

Redukcja śladu węglowego organizacji wymaga dogłębnego zrozumienia źródeł powstania emisji, a następnie określenia działań, które przyniosą najlepsze efekty w relacji do kosztów i ilości pracy. Równie ważne jest ustalenie punktów krytycznych z uwzględnieniem tego, że mogą one ulec zmianie w trakcie rozwoju biznesu. Wdrożone przez nas narzędzie pozwala na dokładniejsze zrozumienie źródeł emisji, stopnia spełnienia planowanych celów oraz podejmowanie decyzji zarządczych na podstawie wiarygodnych danych” – mówi Anna Miazga, Sustainability Manager,Accenture w Polsce.

Wykorzystując narzędzia Microsoft Power Platform ustanowiliśmy standaryzację integracji z istniejącymi źródłami danych Żabki. Możliwości oferowane przez Microsoft Sustainability Manager pozwoliły na zautomatyzowanie procesu pobierania danych oraz unifikację procesów analizy i porównywania danych w obszarze dekarbonizacji. Dodatkowo, wykorzystaliśmy narzędzie Microsoft Power BI, do prezentacji kluczowych wskaźników ESG dla użytkowników biznesowych i zarządu” – podsumowuje wdrożenie Bartłomiej Antczak, Country Manager Avanade w Polsce.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *