Executive ViewPointCDOBranżaRynek

Jak nadążyć za tempem zmian technologicznych

Executive Viewpoint

Z Arkadiuszem Możdżeniem, CTO, członkiem zarządu ds. rozwoju w S4E S.A. rozmawiamy o – organizowanej przez tę firmę – konferencji Wiosenne Spotkania, miejsca, w którym spotykają się corocznie CEO, CIO i dyrektorzy handlowi z firm IT.

Jak nadążyć za tempem zmian technologicznych

Na Wiosennych Spotkaniach chcemy pokazać, że w ofercie mamy zarówno klasyczne rozwiązania IT, jak i te oferowane w modelu cloud computing. Pomagamy też klientom w wyborze najbardziej odpowiedniego dla nich typu rozwiązania.Przykładowo byliśmy zaangażowani w projekt stworzenia regionalnej chmury edukacyjnej zrealizowanej w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. Wielkopolską Sieć Edukacyjną zbudują – w oparciu o rozwiązania Huawei – Integrated Solutions, Inea i Fundacja eSzkoła.

Podczas tegorocznego eventu będą się Państwo zastanawiać czy słowo klucz „transformacja cyfrowa” wyczerpała swój potencjał, czy może to tylko chwilowa zadyszka? Jak to wygląda z perspektywy Państwa klientów?

Nie ma dziś właściwie firmy, która działałaby w oderwaniu od technologii IT. Dotyczy to także instytucji z sektora publicznego. Dostępność nowych rozwiązań diametralnie zmienia sposób prowadzenia biznesu w wielu sektorach. Pozwala szybko zmieniać istniejące procesy. To jest właśnie istota cyfrowej transformacji.Dziś liczy się dynamika wdrażania zmian, które odpowiadają na transformację otoczenia biznesowego i preferencji klientów.

Technologie, które mają dziś największy wpływ na transformację firm w organizacje cyfrowe to: chmura obliczeniowa, Internet rzeczy, Edge Computing i Blockchain, a w przypadku sektora publicznego projekty typu Smart City. Z każdym z tych tematów wiążą się kwestie związane ze zbieraniem, przechowywaniem i analizowaniem coraz większych ilości danych, a także z zagwarantowaniem bezpieczeństwa wdrażanych rozwiązań i ich efektywnością energetyczną. O tym będziemy właśnie mówić podczas Wiosennych Spotkań.

O jakich konkretnie rozwiązaniach będą Państwo wspominać w trakcie tegorocznej konferencji?

Przeczytaj również
Logistyka będzie jeszcze bardziej rozdrobniona, skomplikowana i dotyczyła dostaw do pojedynczego klienta

Po pierwsze będziemy pokazywać w jaki sposób można – dzięki Internetowi rzeczy – wzbogacić „klasyczne” rozwiązania o nowe funkcje. W przypadku projektów Smart City będą to np. projekty podnoszące poziom efektywności energetycznej, w tym inteligentne systemy oświetlenia. Na te rozwiązania składają się zarówno żarówki LED i panele fotowoltaiczne, jak i rozwiązania Smart Metering oraz systemy do zarządzania infrastrukturą oświetleniową. Projekt tego typu zrealizowaliśmy w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wdrożenie to zaprezentowaliśmy podczas – zorganizowanego przez nas w roku 2017 – I Mazowieckiego Forum Energii Odnawialnych. Spotkanie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem polskich gmin.

Wspólnie z czołowymi ekspertami branży IT – przedstawicielami firm takich, jak Dell EMC, Huawei, Quantum i Trustwave – pokażemy kilka możliwych dróg pozwalających na uchwycenie zmian rynkowych i w efekcie ich monetyzację. Jednocześnie mamy dziś do czynienia z dużym pomieszaniem pojęć związanych z cyfrową transformacją. Każdy tworzy własną narrację wokół – kojarzonych z nią – trendów technologicznych. Dlatego też prosiliśmy prof. dr. hab. Piotra Płoszajskiego, kierownika Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, aby podczas Wiosennych Spotkań uporządkował tę „opowieść”.

W trakcie tegorocznych Wiosennych Spotkań nasi partnerzy będą pokazywali także koncepcję Edge Computing. Są to centra danych, które znajdują się na brzegu sieci, jak najbliżej użytkowników i ich urządzeń. Jest to ważne zwłaszcza w kontekście Internetu rzeczy. Dzięki Edge Computing, generowane przez sterowniki i czujniki IoT duże ilości danych są wstępnie przetwarzane w miejscu ich powstawania. Dopiero w kolejnym kroku przesyłane są one do systemów analitycznych. Powstające informacje nadal jednak trzeba przechowywać. To rola rozwiązań oferowanych przez takie firmy, jak Dell EMC i Quantum. Ich przedstawiciele będą mieli prezentacje w trakcie tegorocznych Wiosennych Spotkań.

Przeczytaj również
12,2 mld zł przychodów ze sprzedaży Grupy Asseco za 2020 rok

Nasze coroczne spotkania są także okazją do pokazania, w jaki sposób rozwija się oferta S4E z zakresu bezpieczeństwa IT. Dziś w ofercie działu Security S4E znajdują się rozwiązania firm: Hillstone Network, Quest, SonicWall i Trustwave.

Jak przekuć rewolucję związaną z Internetem rzeczy, Edge Computing czy Blockchain w faktyczną poprawę wskaźników finansowych?

Wspólnie z czołowymi ekspertami branży IT – przedstawicielami firm takich, jak Dell EMC, Huawei, Quantum i Trustwave – pokażemy kilka możliwych dróg pozwalających na uchwycenie zmian rynkowych i w efekcie ich monetyzację. Jednocześnie mamy dziś do czynienia z dużym pomieszaniem pojęć związanych z cyfrową transformacją. Każdy tworzy własną narrację wokół – kojarzonych z nią – nowych trendów technologicznych. Dlatego też prosiliśmy prof. dr. hab. Piotra Płoszajskiego, kierownika Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, aby podczas Wiosennych Spotkań uporządkował tę „opowieść”.

Zdaniem prof. Piotra Płoszajskiego, wszystkie korporacje się „skończą”, jeśli stracą umiejętność wykorzystania innowacyjności własnych pracowników. Z jednej strony jest to sposób na generowanie nowych pomysłów, z drugiej zaś zachęta do pracy w naszej firmie najbardziej utalentowanych pracowników. Jak mówi prof. Piotr Płoszajski, prawie wszystko, co wiemy o strategii i innowacji, wymaga dzisiaj przemyślenia. Jesteśmy – albo zaraz będziemy – świadkami kresu zarządzania biznesowego, jakie znaliśmy. Technologia zmusi nas do zmiany naszych strategii, modeli biznesowych, metod marketingowych, struktur i procesów organizacyjnych. Zmienią się pojęcia konkurencji i przewag konkurencyjnych, zarządzania ludźmi i głównych metafor organizacyjnych…

Przeczytaj również
F5 przejmuje Volterrę – spółki stworzą wspólnie pierwszą platformę Edge 2.0

Jednym z tematów tegorocznych Wiosennych Spotkań jest również nadążanie za tempem zmian w ujęciu technologicznym. Które z nich są najważniejsze dla Państwa klientów? W jaki sposób technologie zmieniają otaczającą ich i nas rzeczywistość?

Inwestycje w Smart City stanowią jeden z priorytetów w obecnej perspektywie finansowej. Będziemy więc – podczas Wiosenny Spotkań – pokazywać w jaki sposób realizować tego typu projekty. Warto pamiętać, że dotąd mieliśmy do czynienia w Polsce z bardzo niską absorpcją środków unijnych na latach 2014-2020. Tego typu projekty de facto ruszają z trzyletnim opóźnieniem. Warto więc dobrze przygotować się do pozyskania funduszy i realizacji – finansowanych z nich – projektów, aby przyznane Polsce środki unijne nie przepadły.

Dużo mówiliśmy o IoT i Smart City, a jakiego typu zmiany technologiczne następują w firmach?

To, co obserwowaliśmy w 2017 roku to wzrost potrzeb w zakresie rozbudowy własnej infrastruktury IT. Znacząco zwiększyły się zamówienia na rozwiązania on-premise. Działo się tak w sektorze publicznym, bankowym i retail. Widać, że po dwóch latach klienci „odmrozili” inwestycje. Oczywiście w coraz większym stopniu interesują się oni także chmurą.

Na Wiosennych Spotkaniach chcemy pokazać, że w ofercie mamy zarówno klasyczne rozwiązania IT, jak i te oferowane w modelu cloud computing. Pomagamy też klientom w wyborze najbardziej odpowiedniego dla nich typu rozwiązania. Przykładowo byliśmy zaangażowani w projekt stworzenia regionalnej chmury edukacyjnej zrealizowanej w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. Wielkopolską Sieć Edukacyjną zbudują – w oparciu o rozwiązania Huawei – Integrated Solutions, Inea i Fundacja eSzkoła.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.