BiznesPolecane tematy

Jak podnieść efektywność biznesu i wzmocnić przewagę dzięki automatyzacji unikalnych procesów biznesowych

Advertorial

Dzięki automatyzacji procesów biznesowych możliwa jest poprawa ich wydajności, jakości i sprawności działania całej organizacji. Prowadzi ona też do ograniczenia jednostkowych kosztów operacji. Automatyzacja nie musi jednak oznaczać przymusowej standaryzacji. Rozwiązania 1Ci dają możliwość zautomatyzowania kluczowych procesów w sposób niepowodujący utraty ich unikalności.

Jak podnieść efektywność biznesu i wzmocnić przewagę dzięki automatyzacji unikalnych procesów biznesowych

W dzisiejszych realiach możliwość zbudowania konkurencyjności biznesowej jest – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – zależna od efektywności firmy na poziomie poszczególnych procesów, a nawet operacji biznesowych. Ogromnego znaczenia nabierają zarówno zapewnienie sprawności operacyjnej, jak i przemyślane podejście do automatyzacji procesów. Skala wykorzystania rozwiązań automatyzujących procesy biznesowe w dużym stopniu warunkuje konkurencyjność indywidualnych organizacji. Po automatyzację warto jednak sięgnąć nie tylko w przypadku standardowych procesów. Szczególnego znaczenia nabiera dziś umiejętność automatyzowania tych, które są unikalne dla danej firmy i bardzo różnią się od tego, co jest powszechnie stosowane wśród konkurentów z danej branży.

W dużym stopniu automatyzacji powinny podlegać powtarzalne procesy operacyjne, zaś wszystkie operacje wymagające pracy twórczej warto pozostawić w gestii specjalistów, zapewniając im jednak narzędzia upraszczające powiązane działania administracyjne czy koordynacyjne. Duża firma konsultingowa – korzystając z oprogramowania 1Ci – zautomatyzowała np. działania z zakresu zarządzania projektami, pozostawiając w rękach wysoko wykwalifikowanych pracowników kreatywne procesy decyzyjne wymagające wiedzy i doświadczenia.

Automatyzacja procesów biznesowych jest źródłem korzyści wynikających z możliwości realizowania w bardziej nowoczesny sposób nietypowych, istniejących w organizacji procesów i lepszego wykorzystania know-how stanowiącego o specyfice całej firmy, aby na tej podstawie uzyskać dodatkowe źródło przewagi konkurencyjnej. Przykładowo w sklepie detalicznym standaryzacja obniży koszty i ułatwi konkurowanie ceną z innymi detalistami. Jeśli jednak celem właściciela sklepu jest zbudowanie sieci handlowej, to zamiast na standaryzację należy położyć nacisk na pielęgnowanie unikalnych procesów oraz ich automatyzację.

Korzyści biznesowe wynikające z automatyzacji procesów biznesowych

Kluczowe korzyści to możliwość szybkiego rozwiązywania istniejących problemów operacyjnych oraz ich uporządkowanie, co stanowi wiarygodne podstawy dla powodzenia biznesu. Stanowi też punkt wyjścia do rozwoju nowych procesów i funkcji w organizacji, które zwykle są fundamentem rozwoju i umożliwiają sprawną odpowiedź na zmieniające się oczekiwania rynkowe. Dobrym przykładem są tu doświadczenia jednego z naszych klientów, firmy z Polski, w której po wdrożeniu produktu opartego na platformie 1C:Enterprise nastąpił spadek liczby błędów wykonywanych przez pracowników podczas realizacji procesów uznawanych za unikalne dla tej organizacji. Dzięki poprawie efektywności tych procesów udało się poszerzyć horyzonty sprzedażowe i przyspieszyć rozwój tej firmy.

Przeczytaj również
Webcon udostępnia bezpłatne narzędzie do tworzenia aplikacji biznesowych

Platforma 1C:Enterprise cechuje się ogromną elastycznością i możliwościami dopasowania do specyficznych potrzeb klientów. Dlatego świetnie sprawdza się w firmach o dużej dynamice, a także w organizacjach planujących otwarcie nowych kanałów sprzedaży lub wejście na nowe rynki. Platforma 1C:Enterprise jest doskonałym rozwiązaniem również dla tych przedsiębiorstw, którym zależy na szybkim przeformatowaniu działalności w odpowiedzi na nowe wymagania rynkowe. Takie realia to naturalne środowisko działania naszego oprogramowania – nie dość, że aby wdrożyć stosowne zmiany, nie trzeba wymieniać rozwiązania, to małym nakładem pracy lub przy pomocy któregokolwiek z naszych partnerów można dostosować obecne rozwiązanie do nowych potrzeb. Na przykład możliwe jest łatwe dostosowanie lub wręcz opracowanie nowej funkcji o dowolnym zakresie, w obszarach takich jak: sprzedaż, gospodarka magazynowa, produkcja, serwis, zakupy czy zarządzanie relacjami z klientami. Możliwe jest też tworzenie dowolnych, dodatkowych modułów odpowiadających specyficznym potrzebom biznesu.

Standaryzacja procesów biznesowych nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem dla firm oczekujących przyspieszenia działalności

Procesy biznesowe w rozwijającej się organizacji są najczęściej pochodną wielu czynników – od specyfiki działalności, położenia geograficznego firmy, po doświadczenia i profil psychologiczny pracowników. W miarę dojrzewania organizacji takie procesy albo działają bez zmian – co oznacza, że wyjątkowość procesów, które powstały w naturalny sposób, prowadzi do konkurencyjności firmy na rynku – albo okazuje się, że model biznesu, czyli poszczególnych procesów był niewłaściwy, a przedsiębiorstwo stopniowo umiera.

Przeczytaj również
Ostatni rok uwiarygodnił to, o czym dostawcy usług chmurowych mówili od lat

Warto podać tu przykład jednej z dużych firm działających na rynku tekstylnym. Trzy lata temu była to bardzo mała, zatrudniająca zaledwie 3 osoby, firma wyspecjalizowana w produkcji skrojonych na miarę koszul i garniturów. Ta pracownia krawiecka była zlokalizowana w lokalnej strefie przemysłowej. Szybko okazało się jednak, że taka lokalizacja jest problematyczna – klientom trudno jest dotrzeć na miejsce, choćby w celu pobrania miary. Założyciele firmy wynajęli więc reprezentacyjne studio w centrum miasta, które pełniło rolę punktu obsługi klienta. Taka inwestycja wiązała się z dużymi kosztami, a więc i znaczącym ryzykiem biznesowym dla bardzo młodej firmy. Po 3 latach aktywnego rozwoju, dziś firma ta ma wiele punktów sprzedaży w całej Polsce i zatrudnia niemal 150 osób. Firma posiada też unikalne, dojrzałe procesy biznesowe – związane choćby ze zdejmowaniem miary, obsługą klienta czy wykorzystaniem outsourcingu produkcji u wielu podwykonawców nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach. Przykładowo, nietypowe podejście do procesu zdejmowania miary wynika z faktu, że za ten proces odpowiada zupełnie inna osoba niż pracownik faktycznie odpowiadający za realizację produkcji – a ponadto, osoby te dzieli najczęściej znaczna odległość. Niezbędne było więc m.in. zaimplementowanie dedykowanych funkcji w zakresie obsługi zleceń produkcyjnych. Obecnie firma ta jest naszym klientem i wciąż szybko się rozwija. Duże znaczenie dla utrzymania tak znaczącej dynamiki rozwoju miało zautomatyzowanie nietypowych procesów związanych m.in. z obsługą rozproszonej geograficznie produkcji, złożonej struktury magazynów czy nietypowego modelu sprzedaży.

Zalety podejścia proponowanego przez 1C

Podczas rozmów z klientami z całego świata zawsze widzimy olbrzymią troskę o unikalne procesy biznesowe. Chęć zachowania i usprawnienia tego, co się sprawdza jest naturalna. Jako producent oprogramowania dla biznesu popieramy i popularyzujemy ideę wspierania unikalnych procesów biznesowych każdego przedsiębiorstwa w dowolnej branży. Mimo że nasi konkurenci często argumentują, że w ich rozwiązaniach wbudowane są najlepsze praktyki stosowane przez liderów wielu branż, to my wychodzimy z założenia, że przedsiębiorcy nie powinni zmieniać kluczowych procesów, które zapewniają ich firmom wyjątkową przewagę konkurencyjną.

Przeczytaj również
Omecon: Budujemy kompleksowe rozwiązania wspierające procesy związane z transportem

Platforma 1C:Enterprise doskonale odpowiada potrzebom szybko rozwijających się przedsiębiorstw – zarówno tych zaliczanych do sektora MŚP, jak i dużych organizacji z wieloma unikalnymi procesami. Jej elastyczność pozwala na digitalizację i automatyzację procesów bez wprowadzania istotnych zmian w sposobie ich realizacji, a nawet bez zakłócania operacji biznesowych. Nie narzucamy konieczności dostosowania firmy do żadnych praktyk rynkowych.

Jak rozwiązania 1Ci pomagają usprawnić operacje biznesowe?

Nasi partnerzy mają doświadczenie w realizacji projektów w wielu różnych branżach i odnoszą sukcesy we wdrażaniu rozwiązań 1Ci w przedsiębiorstwach, takich jak: Siemens, Sollers, Belgee, Utair, Biocad czy Volvo, a także w wielu firmach MŚP z sektorów: produkcyjnego i usługowego. Również polscy partnerzy, wykorzystując nasze rozwiązania, realizują bardzo ciekawe projekty. Dotyczą one zarówno rozwiązań dla firm transportowych, portów morskich, jak i działalności produkcyjnej.

Partnerom i programistom poszukującym efektywnego środowiska – w tym niezbędnych narzędzi i platformy do budowy aplikacji – na potrzeby tworzenia elastycznych i otwartych na zmieniające się potrzeby klientów rozwiązań automatyzujących procesy, proponujemy oprogramowanie 1C:Enterprise. Platforma ta umożliwia szybkie budowanie rozwiązań biznesowych dla klientów końcowych. Z kolei tym klientom, którzy wolą korzystać z gotowych, łatwych do dostosowania systemów, oferujemy oparte na 1C:Enterprise rozwiązania 1C:Drive oraz 1C:ERP. 1C:Drive to kompleksowe rozwiązanie do kontrolowania kluczowych procesów w małych i średnich firmach oraz zarządzania nimi. Zapewnia przejrzystość operacji biznesowych, co ułatwia dostrzeżenie nowych możliwości rozwoju. Z kolei 1C:ERP pozwala przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz firmom dużej wielkości organizować operacje z maksymalną elastycznością. Partnerzy 1Ci w Polsce oferują również wiele rozwiązań wertykalnych. Na całym świecie istnieje ponad 1500 lokalnych rozwiązań opartych na platformie 1C:Enterprise. Zakres ich zastosowania jest bardzo szeroki – od zarządzania mieszkaniami i obiektami użyteczności publicznej, po produkcję pociągów.

Mikhail Beyrak,
Business Development Manager w 1Ci

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *