Sztuczna inteligencjaBiznes

Jakie są główne bariery wdrożenia rozwiązań sztucznej inteligencji w organizacjach?

77% firm uważa, że AI jest technologią o największym wpływie na ich dotychczasową działalność i to niezależnie od branży w jakiej funkcjonują – tak wynika z raportu KPMG pt. „Generative AI: From buzz to business value”. Ponadto 6 na 10 respondentów badania postrzega generatywną sztuczną inteligencję jako szansę na zwiększenie wydajności, udziału w rynku i przychodów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Ankietowani CEO zwracają jednak uwagę na niepewność takich inwestycji choćby w kontekście wciąż niejasnych regulacji dotyczących rozwoju AI. Co jeszcze stoi na przeszkodzie wdrożeń sztucznej inteligencji w organizacjach?

Jakie są główne bariery wdrożenia rozwiązań sztucznej inteligencji w organizacjach?

Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do zmiany sposobu, w jaki przedsiębiorstwa tworzą treści, angażują użytkowników, rozwijają oprogramowanie i analizują dane wydają się nieograniczone. Jednak podobnie, jak w przypadku wielu pojawiających się technologii, droga od początkowego entuzjazmu do stworzenia realnej wartości biznesowej nie jest prosta ani jednoznaczna. Zanim kadra kierownicza zainwestuje w implementację rozwiązań opartych na AI, w firmach niezbędna będzie weryfikacja takich kwestii jak zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodność technologii, wpływ na miejsca pracy czy potencjalna wartość tej technologii dla organizacji, uważają twórcy wspomnianego raportu.

“Po raz pierwszy w historii dysponujemy technologią, która może bezpośrednio wspomagać ludzi w tworzeniu wiedzy i wpływać na wszystkie obszary prowadzenia biznesu. Liderzy każdej gałęzi gospodarki są z jednej strony zaintrygowani potencjalnymi możliwościami rozwoju ich firm w oparciu o AI, z drugiej jednak zastanawiają się czy są przygotowani do natychmiastowej adopcji zmian związanych z tą technologią. W tej grze kluczowe będzie przemyślane, choć czasem wymagające podjęcia ryzyka, działanie” – komentuje Łukasz Dylewski, dyrektor, Data Science & AI Leader w KPMG w Polsce.

Przeczytaj również
Cisco przeznaczy 2,5 miliarda dolarów na wsparcie dla klientów i partnerów

Zdaniem ankietowanych prezesów, głównymi barierami wdrożenia rozwiązań AI są przede wszystkim:

  • brak kompetencji wśród pracowników w tym zakresie,
  • kwestie kosztów,
  • niejasne sposoby wykorzystania tych rozwiązań.

Pomijając bariery organizacyjne, respondenci badania wskazują, że są nieprzygotowani do natychmiastowego wdrożenia AI, zwłaszcza biorąc pod uwagę scenariusz nieplanowanego i niekontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji w wyniku którego może ucierpieć jeden z najważniejszych aktywów biznesowych – zaufanie.

72% przedstawicieli kadry kierowniczej biorącej udział w badaniu KPMG uważa, że generatywna sztuczna inteligencja może odegrać kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu zaufania interesariuszy. Jednak prawie połowa (45%) z nich twierdzi, że ta technologia może negatywnie wpłynąć na działalność prowadzonych przez nich firm, jeśli nie zostaną wdrożone odpowiednie narzędzia zarządzania ryzykiem.

Zdecydowana większość respondentów (92%) obawia się ryzyka związanego z implementacją rozwiązań opartych na AI. Poważną obawą światowych CEO jest również kwestia niejasnych regulacji w zakresie AI – 77% liderów twierdzi, że niepewny i zmieniający się krajobraz regulacyjny wpływa na ich decyzje inwestycyjne w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji, ale równocześnie zaznaczają, że czują się pewnie w zakresie radzenia sobie z wymogami regulacyjnymi.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *