BiznesCDORynekPolecane tematy

Jakie technologie i trendy ukształtują światową branżę IT w 2018 roku?

Stopniowe przenoszenie oprogramowania biznesowego do chmury obliczeniowej, rosnące znaczenie aplikacji mobilnych oraz Internetu Rzeczy, a także wzrost skali wykorzystania sztucznej inteligencji to tylko wybrane trendy, które w największym stopniu wpłyną na światowy rynek IT w 2018 roku.

Jakie technologie i trendy ukształtują światową branżę IT w 2018 roku?

Jednym z istotniejszych trendów, które w ostatnich latach wpłynęły na kierunki rozwoju światowej branży IT jest stopniowa migracja w kierunku usług. Trend odchodzenia od posiadania aktywów na rzecz korzystania z usług dotyczy zresztą całej gospodarki. W przypadku rozwiązań IT model usługowy dobrze wpisuje się jednak zarówno w rosnącą dynamikę rozwoju technologii, a także ciągle rosnące oczekiwania przedsiębiorców. Zdaniem ekspertów najbliższe 12 miesięcy przyniesie dodatkowe zwiększenie tempa rozwoju branży.

Tego rodzaju zmianom sprzyjają też oczekiwania młodszych pokoleń pracowników, które dorastały w otoczeniu nowych technologii. Zmiany demograficzne wpływają na ograniczenie ewentualnych oporów w zakresie wykorzystania nowych rodzajów usług oraz technologii IT, co – w powiązaniu ze stale rosnącymi potrzebami biznesu – skutkuje rosnącą popularnością modelu chmury obliczeniowej. Według niektórych prognoz w perspektywie najbliższych lat do środowisk chmury obliczeniowej – publicznej lub prywatnej – przeniesiona zostanie większość wykorzystywanych na świecie aplikacji biznesowych i konsumenckich. Założenia modelu chmury obliczeniowej wpisują się też w potrzeby związane z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, i to w realiach rosnącej skali zagrożeń IT.

Specyficzne potrzeby użytkowników biznesowych, zwłaszcza w kontekście dużej elastyczności użytkowanego oprogramowania i otwartości na zmieniające się realia gospodarcze, powodują też wzrost zainteresowania mikrousługami. W wielu przypadkach oprogramowanie oparte na architekturze mikrousługowej zastępuje bardziej klasyczne systemy. Wiele wskazuje na to, że w kierunku takiego modelu w 2018 roku zmierzać będzie większość organizacji biznesowych.

Przeczytaj również
Czy systemy ERP są gotowe na e-fakturę? Poznaj stanowisko największych dostawców w Polsce

Spodziewany jest też wzrost powszechności wykorzystania rozwiązań opartych na algorytmach sztucznej inteligencji. Tego rodzaju funkcjonalności znajdują już dziś coraz szersze zastosowanie w ramach różnego rodzaju systemów biznesowych. Umożliwiają m.in. automatyzację prostych operacji, zapewniają użytkownikom kontekstowy dostęp do informacji potrzebnych im na danym etapie procesu biznesowego, a nawet – sugerują najbardziej optymalny sposób realizacji kolejnych działań. Jako takie, mechanizmy uczenia maszynowego pozwalają m.in. na zwiększenie efektywności pracy w wielu zastosowaniach biznesowych.

Funkcjonalności oparte na sztucznej inteligencji są coraz częściej dostępne w ramach różnego rodzaju systemach biznesowych. Stają się też fundamentem działania zupełnie nowych, często wyspecjalizowanych aplikacji. W zastosowaniach biznesowych – a także na potrzeby komunikacji B2C – widoczny jest także wzrost skali użycia tzw. chatbotów. Rozwiązania tego typu zapewniają bowiem wygodny sposób interakcji z oprogramowaniem. Co więcej, dzisiejsze chatboty są też w stanie kontekstowo wspierać styl pracy poszczególnych użytkowników. Przykładem takiego rozwiązania jest wirtualny asystent Wanda, tworzony jest we wrocławskim oddziale firmy Unit4 Polska. “Wanda to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie, które pozwala użytkownikom na komunikowanie się z systemami biznesowymi przy pomocy języka naturalnego. Inteligentny asystent rozmawia z użytkownikiem, rozpoznaje jego cykl pracy oraz powtarzające się czynności. Automatyzuje rutynowe procesy i stara się przewidzieć, jakie informacje będą potrzebne do wykonania kolejnego zadania” – mówi Łukasz Wierzchowski, dyrektor Wrocławskiego ośrodka badawczo-rozwojowego Unit4 Polska. Samouczenie systemów IT będzie znajdować także coraz szersze zastosowanie w kontekście bezpieczeństwa IT, a także – rosnących potrzeb biznesu w obszarze gromadzenia i analizowania danych.

Przeczytaj również
„Intelligent Era”. Jak odpowiednie przechowywanie i zarządzanie danymi dostarcza wartości biznesowych?

Nowe sposoby wdrażania i użytkowania narzędzi biznesowych w przypadku wielu firm otwierają nieosiągalne wcześniej możliwości w zakresie dostępu do mocy obliczeniowej. Tym samym realne staje się sprawne, ukierunkowane na określone zastosowania biznesowe i realizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego przetwarzanie dużych zbiorów danych – w szczególności danych nieustrukturyzowanych lub pochodzących z rozproszonych środowisk Internetu Rzeczy. Być może – przez wzgląd na skalę i wysoką zmienność danych, wyniki ich analiz będą coraz częściej prezentowane nie w postaci statycznych lub interaktywnych raportów, a w oparciu o dedykowane kokpity, systemy pozwalające na eksplorację danych lub – przy użyciu wspomnianych chatbotów. Jednocześnie, zdaniem wielu analityków umiejętne wykorzystanie potencjału koncepcji Internetu Rzeczy pozwoli na zrewolucjonizowanie wielu segmentów gospodarki i otworzy drogę do tworzenia całkiem nowych modeli biznesowych. Będzie to jednak zapewne tylko jeden z wymiarów postępującej w wielu firmach cyfrowej transformacji biznesu, którą będziemy obserwować w 2018 roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *