PracaProgramowaniePolecane tematy

Kim jest statystyczny programista?

Serwis StackOverflow.com opublikował dziewiątą już edycję swojego kompleksowego raportu na temat programistów, narzędzi developerskich, a także trendów i prognoz dotyczących tej profesji. Jak zwykle jest to nieprzebrana kopalnia ciekawostek i twardych faktów na temat developerów, przydatnych zarówno osobom zastanawiającym się, na jakich specjalistów będzie popyt w najbliższym czasie, jak i firm rozważających jakie narzędzia wybrać do swoich nowych projektów programistycznych. Oto niektóre z nich.

Kim jest statystyczny programista?

Raport Stack Overflow powstał w oparciu o ankiety wypełnione przez 90 tys. programistów z całego świata. Autorzy raportu zastrzegają, że choć grupa ta jest ogromna, to zestawienia nie należy traktować jako absolutnie reprezentatywnego dla całego środowiska programistycznego, choć trzeba przyznać, że zdarzają się raporty branżowe opracowane na większej grupie respondentów.

Za najistotniejsze wnioski z przeprowadzonej ankiety, autorzy publikacji uznali:
Najbardziej cenione na rynku są umiejętności związane z językiem programowana Rust;
• Językiem programowania, który w minionym roku najszybciej zyskiwał na popularności jest Python. Jest on też drugim najbardziej cenionym przez programistów językiem programowania;
• Ponad połowa respondentów napisała pierwszą linijkę kodu przed ukończeniem 16 roku życia;
Specjaliści zajmujący się DevOps oraz utrzymaniem dostępności usług są najlepiej opłacanymi grupami programistów, a większość doświadczonych programistów jest zadowolona ze swojego zajęcia;
Największym optymizmem cechują się chińscy programiści, wśród których powszechne jest przekonanie, że ludzie rodzący się dziś będą wiedli szczęśliwsze i bardziej dostatnie życie niż ich rodzice. Na drugim biegunie są znaczniej bardziej pesymistycznie nastawieni pod tym względem developerzy z Francji i Niemiec;
• Dla programistów płci męskiej podstawowym problemem w czasie pracy jest obciążanie ich obowiązkami niezwiązanymi bezpośrednio z programowaniem, zaś dla kobiet – praca w „toksycznym środowisku”.

Największą grupę wśród uczestników badania Stack Overflow, bo 51,9% stanowili programiści wyspecjalizowani w rozwiązaniach typu “full stack”. Z kolei programiści back-end oraz front-end stanowili, odpowiednio 50% oraz 32,8% ankietowanych. Wartości te sumują się do wartości wyższej niż 100%, gdyż w ankiecie możliwe było wskazanie kilku specjalizacji. Na kolejnych miejscach znaleźli się developerzy aplikacji desktop/enterprise (21,3%), developerzy aplikacji mobilnych (18,1%), studenci (14,7%), administratorzy baz danych (11,7%), projektanci (11,3%) oraz administratorzy systemu (10,9% wskazań).

Z raportu dowiadujemy się, że znaczna część programistów angażuje się w rozwijanie projektów open source albo incydentalnie, albo w ogóle. Jedna trzecia (36,3%) respondentów przyznała, że wcale nie angażuje się w takie inicjatywy, zaś 28,1% ankietowanych zadeklarowało, że uczestniczy w takich projektach najwyżej raz w roku. Odpowiedź „rzadziej niż co miesiąc, ale częściej niż raz w roku” wskazało 23,1%, zaś jedynie 12,4% ankietowanych zadeklarowało, że przynajmniej raz w miesiącu wspierają rozwój otwartego oprogramowania. Jednocześnie aż 80,2% uczestników ankiety przyznało, że programowanie jest dla nich nie tylko pracą, ale również hobby.

Bardzo ciekawie wyglądają też statystyki dotyczące stażu specjalistów zajmujących się programowaniem. Okazuje się, że aż 47% z nich programuje zawodowo od mniej niż 10 lat. Największą grupę (41%) stanowią osoby mające mniej niż 5 lat doświadczenia, zaś od 5 do 9 lat stażu ma 26,9% programistów. Większym doświadczeniem pochwalić może się łącznie 27,4% uczestników badania (staż na poziomie 10-14 lat deklaruje 14,5% badanych; 15-19 lat – 7,4% uczestników zaś 20-25 lat – 5,5% ankietowanych). Jako ciekawostkę warto dodać, że 0,2% ankietowanych zadeklarowało, że programują zawodowo od ponad 45 lat.

Największą grupę wśród ankietowanych stanowiły osoby w wieku od 25 do 29 lat (27,6%). Nieco mniej licznie reprezentowani byli programiści w wieku od 20 do 24 lat (21,1%). Nieco mniej liczne były grupy osób w wieku 30 do 34 lat (19,3%) oraz 35 do 39 lat (11,9%). Co ciekawe, aż 5,6% aktywnych zawodowo programistów miało poniżej 19 lat, zaś niecały 1% – powyżej 60. Jednocześnie, średni wiek programisty różni się w zależności od kraju pochodzenia – najwyższe wartości odnotowano w Australii, USA, Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie (odpowiednio, 32,8; 33,2 oraz 31,4 lata), zaś najniższe w Brazylii, Polsce oraz Indiach (28,8; 28,4 oraz 25,9 lat).

Jeśli chodzi o wykształcenie, to zdecydowanie najbardziej liczną grupę wśród respondentów stanowią absolwenci informatyki, programowania i innych pokrewnych kierunków – aż 62,4%. Silnie reprezentowane są również inne kierunki techniczne (wydziały elektroniki, mechaniki – 8,2%), a także matematyka (3,9%) i biznes (2,4%). Na liście znalazły się również m.in. studia humanistyczne (2,1% wskazań), społeczne (1,8%), a także związane ze sztuką (1,6%).

Tym, co zdecydowanie zwraca uwagę w podejściu programistów do edukacji, jest skłonność i determinacja do samokształcenia. Aż 85,5% respondentów zadeklarowało, że z własnej inicjatywy i bez uczestnictwa w żadnych formalnych kursach nauczyli się sami obsługi nowych narzędzi, platform czy języków. 60,1% wzięło udział w internetowych kursach, 39,9% uczestniczyło w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach, zaś 26% – w hackathonach.

Raport po raz kolejny potwierdził również, że programowanie jest profesją silnie zmaskulinizowaną – mężczyźni stanowią 91,7% wszystkich respondentów, zaś kobiety 7,9% (pozostali respondenci wybrali inną tożsamość płciową lub jej nie wskazali).

Pełne wyniki raportu dostępne są na stronie: https://insights.stackoverflow.com/survey/2019

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *