CDOInfrastrukturaPolecane tematy

Migracja do chmury to najlepszy sposób na zapewnienie infrastruktury IT dobrej jakości

Executive ViewPoint

Z Jakubem Górnikiem, dyrektorem Departamentu Zarządzania Rozwojem Produktów B2B w T‑Mobile Polska, rozmawiamy o zmianach podejścia do chmury obliczeniowej, wpływie pandemii COVID-19 na działalność wielu branż, istocie transformacji chmurowej, a także o rozwiązaniach wspierających efektywne wykorzystywanie nowych technologii w biznesie i praktycznym wymiarze technologii SD-WAN.

Migracja do chmury to najlepszy sposób na zapewnienie infrastruktury IT dobrej jakości

Istotne znaczenie mają dziś obawy nie tyle przed samymi rozwiązaniami cloud computing, ile przed procesem migracji. Całościowe przejście na model chmury publicznej to złożony proces. Dlatego jako T-Mobile Polska proponujemy kompleksowe wsparcie w tego rodzaju transformacji. Pomagamy w migracji do środowisk chmury publicznej największych światowych dostawców, ale też zapewniamy własną platformę chmurową oraz hosting wraz z całościową obsługą.

Pojęcie chmury obliczeniowej jest obecne na rynku od lat. Czy w polskich firmach widać wzrost akceptacji modelu cloud computing?

Zdecydowanie tak. Nie ma dziś rozmów o inwestycjach w obszarze IT, które nie zahaczyłyby o temat chmury obliczeniowej. Rozwiązania chmurowe stały się dość naturalnym wyborem w inicjatywach związanych z cyfrową transformacją biznesu, zwłaszcza tych, które nabrały szczególnej dynamiki w czasach pandemii COVID-19. Większość dyskusji o tym, w jaki sposób sprawnie zdigitalizować procesy biznesowe w firmach, zakłada właśnie wykorzystanie modelu chmury obliczeniowej.

Na wzrost powszechności chmury wpływają też działania podejmowane przez dostawców takich usług. Mam tu na myśli zarówno pokazywanie możliwości i efektów migracji do chmury, czyli działania, w które również się angażujemy, jak i silną presję ze strony globalnych dostawców różnego rodzaju rozwiązań. Jeśli spojrzeć na rynek oprogramowania biznesowego, to widać, że dziś wiele aplikacji biznesowych jest oferowanych właśnie w formie usługi opartej na środowisku chmury obliczeniowej, bądź w tym modelu zyskuje na funkcjonalności lub opłacalności. Wzrasta też dojrzałość organizacji do różnych modeli finansowania IT oraz świadomość w zakresie faktycznych kosztów modelu chmury obliczeniowej. Coraz częściej widoczne są również świadome działania mające na celu uporządkowanie procesów zarządzania kosztami użytkowania takich środowisk. Nie jest jednak tak, że aspekty finansowe wykorzystania modelu cloud computing straciły na znaczeniu. Skokowy wzrost zainteresowania takimi rozwiązaniami widać m.in. w kontekście znaczących wzrostów kosztów energii – posiadanie lokalnych serwerów, zasilanych energią rozliczaną według nieodpowiedniej taryfy, przestało się kalkulować.

Na polskim rynku widoczny jest też znaczący wzrost dostępności kompetencji niezbędnych do efektywnego wdrażania oraz stosowania potencjału modelu cloud computing. Wraz ze wzrostem wiedzy i doświadczenia chmura obliczeniowa staje się pierwszym wyborem dla realizacji wielu projektów. Często są to oddolne inicjatywy zespołów IT, co dodatkowo zwiększa dynamikę upowszechniania rozwiązań chmurowych. Podobne zjawisko widać było w przeszłości choćby na etapie popularyzacji zwinnych metod tworzenia oprogramowania.

Przeczytaj również
Wielu zagrożeń dla biznesu można uniknąć dzięki ochronie poczty elektronicznej

W jaki sposób na zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi wpłynęła pandemia COVID-19? Jakich zmian można oczekiwać w dłuższej perspektywie?

Społeczna izolacja wprowadzona w Polsce w marcu sprawiła, że praktycznie we wszystkich branżach tradycyjne kanały kontaktu z klientami zostały z dnia na dzień wyłączone. Wszystkie interakcje trzeba było natychmiast przenieść do świata cyfrowego. Jako firma naturalnie związana z nowymi technologiami byliśmy gotowi na taką zmianę – latami inwestowaliśmy w kanały cyfrowe. Wiele przedsiębiorstw jednak nie miało tyle szczęścia. Takie organizacje znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Nie chodzi tu jedynie o posiadane technologie czy rozwiązania pozwalające na prowadzenie biznesu w świecie cyfrowym. Istotniejsza okazała się kwestia dojrzałości firmy oraz jej procesów.

Oczywiście przejście na kanały cyfrowe było łatwiejsze w tych organizacjach, które już wcześniej korzystały z usług chmurowych i nie musiały, przykładowo, zamawiać i konfigurować serwerów. Sprzętu zresztą na rynku też brakowało. Sytuacja ta pokazała jednak dobitnie, jak wiele zależy dziś od elastyczności biznesu oraz infrastruktury IT. W wielu obszarach przyspieszyły projekty migracji do środowisk chmurowych lub zwirtualizowanych. Przykładowo – jak pokazała praktyka naszych klientów – dzięki wykorzystaniu infrastruktury typu SDN możliwe było szybkie zamknięcie lokalnych oddziałów, wdrożenie modelu pracy zdalnej, a także ograniczenie kosztów i uwolnienie środków na projekty cyfrowe. Pandemia jedynie wzmocniła trendy widoczne wcześniej.

Dysponujemy usługami telekomunikacyjnymi, które pozwalają na zapewnienie łączy o niezbędnych parametrach praktycznie w dowolnej lokalizacji. Dzięki technologii SD-WAN funkcjonowanie infrastruktury pozostaje niezależne od rodzaju wykorzystywanych łączy, przy zapewnieniu określonych parametrów transmisji i dostępu do rozwiązań zapasowych. Aspekt komunikacji zawsze będzie odgrywał istotną rolę dla działania rozwiązań IT. Dzięki nowym rozwiązaniom platformowym może jednak sprawić, że wyzwania telekomunikacyjne stają się nieistotne dla użytkowników biznesowych.

Nagle okazało się, że wiele firm jest w stanie działać w sposób zdalny, a nawet najbardziej sceptyczni konsumenci przekonali się do zakupów online. Bardzo istotne stało się więc zapewnienie skutecznej obsługi klienta poprzez kanały cyfrowe, a do tego potrzebne są rozwiązania technologiczne, ale i organizacyjne.

Jakie są główne problemy z wdrażaniem usług chmury publicznej w polskich firmach?

W każdej firmie i organizacji potrzebna jest dziś dyskusja o tym, czy jest ona gotowa na dalszy rozwój bez wykorzystania zasobów chmurowych. Pandemia COVID-19 wymusiła tego rodzaju przemyślenia w wielu przedsiębiorstwach. Jednocześnie, w dyskusji na temat powszechnej migracji biznesu do usług chmurowych jesteśmy jeszcze dość daleko. Wystarczy powiedzieć, że obecnie niemal 66% serwerów wykorzystywanych w polskich firmach działa w ramach powierzchni biurowych, a w najlepszym razie – lokalnych serwerowni.

Przeczytaj również
Alphamoon: Wykorzystanie sztucznej inteligencji winduje automatyzację procesów na nowy poziom

Istotne znaczenie mają dziś obawy nie tyle przed samymi rozwiązaniami cloud computing, ile przed procesem migracji. Całościowe przejście na model chmury publicznej to złożony proces. Dlatego jako T-Mobile Polska proponujemy kompleksowe wsparcie w tego rodzaju transformacji. Pomagamy w migracji do środowisk chmury publicznej największych światowych dostawców, ale też zapewniamy własną platformę chmurową oraz hosting wraz z kompleksową obsługą.

Wielu naszych klientów tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy, jakie możliwości otwierają przed nimi nowe technologie i nie analizuje projektów cyfrowej transformacji całościowo, w długiej perspektywie. Tymczasem, istotą transformacji jest wielowymiarowe i długoterminowe spojrzenie na możliwe innowacje oraz ich efekty biznesowe. Co ważne, nie ma konieczności przenoszenia do chmury całego stosu technologii w jednym momencie. Warto podejść do tego procesu etapami. Pierwszym krokiem może być analiza kosztów utrzymania infrastruktury, uzyskanie oszczędności na kosztach energii elektrycznej, usprawnienie obsługi środowiska IT, czy zwolnienie kompetencji na potrzeby projektów wspierających rozwój biznesu.

Z jakiego wsparcia w migracji do chmury mogą skorzystać klienci T-Mobile Polska?

Działamy w kilku obszarach. Jesteśmy np. w stanie całościowo wspierać funkcjonowanie serwerowni działających u naszych klientów. Pomagamy w zapewnieniu sprawnego ich funkcjonowania, ale też – w oparciu o nasze centra danych – uelastycznieniu i zagwarantowaniu pełnej nadmiarowości. Świadczymy również cały zakres usług kolokacji serwerów. Oferujemy wszystkie rozwiązania z zakresu hostingu, budowy wirtualnych centrów danych i środowisk prywatnej chmury obliczeniowej. Zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia, migracji i bieżącego zarządzania taką infrastrukturą. Dysponujemy też własną platformą IaaS.

Na ofertę T-Mobile Polska składa się również wiele usług z obszaru chmury publicznej i transformacji chmurowej. W ramach grupy Deutsche Telekom funkcjonuje centrum kompetencyjne wyspecjalizowane w projektach transformacji biznesu na bazie modelu cloud computing. Globalnie mamy ok. 1500 ekspertów z tej dziedziny. Usługi wsparcia transformacji chmurowej świadczymy także w Polsce. Jesteśmy w stanie pomóc w każdym aspekcie dotyczącym migracji do chmury. Współpracujemy z wiodącymi dostawcami technologii chmurowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie przeprowadzić zróżnicowane projekty o dowolnej skali. Przykładem takiej współpracy jest nasze partnerstwo z firmą Microsoft. Oferujemy usługi oparte na platformie Microsoft Azure, jak również natywnych chmurowo rozwiązaniach, takich jak Office 365 i Dynamics 365.

Przeczytaj również
Zwycięzca bierze wszystko? „AI-zacja” zastępuje digitalizację

Efektywne i elastyczne rozwiązania wspierające wykorzystanie modelu chmury obliczeniowej zapewniamy także w wymiarze czysto telekomunikacyjnym. Mocno rozwinęliśmy nasze usługi związane z wirtualizacją sieci WAN. Za sprawą rozwiązań SD-WAN możemy łatwo definiować wszystkie parametry wpływające na funkcjonowanie sieci na potrzeby zapewnienia łączności z chmurą w różnych lokalizacjach klienta. Jednocześnie, dzięki wirtualizacji sieci jesteśmy w stanie wykorzystać wszelkie dostępne technologie łączności – nasze oraz innych operatorów – w ramach jednej, zarządzanej w scentralizowany sposób, infrastruktury. Stosując rozwiązania SD-WAN, możemy bardzo łatwo sięgnąć po dodatkowe usługi transmisji, dostosować parametry transmisji czy zestawić sieć na potrzeby uruchomienia nowej lokalizacji biznesowej.
Ważnym aspektem usług T-Mobile Polska jest wysoki poziom bezpieczeństwa. Wszystkie nasze usługi chmurowe i telekomunikacyjne są mocno zintegrowane z usługami z obszaru security. Każde rozwiązanie może zaś być wyposażone w różne pakiety bezpieczeństwa.

Jakie znaczenie ma fakt, że dysponują Państwo własną infrastrukturą operatorską i centrami danych?

Jako operator dysponujemy usługami telekomunikacyjnymi, które pozwalają na zapewnienie łączy o niezbędnych parametrach praktycznie w dowolnej lokalizacji. Dzięki technologii SD-WAN funkcjonowanie infrastruktury pozostaje niezależne od rodzaju wykorzystywanych łączy, przy zapewnieniu określonych parametrów transmisji i dostępu do rozwiązań zapasowych. Aspekt komunikacji zawsze będzie odgrywał istotną rolę dla funkcjonowania rozwiązań IT. Ale nowe rozwiązania platformowe mogą jednak sprawić, że wyzwania telekomunikacyjne stają się nieistotne dla użytkowników biznesowych.

Dlaczego chmura obliczeniowa odgrywa coraz większą rolę dla projektów biznesowych?

Przejście do modelu chmury i umiejętne zarządzanie takimi usługami to najlepszy obecnie sposób na zapewnienie infrastruktury IT dobrej jakości. Aż tyle i tylko tyle. Migracja do środowisk cloud computing sama w sobie nie jest przecież budowaniem przewagi nad konkurencją. Należy zająć się tym, co na bazie wysokiej jakości infrastruktury IT można zbudować w kontekście prowadzonej działalności.

Jednocześnie, upowszechnienie modelu chmury obliczeniowej to duża szansa dla całej gospodarki. Przed nami czas budowania nowych usług i nowych modeli biznesowych. Potrzebna staje się więc dyskusja o tym, w jaki sposób najlepiej wykorzystać potencjał nowych technologii w obecnych realiach gospodarczych. Życzyłbym sobie nawiązania takiej dyskusji pomiędzy dostawcami IT, biznesem i przedstawicielami administracji.

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2020. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2020

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *