BiznesCDOCIO

Nadchodząca rewolucja technologiczna wymaga zmian po stronie biznesu

Za sprawą najnowszych rozwiązań technologicznych relacje ludzi z maszynami staną się głębsze, wszechobecne i przyczynią się do zmiany charakteru zadań stawianych pracownikom oraz form zatrudnienia. Nadchodzące zmiany będą wymagały też podjęcia konkretnych działań po stronie organizacji biznesowych. Takie wnioski płyną z raportu firmy Dell Technologies.

Nadchodząca rewolucja technologiczna wymaga zmian po stronie biznesu

Zdaniem ekspertów firmy Dell Technologies w perspektywie kilkunastu lat upowszechnią się nowe sposoby wykorzystywania technologii, a także nawiązywania interakcji z maszynami. Prognozy zakładają, że do 2030 roku każda czynność biznesowa będzie opierać się na technologii. Nastąpi zwiększenie efektywności oraz skali działań ludzkich wykonywanych przy użyciu technologii IT, upowszechni się automatyzacja wielu rodzajów działań decyzyjnych, w tym m.in. procesów rekrutacyjnych, a także – ze względu na tempo zmian i ciągłe powstawanie nowych branż oraz konieczność nabywania nowych umiejętności – wzrośnie konieczność rozwoju kompetencji i pozyskiwania wiedzy.

Chęć efektywnego wykorzystania potencjału takich zmian wymagać będzie wdrożenia konkretnych zmian także na poziomie infrastruktury IT oraz kultury organizacyjnej wielu firm. Zdaniem autorów raportu „The Next Era of Human-Machine Partnerships” przygotowanego na podstawie badań prowadzonych przez organizację Institute for the Future firmy powinny już dziś rozpocząć stosowne projekty transformacyjne.

Ponad połowa (52 proc.) ankietowanych na potrzeby publikacji menedżerów wyższego szczebla już doświadczyło w swoich branżach istotnych zmian wywołanych przez rosnącą skalę wykorzystania technologii cyfrowych. Dodatkowo, podobny odsetek jest zdania, że ich firmy w znacznym stopniu stracą na znaczeniu rynkowym w perspektywie najbliższych 3-5 lat. Jednocześnie, osoby odpowiedzialne za rozwój biznesu nie potrafią dziś przewidzieć jakie zmian spotkają branże, w których funkcjonują ich organizacje. „Tempo zmian jest bardzo odczuwalne. Musimy nieustannie ewoluować, aby utrzymać się na rynku. Każda firma, która chce zajmować dobrą pozycję w epoce współpracy ludzi z maszynami, musi stać się przedsiębiorstwem cyfrowym, a jej sercem musi być oprogramowanie. Aby ta transformacja była możliwa, firmy muszą szybko przystąpić do działania, zadbać o potencjał swoich maszyn oraz przygotować zarówno infrastrukturę, jak i pracowników” – podkreśla Jeremy Burton, dyrektor marketingu w firmie Dell Technologies.

Przeczytaj również
Ransomware nie jest już głównym cyberzagrożeniem w sieci

Wnioski z badania pozwalają sądzić, że w 2030 roku zależność ludzi od techniki wzrośnie stając się czynnikiem wzmacniającym kreatywność, zapał i przedsiębiorczość. Cechy te w połączeniu z szybkością, automatyzacją i efektywnością wynikającymi z wykorzystania na szeroką skalę nowych technologii stworzą nowe szanse rozwoju w wielu branżach i zawodach.

“Powinniśmy skupić się na tym, jak może wyglądać nowa relacja między techniką a ludźmi i jak możemy się na to przygotować. Jeśli poważnie popracujemy nad tym, aby współpraca człowiek-maszyna była udana, wywołane przez nią zmiany społeczne wzbogacą nas wszystkich” – mówi Rachel Maguire, dyrektor ds. badań w Institute for the Future. Co ciekawe, według szacunków Dell Technologies aż 85 proc. zawodów, które będą powszechnew 2030 roku, nie pojawiło się dotąd na rynku. Wysoka dynamika zmian gospodarczych, biznesowych, technologicznych i społecznych sprawią, że w praktyce umiejętność zdobywania wiedzy stanie się bardziej ceniona niż sama wiedza.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.