CDOPolecane tematy

Polska dobrze radzi sobie z cyfryzacją usług publicznych, gorzej z infrastrukturą i kompetencjami

Polska zajmuje wysokie miejsce w rankingu rozwoju cyfrowego, jeśli chodzi poziom cyfryzacji usług publicznych. Gorzej wypada natomiast w kontekście rozwoju infrastruktury cyfrowej oraz kompetencji cyfrowych. Takie wnioski płyną z analiz przeprowadzonych przez Fundację Digital Poland we współpracy z firmą Microsoft.

Polska dobrze radzi sobie z cyfryzacją usług publicznych, gorzej z infrastrukturą i kompetencjami

Analizy wskazują, że stan cyfryzacji usług publicznych w Polsce jest 14% powyżej średniej dla krajów z naszego regionu. Wysoko ocenione zostały m.in. poziom interakcji społeczeństwa z państwem za pomocą technologii cyfrowych (45% powyżej średniej) oraz poziom cyfryzacji sektora edukacji (18% powyżej średniej). Zdecydowanie gorzej oceniono Polskę w kontekście poziomu umiejętności cyfrowych wśród ogółu społeczeństwa.

Gorzej od uśrednionych statystyk dla innych krajów z naszego regionu wypadają bowiem m.in. poziom aktywności kobiet w sektorze technologii (26% poniżej średniej), mniejszy odsetek absolwentów studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne (24% poniżej średniej) oraz absolwentów studiujących kierunki ścisłe (aż 38% poniżej średniej). Zdaniem autorów analizy, jest to o tyle istotne, że umiejętności cyfrowe są mocno skorelowane z wyższymi wynagrodzeniami, większą produktywnością i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, więc dalsze inwestycje w tym zakresie przyniosą istotne korzyści dla rozwój polskiej gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Relatywnie nisko oceniono także stopień rozwoju infrastruktury cyfrowej w Polsce (13% poniżej średniej). Wśród czynników, które wpłynęły na taką ocenę znalazł się m.in. brak aukcji częstotliwości dla sieci 5G. Punktację naszego kraju w tej kategorii obniżyła też niższa od średniej skala inwestycji m.in. w nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne, chmurę obliczeniową, Internet Rzeczy czy sztuczną inteligencję. „Cyfryzacja i nowe technologie mogą pomóc rozwiązać poważne problemy przed jakimi stoi nasz kraj. Gdybyśmy np. posiadali sieć czujników internetu rzeczy badających jakość wody, łatwo i szybko dowiedzielibyśmy się o zatruciu rzeki Odry. Z kolei dzięki szybkiej łączności sieci 5G, moglibyśmy znacznie lepiej wykorzystać nasze zasoby naturalne oraz sterować sieciami elektroenergetycznymi co sprawiłoby, że nasze powietrze byłoby czystsze. Dlatego decydenci powinni zintensyfikować działania na rzecz cyfryzacji w Polsce” – mówi Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający w fundacji Digital Poland.

Przeczytaj również
Wirtualny Kongres 590 z 125 aktywnościami na specjalnie zaprojektowanej platformie Lokkarto

Z kolei w kategorii “cyfryzacja biznesu” Polska otrzymała 99 punkty, czyli 1% poniżej średniej. Nasz kraj jest znacznie lepszy pod względem odsetka firm zatrudniających specjalistów w dziedzinie technologie informacyjno-komunikacyjne, osiągając wynik o 35% wyższy od średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej. Polska pzostaje jednak w tyle pod względem odsetka przedsiębiorstw, które kupują i wykorzystują chmurę obliczeniową (9% poniżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej), co – zdaniem autorów analizy – jest silnie związane z wyższym poziomem innowacji i produktywności.

W kategorii “gospodarka cyfrowa” Polska wypadła o 3% gorzej od średniej choć, przykładowo, w kontekście eksportu ICT nasz kraj osiągnął wynik o 11% wyższy od średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej. Polska osiąga wyniki powyżej średniej dla regionu także w zakresie handlu elektronicznego i elektroniki użytkowej. Słabiej wypadamy natomiast w kontekście udziału specjalistów z dziedziny ICT w całkowitym zatrudnieniu oraz wkładu sektora ICT w PKB.

Ogółem, wskaźnik rozwoju cyfrowego Polski wynosi 98 punktów, co oznacza, że jest 2 procent poniżej średniej dla krajów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. “Polska ma potencjał, by przyspieszyć swoje tempo transformacji cyfrowej. Dzięki duchowi przedsiębiorczości i otwartemu społeczeństwu, nasz kraj może stać się liderem w regionie EŚW i inkubatorem wielkich przedsięwzięć z aspiracjami do globalnego wzrostu. Wspierając rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, zobowiązaliśmy się przy tym do wzmocnienia pozycji Polski, jej obywateli i firm, co powinno sprawić, że stanie się ona graczem na skalę globalną” – mówi Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft w Polsce.

Przeczytaj również
Raport KPMG: Maleje skala cyberataków na firmy w Polsce

Raport opracowany przez Fundację Digital Poland we współpracy z firmą Microsoft powstał na bazie wskaźnika Digital Futures Index, który dostarcza danych o aktualnym poziomie cyfryzacji kraju, wskazuje na obszary, w których odniesiono największy sukces, ale także na te, w których jest więcej do zrobienia, aby przyspieszyć proces cyfrowej transformacji. Stan cyfryzacji każdego kraju oceniono na podstawie analizy 55 wskaźników podzielonych na pięć obszarów: cyfryzacja biznesu, cyfryzacja sektora publicznego, infrastruktura cyfrowa, gospodarka cyfrowa oraz kapitał ludzki.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.