PracaRynekPolecane tematy

Polskie firmy planują rekordowe wzrosty zwiększenia zatrudnienia w 2022 roku

Plany zwiększenia zatrudnienia tylko w pierwszym kwartale 2022 roku ma 43% polskich firm. Najwięcej wakatów pojawi się w sektorze produkcji, IT i nowych technologii, telekomunikacji, mediów, a także bankowości i finansów. Choć w przypadku rynku polskiego prognozy zwiększenia zatrudnienia netto są najwyższe od 2008 roku, to na innych europejskich rynkach pracodawcy deklarują jeszcze bardziej ambitne zamiary. Takie wnioski płyną z najnowszych analiz firmy ManpowerGroup.

Polskie firmy planują rekordowe wzrosty zwiększenia zatrudnienia w 2022 roku

Jak pokazują badania przeprowadzone na potrzeby tegorocznego raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w okresie od stycznia do marca pozyskanie nowych pracowników planuje aż 43% firm w Polsce. Są to rekordowo wysokie plany w historii prowadzonych od 2008 roku analiz perspektyw zatrudnienia firmy ManpowerGroup. Co ciekawe, w ujęciu regionalnym najwyższe prognozy rekrutacyjne dotyczą centralnej, wschodniej i północnej Polski.

Jednocześnie, niemal co piąty (19%) polski pracodawca planuje w pierwszym kwartale 2021 roku dokonać redukcji zatrudnienia. Z kolei 36% ankietowanych nie przewiduje zmian w składzie swoich zespołów, a 2% nie wie, co przyniesie najbliższy kwartał. Autorzy analizy podkreślają również, że różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących wzrost, a odsetkiem planującym zmniejszenie zatrudnienia wynosi na naszym rynku +25% i jest to także jeden z najwyższych wyników od początku realizacji badania ManpowerGroup w Polsce. “Plany rekrutacyjne polskich firm są zarówno optymistyczne, jak i ambitne. Przedsiębiorcy rozwijają się i w najbliższym kwartale zamierzają intensywnie rozbudowywać swoje zasoby kadrowe. Podobne zjawisko wyraźnie zwiększonego zapotrzebowania na pracowników obserwowaliśmy po kryzysie ekonomicznym, który rozpoczął się na świecie w 2008 roku” – podkreśla Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce. Jego zdaniem, prognozy na kolejny kwartał pozwalają sądzić, że będzie to okres korzystny dla kandydatów i sprzyjający realizacji planów związanych ze zmianą miejsca pracy lub ścieżki kariery.

Największe zapotrzebowanie na nowych pracowników ma być widoczne m.in. w sektorach: produkcji przemysłowej, budownictwa, IT i nowych technologii oraz bankowości i finansów. “W każdym sektorze na kandydatów czeka stosunkowo dużo ofert pracy, jednak w czołówce notującej największe zapotrzebowanie na nowy personel już od roku znajdują się pracodawcy reprezentujący produkcję przemysłową i budownictwo, którzy przy tak dużej skali rekrutacji będą zasilać swoje zasoby zarówno o menedżerów, specjalistów jak i pracowników niższego szczebla. W obecnej edycji badania miejsce na podium zajął również szybko rozwijający się sektor IT oraz bankowość i finanse” – mówi Tomasz Walenczak.

Dobre perspektywy dla IT

Analizy ManpowerGroup pokazują, że prognoza wzrostu zatrudnienia netto – wspomniana różnica między odsetkiem pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia, a odsetkiem firm zapowiadających zmniejszenie liczby stanowisk – dla branży IT, nowych technologii i telekomunikacji w pierwszym kwartale 2022 roku wynosi 37%. Nieznacznie niższe prognozy wzrostu zatrudnienia netto (36%) dotyczą sektora bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości. Autorzy badania dodają, że optymistyczne lub bardzo optymistyczne perspektywy zatrudnienia na najbliższy kwartał są widoczne we wszystkich 10 przeanalizowanych przez ManpowerGroup obszarach rynku.

“Sprzyjająca pracownikom sytuacja na rynku pracy oznacza jednak duże wyzwania dla pracodawców, którzy zmuszeni będą intensywnie konkurować o talenty, co może być utrudnione w obliczu rosnącej presji płacowej, wynikającej między innymi z inflacji. Co więcej, tak duże, wręcz rekordowe zapotrzebowanie na nowych pracowników może jeszcze bardziej pogłębić skalę niedoboru talentów w Polsce. Jednocześnie przedsiębiorcy powinni uzbroić się w cierpliwość, ponieważ w dobie największego od 15 lat deficytu talentów znalezienie pracownika dysponującego pożądanymi umiejętnościami może być procesem długotrwałym i niełatwym. W czasach trwającego nadal globalnego zagrożenia zdrowotnego firmy wciąż stoją przed wyzwaniami, ostatnio związanymi z niepewnością spowodowaną pojawieniem się nowego wariantu wirusa Covid-19 i kolejnymi ograniczeniami w prowadzeniu niektórych biznesów” – dodaje Tomasz Walenczak. Najbardziej ambitne plany zwiększenia zatrudnienia deklarują przedstawiciele największych organizacji. Najmniej optymistyczne są mikro firmy, gdzie prognoza wynosi jedynie +4% zmiany zatrudnienia netto.

Warto dodać, że choć prognozy dotyczące polskiego rynku są rekordowo wysokie, to w innych krajach regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) są jeszcze wyższe. Przykładowo, w Irlandii i Holandii prognoza zmiany zatrudnienia netto wynosi +47%. W naszym regionie istotnie rosnąć ma też zatrudnienie w Portugalii (+37%), Niemczech (+36%) i Austrii (+36%). Najniższe – a, jak podkreślają autorzy badania – i tak optymistyczne plany mają pracodawcy z Czech (+14%), Grecji (+16%), Węgier (+19%) i Słowacji (+21%).

Polska edycja raportu “Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” jest tworzona na bazie wyników z indywidualnych wywiadów prowadzonych na reprezentatywnej grupie 750 pracodawców z naszego kraju. W skali świata, badanie ManpowerGroup bazuje na wynikach wywiadów z przedstawicielami ponad 65 tys. organizacji – firm prywatnych i organizacji z sektora publicznego.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *