PracaCDO

Ponad połowa HR-owców odczuwa presję płacową ze strony pracowników

Siedem z dziesięciu osób na co dzień zajmujących się HR za najważniejsze zadanie uznaje obecnie rekrutację, wynika z badania „Silniejsza pozycja HR i potencjał dla technologii”, przygotowanego przez fundusz Pracuj Ventures i serwis rekrutacyjny Pracuj.pl. Z kolei co drugi z badanych odczuwa znaczącą presję płacową ze strony pracowników. Digitalizacją HR zajmuje się natomiast 39% firm zatrudniających powyżej 1000 pracowników i jedynie 26% przedsiębiorstw ogółem. Wspomniane badanie pozwala przyjrzeć się najważniejszym obszarom rozwoju HR w organizacjach oraz planowanym przez nie inwestycjom.

Ponad połowa HR-owców odczuwa presję płacową ze strony pracowników

Najważniejsze informacje

  • 71% osób związanych z HR uważa, że poszukiwanie odpowiednich talentów to największe wyzwanie w ich obszarze.
  • 58% badanych, którzy stwierdzili wzrost znaczenia HR w organizacji wiąże go z pandemią.
  • Ponad połowa HR-owców odczuwa presję płacową ze strony pracowników.
  • Jako ważny obszar w organizacji co czwarty badany podał konieczność prowadzenia rekrutacji, onboardingu i innych procesów w 100% zdalnie (co wymaga digitalizacji).

Z analizy wynika, że blisko co dziesiąty badany (9%) ocenił, że pozycja HR w organizacji jest znacząco silniejsza niż przed pandemią, a 27% określiła pozycję swojego działu jako nieco silniejszą. Oznacza to, że w ponad ⅓ organizacji wzrosło znaczenie obszaru Human Resources. Ten fakt z pewnością może cieszyć, choć niewątpliwie oznacza również, że HR-owcy musieli udowadniać swoje biznesowe znaczenie.

“Pandemia pokazała, że HR – jako jednostka biznesowa – jest dynamiczna w działaniu i mocno operacyjna, bo to właśnie HR był grupą „pierwszego reagowania” w związku z koniecznymi zmianami w organizacji. Organizacje – w tym zarządy i managerowie – były kompletnie nieprzygotowane na taką dysrupcję, w przeciwieństwie do HR. Spośród tych, którzy ocenili, że HR zyskał na znaczeniu, 58% argumentowało to właśnie tym, że pandemia obnażyła deficyty i zmusiła firmy do natychmiastowej reakcji” – komentuje Maciej Noga, partner zarządzający funduszu Pracuj Ventures i przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Pracuj.

Zarządzanie, rozwój i hybrydowa rzeczywistość

Jak już wspomniano, konieczność szybkiego pozyskania poszukiwanych talentów i odpowiedź na ich finansowe oczekiwania to nadal największe wyzwanie dla działów HR. Z drugiej strony ważne jest także wsparcie liderów w zakresie zarządzania i rozwoju zespołów (51%) oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa pracowników w czasie pracy zdalnej lub hybrydowej (29% wskazań) – podkreślają twórcy badania.

Trzecią pozycję wśród bieżących obszarów inwestycji HR w Polsce (pod względem czasu i zaangażowania, w nieco mniejszym stopniu pod kątem alokacji HR-owych budżetów) zajęło zdaniem respondentów zapewnienie liderom wsparcia w zakresie zarządzania i rozwoju pracowników. Tematy bezpośrednio związane z pandemią – takie jak zagwarantowanie pomocy pracownikom pracującym zdalnie lub hybrydowo, organizacja sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania tych z pracowników, którzy pozostali w biurze, a także budowanie przywiązania do firmy wśród pracujących zdalnie – są obecnie zajmujące dla ok. 1/3 badanych zespołów HR. Z kolei kwestia pogłębiania i zmiany kompetencji pracowników jest obecnie ważna jedynie w co piątej firmie.

Ponad połowa HR-owców odczuwa presję płacową ze strony pracowników

Nadal niewykorzystany duży potencjał digitalizacji

Co ciekawe, już co czwarta osoba zajmująca się obszarem HR w organizacjach przyznała, że wśród priorytetów na jej liście zadań znajduje się organizacja rekrutacji, onboardingu i innych procesów HR w sposób zdalny czyli z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Innymi słowy digitalizacja – często wymuszona przez pandemię oraz narzucone lockdowny, zdalny tryb pracy i wzmożony reżim sanitarny – jest ważna w 26% organizacji, wskazują autorzy analizy.

Jednocześnie 40% badanych nie rozważa wdrożenia rozwiązań wspierających HR. Może to oznaczać, że przez ostatnie 18 miesięcy, cztery z dziesięciu firm już wdrożyły HR-owe rozwiązania i są na etapie ich ewaluacji. Jednak oczywiście może to też oznaczać, że firmy nadal nie doceniają rozwiązań wspierających HR i nie planują ich wdrożeń.

“Z moich obserwacji wynika, że wzmocnienie obszaru HR przy pomocy oprogramowania nie następuje tak szybko i tak gruntownie jak powinno. Z kolei zmiany podyktowane pandemią pokazują jak bardzo jest to potrzebne i jak strategiczną inwestycją jest dziś HR. Jednocześnie analizując pozostałe elementy widać duże rozdrobnienie. Nie wskazuje to jasnego kierunku planowanych inwestycji. Z pewnością najistotniejsze są trzy z nich: szkolenia i rozwój, ocena efektów oraz kadry i płace. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem ponieważ digitalizacja tych obszarów oznacza większą skuteczność i efektywność dla całych organizacji, nie tylko zespołów HR” – komentuje Pawła Leksa, partner zarządzający Pracuj Ventures.

Wśród najważniejszych obszarów, które obecnie podlegają cyfryzacji respondenci badania wskazali odpowiednio 81% – kadry i płace, 57% – rekrutacja, a także systemy wspierające komunikację wewnętrzną, w tym intranet – 44%.

Ponad połowa HR-owców odczuwa presję płacową ze strony pracowników

 

Nasycenie technologiami wspierającymi pracę zespołów HR i doświadczenia pracowników twórcy badania określają jako umiarkowane. Poza systemami kadrowo-płacowymi (stosowanymi przez ponad 80% firm), aplikacjami wspierającymi rekrutację (ok. 60%) oraz narzędziami zapewniającymi codzienną komunikację pracowników, systemy wspierające procesy szkoleniowe, rozwoju czy pozwalające diagnozować potrzeby pracowników stosuje na razie ok. jedna czwarta firm.

Jak czytamy w badaniu, w firmach, w których miałoby dojść do rozmów o nowych narzędziach, najważniejszym kryterium branym pod uwagę będzie cena, a następnie możliwość integracji narzędzia z innymi stosowanymi narzędziami, jego konfiguracji pod konkretne potrzeby oraz spełnienie wymogów prawnych i bezpieczeństwa. Znacząco częstsze korzystanie z aplikacji wspierającymi procesy HR ma natomiast miejsce w firmach największych, tzn. zatrudniających powyżej tysiąca pracowników.

Pełną wersję raportu można pobrać na stronie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *