BiznesPracaPolecane tematy

Praca zdalna z domu – nie tylko sposób na przetrwanie koronawirusa, ale także przyszły trend w firmach

Wraz z rozwojem pandemii koronawirusa praca z domu wybierana jest przez coraz więcej polskich przedsiębiorstw. Najbliższe tygodnie będą prawdziwym sprawdzian gotowości firm do tej formy pracy. Jak zauważają eksperci Pracuj.pl wskutek obecnych doświadczeń może ona również zająć ważniejsze niż dotychczas miejsce w długofalowych planach pracodawców.

Praca zdalna z domu – nie tylko sposób na przetrwanie koronawirusa, ale także przyszły trend w firmach

W ostatnich dniach znaczenie pracy zdalnej wzrosło do niespotykanego wcześniej poziomu. Kolejni pracodawcy intensywnie wdrażają lub uruchamiają narzędzia, które umożliwiają zaangażowanie w ten sposób jak największej części zespołu. Dodatkowo, praca zdalna wspiera także rekomendacje rządu czy organów sanitarnych i medycznych, dotyczące ograniczania aktywności poza domem. Portal Pracuj.pl sprawdził jak ten model wykonywania obowiązków postrzegano jeszcze przed wystąpieniem obecnej sytuacji.

Praca w dobie koronawirusa – duży sprawdzian efektywności i koncentracji zespołów

Aż 82% respondentów przebadanych przez Pracuj.pl ma do pracy zdalnej pozytywny stosunek – tylko 3% nastawionych jest do niej negatywnie. A 79% ankietowanych Polaków jest bardziej skłonnych starać się o zatrudnienie w firmie, która ją oferuje. Co ciekawe, zdecydowanie mniej Polaków jest jednak gotowych poświęcić się pracy zdalnej na pełen etat. Częściej jest ona postrzegana jako ważny benefit i urozmaicenie codziennego rozkładu obowiązków. Tylko 33% respondentów uważa, że idealne miejsce zatrudnienia oferuje pracę całkowicie zdalną. Ponad połowa (59%) preferuje raczej model mieszany – głównie w biurze, ale z możliwością wyboru innego miejsca w razie potrzeby. Z drugiej strony, tylko 7% ankietowanych optuje za pracą całkowicie ograniczoną do biura.

Model pracy zdalnej był powszechnie pozytywnie postrzegany jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa. Dla pracodawców to ważna wskazówka i pozytywny bodziec. Jednocześnie jednak zauważmy, że tylko co trzeci badany chciałby pracować całkowicie zdalnie. Tymczasem wiele firm czeka obecnie co najmniej kilka tygodni takiego funkcjonowania. To dla menedżerów duży sprawdzian efektywności i koncentracji zespołów. Z kolei dla pracowników to szansa przekonania się, jak dobrze radzą sobie z pracą zdalną, czy umieją wyłączyć bodźce i rzeczywiście są gotowi w przyszłości sprawnie wykonywać obowiązki w dowolnym miejscu” – komentuje Konstancja Zyzik, Talent Acquistion & Capabilities Development Manager w Grupie Pracuj.

Wady i zalety pracy w domu

Wśród ogólnych zalet pracy zdalnej respondenci najczęściej wymieniają większą elastyczność, możliwość dopasowania do różnorodnych okoliczności życiowych, a także dostosowanie do indywidualnych potrzeb w zakresie przestrzeni do pracy. Większość badanych Polaków za kluczową zaletę tego modelu uważa wspomniany elastyczny czas pracy (63%), a także brak konieczności tracenia czasu na dojazdy (62%). Niewiele mniej (58%) zwraca uwagę na sprawniejsze łączenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi. Jednocześnie co trzeci respondent docenia, że dzięki niej można wybrać miejsce, w którym się pracuje (34%), a także lepiej skoncentrować się na obowiązkach (32%).

Jak wynika z badania Pracuj.pl, respondenci wyraźnie dostrzegali także wady pracy zdalnej. Połowa badanych (50%) wskazała potrzebę większej samodyscypliny, 45% – ryzyko bycia rozpraszanym przez inne czynności domowe, 41% –  mniejszy dostęp do kontaktów z innymi pracownikami. Co ciekawe mniej, bo 36% badanych zauważa, że praca zdalna zaciera granice między życiem zawodowym, a prywatnym i postrzega tę kwestię negatywnie.

Zdalna praca – czas rozwijać gotowość do bardziej zaawansowanej jej formy

Jak zauważają eksperci Pracuj.pl, wielu pracodawców zarówno obecnie, jak i w przyszłości będzie musiało intensywniej, niż wcześniej rozwijać swoją gotowość do pracy zdalnej. Dotyczy to zarówno wpływu tego modelu na wyniki osiągane przez cały zespół, jak i bardziej „technicznych” aspektów pracy – przygotowania pod kątem infrastruktury IT, oprogramowania, podziału obowiązków.

„Obecnie wielu pracodawców sięga po rozwiązania, które można wdrożyć najszybciej, pozwalające zarządzić tymczasowo sytuacją. Trudno dziś o bardziej szczegółowe prognozy co do przyszłości. W bardziej długofalowej perspektywie można się jednak spodziewać, że trwale wzrośnie zainteresowanie pracodawców oprogramowaniem, systemami i sprzętem umożliwiającymi bardziej elastyczne działania całych zespołów. Zdolność do pracy zdalnej, dobra organizacja pracy i umiejętności miękkie staną się także jeszcze ważniejszymi atutami pracowników. Być może pojawią się także stanowiska menedżerskie w jeszcze większym stopniu skupione na systematyzacji i zwiększaniu efektywności zdalnych zespołów” – podsumowuje Konstancja Zyzik.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *