BiznesAnalitykaPolecane tematy

Przetwarzanie kognitywne, czyli analityka bez ograniczeń poznawczych

Zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji oraz algorytmów przetwarzania kognitywnego otwiera szereg nowych możliwości w zakresie wykorzystania danych w wielu dziedzinach – edukacja, ochrona zdrowia, usługi, handel, branża modowa i cyberbezpieczeństwo to tylko niektóre z nich.

Przetwarzanie kognitywne, czyli analityka bez ograniczeń poznawczych

„Przedsiębiorstwa stoją dziś przed koniecznością dokonania radykalnych zmian w sposobie prowadzenia działalności. Są to zmiany nieuniknione, a jednocześnie stanowiące szansę na usprawnienie biznesu” – mówi Ales Bartunek, dyrektor generalny IBM w Polsce i Krajach Bałtyckich. Jego zdaniem kluczowe znaczenie dla przebiegu zmian cyfrowych w firmach ma zarówno rosnąca liczba połączonych urządzeń generujących dane, jak i ogromna, stale rosnąca, skala dostępnych biznesowo informacji. „W firmie IBM również przechodzimy przez podobne zmiany. Widzimy, że model chmury radykalnie zmienia branżę IT oraz sposób dostarczania usług. Rośnie też dostępności i znaczenie biznesowe danych, które – jeśli zostaną prawidłowo wykorzystane – mają szansę stać się ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej. Za sprawą sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego zyskujemy dostęp do narzędzi wykraczających możliwościami ponad typową analitykę biznesową. Narzędzi pozwalających odnajdywać w danych nowe trendy, wzorce zachowań i zależności” – dodaje Ales Bartunek. Rozwiązania kognitywne, w szczególności możliwości platformy IBM Watson były tematem przewodnim majowej konferencji IBM Watson Warsaw Summit 2017.

Wykorzystanie przetwarzania kognitywnego ma pozwalać m.in. na ograniczenia barier ludzkich w zakresie podejmowania decyzji, czyli problemów ze zrozumieniem i interpretacją dużych ilości danych w krótkim czasie. Jednocześnie, przetwarzanie kognitywne ma pozwalać na efektywne wykorzystanie mechanizmów analitycznych nawet jeśli dostępne zbiory danych nie są kompletne.

Postęp w dziedzinie technologii daje nam możliwość tworzenia ekspertyz i wnioskowania na niespotykaną wcześniej skalę, a tym samym pozwala na realizację pomysłów, które do tej pory były nierealne. Znaczy to, że za sprawą przetwarzania kognitywnego możemy na nowo, kompletnie inaczej, budować nasze systemy informatyczne”
Piotr Pietrzak, dyrektor ds. technologii w IBM Polska

Przeczytaj również
Dell prezentuje nowe komputery dla użytkowników biznesowych

Jak podkreślają przedstawiciele IBM, w ramach realizowanych komercyjnie projektów wykorzystania IBM Watson wspiera procesy decyzyjne m.in. w branży finansowej, usługowej, sektorze ochrony zdrowia, a także w zastosowaniach typowych dla administracji państwowej. Rozwiązania branżowe IBM Watson opierają się na odpowiednio wytrenowanych algorytmach sieci neuronowych. „Watson nie jest standardowym rozwiązaniem branżowym. Jego możliwości sprawdzają się w wielu zastosowaniach i mogą być wykorzystywane przez wielu użytkowników w typowej firmie – od zarządu, przez kierownictwo średniego szczebla, po pracowników operacyjnych” – mówi Ales Bartunek. Podkreśla przy tym, że możliwości silnika IBM Watson mogą być wykorzystywane w formie usług webowych za pośrednictwem stosownego interfejsu API. Dzięki temu z funkcji przetwarzania kognitywnego, w sposób niezauważalny dla użytkowników, mogą korzystać różnego rodzaju aplikacje biznesowe.

Możliwości IBM Watson wykorzystuje też wrocławskie centrum bezpieczeństwa IBM. W kontekście analizy bezpieczeństwa IT, jak podkreślają przedstawiciele IBM, kluczowego znaczenia nabiera możliwość szybkiego i jednoczesnego analizowania wielu strumieni danych. Platforma IBM Watson znajduje również zastosowanie na potrzeby projektów związanych z wykorzystaniem Internetu Rzeczy i realizowanych w ramach nowego, działającego od lutego 2017 roku i zlokalizowanego w Monachium, centrum IoT firmy IBM. W zakresie obsługi danych IoT możliwości IBM Watson wspierają m.in. procesy predykcyjnego utrzymania ruchu w firmie KONE. Zastosowanie analityki wykorzystującej możliwości platformy IBM Watson pozwala m.in. na dynamiczne zarządzanie zespołem serwisowym, tak aby minimalizować szanse wystąpienia awarii, a także koszty utrzymania, zużycia energii czy gospodarki magazynowej. Funkcje przetwarzania kognitywnego IBM Watson wykorzystuje też m.in. Visa. Stale rozwijany jest też ekosystem partnerów IBM Watson. Obecnie w jego skład chodzi ok. 500 firm. Co piąta udostępnia już własne usługi bazujące na funkcjonalności platformy IBM Watson.

Przeczytaj również
Raport Deloitte: Klienci chcą załatwiać swoje sprawy samodzielnie, firmy będą rozwijać kanały self-service

Rozwiązanie problemów ze skalowaniem

„Cyfrowa rewolucja jest jak wszystkie poprzednie rewolucje przemysłowe. Kiedyś mieliśmy do czynienia z para, dziś motorem zmian są dane. Postęp w dziedzinie technologii daje nam możliwość tworzenia ekspertyz i wnioskowania na niespotykaną wcześniej skalę, a tym samym pozwala na realizację pomysłów, które do tej pory były nierealne. Znaczy to, że za sprawą przetwarzania kognitywnego możemy na nowo, kompletnie inaczej, budować nasze systemy informatyczne” – twierdzi Piotr Pietrzak, dyrektor ds. technologii w IBM Polska. Według niego za sprawą nowych technologii możliwe staje się m.in. analizowanie wielowymiarowe ogromnych ilości niestrukturalnych danych, jak treści wideo, filmów oraz muzyki. Systemy informatyczne mogą być też uczone tak, aby automatyzować kolejne obszary decyzyjności. „Firmy mają dziś problemy z interpretacją danych. Jeśli spojrzeć na to, skąd czerpiemy informacje, to okazuje się, że przestrzeń świata, który obserwujemy lub chcemy analizować jest ogromna, ale wykorzystywane dotąd systemy biznesowe nie skalują się w tak dużym stopniu. Systemy poznawcze wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów” – dodaje Piotr Pietrzak.

Watson nie jest standardowym rozwiązaniem branżowym. Jego możliwości sprawdzają się w wielu zastosowaniach i mogą być wykorzystywane przez wielu użytkowników w typowej firmie – od zarządu, przez kierownictwo średniego szczebla, po pracowników operacyjnych.
Ales Bartunek, dyrektor generalny IBM w Polsce i Krajach Bałtyckich

Zastosowanie technologii kognitywnych w powiązaniu z nowoczesną, wysoce wydajną infrastrukturą IT ma też pozwalać na uwzględnienie w procesach analitycznych kontekstu informacji oraz powiązań między nimi. Możliwe ma być też łatwe budowanie firmowych baz wiedzy. „Wbrew pozorom większość organizacji ma krótką pamięć. Jeśli z danego zespołu odejdzie znaczna część pracowników, to bardzo często konieczne staje się ponowne wyciąganie wniosków z projektów zrealizowanych w przeszłości, tworzenie ekspertyz albo ponowna nauka na błędach. Systemy budowane z wykorzystaniem IBM Watson zapewniają reprezentację wiedzy i toku rozumowania, dzięki czemu pozwalają budować wartość dla klientów w oparciu o istniejący w firmie know-how” – zapewnia Piotr Pietrzak.

Przeczytaj również
Heroo Mobile i Samurai Labs - w trosce o cyberbezpieczeństwo dzieci

Wytrenowane pod kątem specyfiki zastosowań typowych dla poszczególnych branż algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystane w środowisku IBM Watson są w stanie m.in. wyszukiwać potrzebne dokumenty, rozumieć ich kontekst, a także zadawane przez użytkowników pytania, a następnie – wygenerować możliwe odpowiedzi oraz wyliczyć ich trafność na podstawie przeanalizowanych danych. „Wiele mówi się dziś o zastosowaniu wirtualnych agentów w obszarze interakcji z klientem. Takie rozwiązania, komunikujące się w języku naturalnym są już wykorzystane” – dodaje Piotr Pietrzak. Jako przykład wskazuje on, oparte na platformie IBM Watson, rozwiązanie integrujące 12 systemów biznesowych, tak aby szybko odpowiadać na pytania klientów bez angażowania zespołów, których praca generuje dodatkowe koszty. W podobny sposób technologie przetwarzania kognitywnego wyposażone w interfejs oparty na języku naturalnym mogą wspierać decyzyjność pracowników różnych działów i szczebli – poprzez zebranie wszystkich dostępnych informacji o klientach, skorelowanie ich w przyjaznej, jednoznacznej formie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *