InfrastrukturaCIOPolecane tematy

Swoboda w dysponowaniu zasobami i nowe możliwości biznesowe

Charakterystyka usług cloud computing pozwala na zmniejszenie technologicznych barier rozwoju biznesu. Elastyczność gospodarowania zasobami IT, ich dostępność w nieograniczonej niemal skali oraz zabezpieczenia oferowane przez dostawców chmury sprawiają, że usługi takie otwierają nowe możliwości rozwoju biznesu.

Swoboda w dysponowaniu zasobami i nowe możliwości biznesowe

Na dzisiejsze realia biznesowe w większości branż składa się przede wszystkim duża zmienność sytuacji rynkowej, konieczność wielokrotnie szybszego niż w przeszłości dokonywania zmian w ofercie oraz zwiększona konkurencja, także ze strony firm zagranicznych. Na to nakładają się rosnące wymagania ze strony klientów. Z drugiej strony, obecnie istnieją nieosiągalne wcześniej możliwości rozwoju działalności na bazie nowych technologii.

Rozwiązania mobilne, internetowe społeczności czy możliwość gromadzenia wiedzy o nabywcach, w stopniu znacznie większym niż w przeszłości, to tylko niektóre z potencjalnych czynników rozwoju. Możliwości ich wykorzystania zależą jednak nie tylko od innowacyjności i kultury organizacyjnej – potrzebne są nowoczesne narzędzia, które pozwolą efektywnie spożytkować nadarzające się szanse rynkowe. W przypadku wykorzystania cyfrowych kanałów komunikacji z klientami bardzo istotna jest ich dostępność, rozumiana jako nieprzerwane działanie – także w sytuacji zwiększonego obciążenia.

Na rynku, także polskim, zwiększa się dostępność usług, które są skierowane do osób dysponujących stosunkowo mniejszą wiedzą technologiczną. Dotyczy to nie tylko rozwiązań typowo aplikacyjnych, lecz także zasobów pamięci masowych czy mocy obliczeniowej. Tego typu rozwiązania oferowane są przede wszystkim z myślą o mniejszych firmach, które nierzadko nie mają kompetencji, które są niezbędne do efektywnego wykorzystania bardziej zaawansowanych usług.

W szczególności małe firmy potrzebują elastyczności zasobów IT, która umożliwi dostosowywanie możliwości dostępnych rozwiązań do bieżących potrzeb. Nie znaczy to, że łatwość dopasowywania skali zasobów IT do potrzeb nie jest istotna dla większych przedsiębiorstw. Te jednak stać na inwestycje pozwalające zbudować odpowiednio nadmiarowe środowiska IT, co nie znaczy, że jest to zawsze droga optymalna.

Skalowalność, czyli elastyczność użycia

Z perspektywy użytkowników, chmura obliczeniowa cechuje się najwyższą elastycznością w zakresie definiowania zakresu zasobów dostępnych dla całej organizacji, poszczególnych jej komórek lub rozwiązań. Możliwe jest to bez konieczności utrzymywania nadmiarowej infrastruktury i ponoszenia nadmiernych kosztów inwestycyjnych. Efektem są mniejsze bariery dla wdrażania innowacji i rozwoju biznesu.

Dobrym przykładem są tu zasoby wykorzystywane na potrzeby gromadzenia danych czy obsługi usług internetowych. „Klienci szukający usług hostingowych oczekują dziś elastyczności, szybkości i bezpieczeństwa. Wszystkie te właściwości spełnia właśnie model usług dostępnych w chmurze obliczeniowej. Dostępne rozwiązania powinny zapewnić niezawodność i swobodę zwiększenia zasobów w razie potrzeb, tak aby ich skala zawsze odpowiadała potrzebom rozwijającego się biznesu. Ogromne znaczenie ma też dostępność usług. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca planuje otwarcie sklepu internetowego czy chce prowadzić bloga, ważne jest, aby usługi były stale dostępne dla jego klientów” – podkreśla Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl.

Możliwość zagwarantowania dostępności zasobów IT, a więc i wykorzystujących je usług biznesowych ma ogromne znaczenie m.in. w kontekście obsługi skokowych obciążeń. „Biznes jest dziś dynamiczny i takiego też hostingu oczekuje. Wyobraźmy sobie promocję w sklepie online z okazji Black Friday czy inną okresową wyprzedaż. W tego typu dni ruch internetowy w serwisach typu e-commerce jest ogromny. Na co dzień jednak nie ma sensu utrzymywać infrastruktury, która jest w stanie obsłużyć tak wzmożoną aktywność. Jednocześnie brak skalowalności – typowy dla klasycznego hostingu – oznacza najpewniej, że część potencjalnych klientów nie zostanie obsłużona – poziom konwersji spadnie ze względu na brak dostępności serwisu internetowego” – dodaje Krzysztof Cebrat.

Swoboda w dysponowaniu zasobami i nowe możliwości biznesowe

Wprowadzony przez nas pakiet zabezpieczeń na poziomie domeny obejmuje m.in. certyfikat nazwa SSL DV, protokół DNSSEC chroniący przed phishingiem oraz wsparcie protokołu DoT – DNS over TLS, który zapewnia ochronę prywatności przesyłanych danych. Ponadto, pakiet Bezpieczna Domena pozwala na uzyskanie wysokich wyników w wyszukiwarce Google, co – z punktu widzenia właściciela serwisu – jest dużą wartością dodaną.
Krzysztof Cebrat,
prezes zarządu nazwa.pl

Łatwość i wygoda obsługi

Na rynku, także polskim, zwiększa się dostępność usług, które są skierowane do osób dysponujących stosunkowo mniejszą wiedzą technologiczną. Dotyczy to nie tylko rozwiązań typowo aplikacyjnych, lecz także zasobów pamięci masowych czy mocy obliczeniowej. Tego typu rozwiązania oferowane są przede wszystkim z myślą o mniejszych firmach, które nierzadko nie mają znaczących kompetencji, które są niezbędne do efektywnego wykorzystania bardziej zaawansowanych usług. „Usługi chmurowe do tej pory były stosowane tylko przez wąskie grono specjalistów, które wykorzystywało właściwości chmury w specyficznych, bardzo określonych zadaniach w modelu IaaS, czyli Infrastructure-as-a-Service” – przyznaje Krzysztof Cebrat.

Na rynku pojawiają się jednak usługi hybrydowe, łączące możliwości chmury obliczeniowej z rozwiązaniami lub modelami rozliczeń znanymi z bardziej typowych rozwiązań hostingowych. Takim rozwiązaniem są np. usługi określane jako Active Cloud. „Usługi Active Cloud można nazwać modelem hybrydowym, posiadającym wszystkie zalety chmury oraz pakietowość rozwiązań tradycyjnych. Zaletą rozwiązania proponowanego przez nazwa.pl jest to, że nawet jeżeli klient przekroczy dany limit, to usługa nie zostanie zablokowana – klient otrzyma jedynie zalecenie do zwiększenia pakietu” – uważa Krzysztof Cebrat.

„Pełna wirtualizacja pozwala płynnie rozłożyć zasoby ponad fizyczne parametry sprzętu. Klient w każdej chwili może zwiększyć pakiet usług, wzmacniając parametry danej usługi. Poza tym taka zmiana odbywa się niemal online, bez konieczności przenoszenia danych na inne wydajniejsze serwery. Dzięki temu zwiększenie parametrów usługi odbywa się bez utraty dostępu do świadczonych usług” – dodaje. Wykorzystanie usług opartych na modelu chmury obliczeniowej – czy to jako podstawy, czy też uzupełnienia dla posiadanej infrastruktury – umożliwia zapewnienie nadmiarowości wykorzystywanej w przypadkach pikowego obciążenia systemów biznesowych.

Dostępność i wbudowane zabezpieczenia

Wśród barier negatywnie wpływających na zainteresowanie usługami chmury obliczeniowej najczęściej wymieniane są kwestie dotyczące bezpieczeństwa danych. Kwestia ochrony danych ma szczególne znaczenie, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę nasilające się działania cyberprzestępców i wymagania związane z RODO. Dlatego też kolejni dostawcy rozszerzają własne usługi chmurowe o zaawansowane rozwiązania i usługi bezpieczeństwa. „Wprowadzony przez nas pakiet zabezpieczeń na poziomie domeny obejmuje m.in. certyfikat nazwa SSL DV, protokół DNSSEC chroniący przed phishingiem oraz wsparcie protokołu DoT – DNS over TLS, który zapewnia ochronę prywatności przesyłanych danych. Ponadto, pakiet Bezpieczna Domena pozwala na uzyskanie wysokich wyników w wyszukiwarce Google, co – z punktu widzenia właściciela serwisu – jest dużą wartością dodaną. Zapewniamy też obsługę najnowszego protokołu HTTP/2, który znacząco przyspiesza szybkość działania usług internetowych. Jako jedyni w Polsce stosujemy najnowszy protokół TLS 1.3, zabezpieczając w ten sposób ponad 650 tys. serwisów internetowych. W praktyce oznacza to, że użytkownicy serwisów utrzymywanych przez nazwa.pl są chronieni przed najpopularniejszymi zagrożeniami ze strony cyberprzestępców” – podkreśla Krzysztof Cebrat.

Artykuł ukazał się na łamach Raportu Cloud Computing, który stanowi część wydania ITwiz nr. 11/2018.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *