Biznes

TAURON testuje blockchain przy handlu emisjami CO2

Zastosowanie technologii blockchain przy handlu emisjami CO2 to temat hackathonu zorganizowanego w Krakowie przez TAURON. Podczas hackathonu dziesięć zespołów stanie przed wyzwaniem stworzenia rozwiązania opartego o blockchain, które zabezpieczy transakcję spot na rynku handlu emisjami CO2.

TAURON testuje blockchain przy handlu emisjami CO2

Hackathon organizowany jest we współpracy z firmami HOBNOB.pro oraz R3, której eksperci udostępnią zespołom uczestniczącym w wydarzeniu platformę CORDA. Ta – oparta o blockchain – platforma jest już wykorzystywana w wielu branżach – od usług finansowych przez opiekę zdrowotną, po logistykę, ubezpieczenia czy energetykę. CORDA pozwala na rejestrację, zarządzanie i wykonanie umów w doskonałej synchronizacji pomiędzy wszystkimi stronami. Eksperci brytyjskiej firmy podzielą się także doświadczeniami wspierając zespoły podczas tworzenia prototypowych rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane przy handlu emisjami CO2.

Wydarzenie otworzy praktyczne szkolenie dotyczące wykorzystania technologii blockchain w handlu prawami do emisji CO2, w drugiej części dziesięć dwuosobowych zespołów w ciągu ośmiu godzin spróbuje stworzyć oparty o blockchain smart contract zabezpieczający transakcję  na tym rynku.

Wykorzystanie technologii blockchain to inicjatywy wpisane w Strategiczną Agendę Badawczą TAURON, czyli „mapę drogową” w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji, które Grupa chce realizować. W 2018 roku TAURON przeprowadził szczegółową analizę dotyczącą zasadności wdrożenia blockchain w Grupie. Opracowane wyniki wskazały duży potencjał wykorzystania tej technologii w takich obszarach jak handel, inteligentne usługi sieciowe, energetyka rozproszona, obieg i zarządzanie dokumentacją,  bilansowanie mocy, śledzenie pochodzenia surowców energetycznych w łańcuchu dostaw czy elektromobilność.

Wykorzystanie technologii blockchain to inicjatywy wpisane w Strategiczną Agendę Badawczą TAURON, czyli „mapę drogową” w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji, które Grupa chce realizować. W 2018 roku TAURON przeprowadził szczegółową analizę dotyczącą zasadności wdrożenia blockchain w Grupie. Opracowane wyniki wskazały duży potencjał wykorzystania tej technologii w takich obszarach jak handel, inteligentne usługi sieciowe, energetyka rozproszona, obieg i zarządzanie dokumentacją,  bilansowanie mocy, śledzenie pochodzenia surowców energetycznych w łańcuchu dostaw czy elektromobilność.

Grupa TAURON jest otwarta na nowoczesne rozwiązania technologiczne, których wdrożenie może usprawnić codzienną działalność lub przyczynić się do większego dopasowania oferowanych produktów i usług do potrzeb klientów TAURONA. Hackathon dotyczący wykorzystania technologii blockchain w obszarze handlu emisjami jest jednym z narzędzi, które posłuży do sprawdzenia możliwości zastosowania tej technologii w Grupie.

Technologia blockchain budzi zainteresowanie firm energetycznych ze względu na dużą odporność na działania hakerskie. Jest to możliwe dzięki tworzeniu przez blockachain łańcucha danych rozproszonych w różnych bazach, a każda zmiana tak zapisanych informacji wymaga uzgodnienia z wszystkimi ogniwami.

TAURON testuje blockchain przy handlu emisjami CO2R3 to konsorcjum ponad 150 banków i instytucji finansowych tworzących platformę blockchain CORDA. Współpracuje z szerokim ekosystemem partnerów składającym się z ponad 300 członków z wielu branż, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Globalny zespół złożony z ponad 190 specjalistów w 13 krajach wdraża rozwiązania zmieniające setki procesów biznesowych.

Zapraszamy do pobrania 46-stronicowego raportu na temat technologii Blockchain, w którym piszemy o aspektach prawnych i zastosowania technologii Distributed Ledger. Technologia Blockchain dysponuje potencjałem do zmiany sposobu funkcjonowania wielu systemów transakcyjnych i bazodanowych, w tym wzmocnienia ich bezpieczeństwa oraz kontroli administracyjnej. Jako taka, technologia ta jest jednym z filarów cyfrowej transformacji oraz projektów modernizacji biznesu w wielu firmach. Na łamach raportu ITwiz opisujemy wiele aspektów wdrożenia  Blockchain.

 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *