BiznesPolecane tematy

Urządzenia połączone, czyli dlaczego warto inwestować w IoT

Początkowo informacje pozyskane z połączonych urządzeń IoT wykorzystywano do doraźnych zadań operacyjnych oraz niewielkich usług, w oderwaniu od reszty procesów firmowych. W praktyce oznaczało to pojedyncze punktowe zastosowanie informacji, która mogła posłużyć do dalszego usprawnienia lub do opracowania nowych usług lub nawet nowego modelu sprzedaży.

Urządzenia połączone, czyli dlaczego warto inwestować w IoT

Podstawową barierą była bardzo trudna analiza informacji pozyskanych z różnych czujników. Sensory IoT dostarczają informacji w różnym formacie, przy czym każda paczka informacji dostarczona od pojedynczego czujnika jest niewielka. Tych urządzeń jest jednak bardzo wiele, a zatem pojawiają się problemy związane z działaniem w tak dużej skali. Nowoczesne narzędzia potrafią wykorzystać zalety środowisk Big Data, dzięki czemu informacje ze środowiska IoT zostaną połączone z danymi zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W ten sposób można opracować aplikacje wykorzystujące pobrane informacje, procesy firmowe oraz szybką komunikację. Aplikacje te obsłużą istniejące lub nowe linie biznesowe, bądź też usprawnią pracę procesów specyficznych dla danej branży.

Różne urządzenia – różne możliwości

Platforma IoT jest bardzo elastyczna gdyż umożliwia jednoczesne dołączanie różnych urządzeń. Dla każdego z nich wprowadza się podstawową usługę, jaką jest rozpoznanie stanu danego urządzenia. Dostarczana informacja ma charakter telemetryczny i umożliwia określenie obecnego stanu urządzenia, ale w połączeniu z zaawansowaną analityką obecną w systemach zarządzania organizacją umożliwia bardzo szybkie porównanie z wartościami historycznymi i sprawne określenie trendów. Nawet podstawowe wartości telemetryczne dostarczane z urządzeń IoT stanowią istotną wartość dla dynamicznego zarządzania firmą, gdyż dzięki nowoczesnej analityce możliwe jest natychmiastowe planowanie procesów logistycznych, zarządzanie dostawami towarów o krótkim terminie przydatności, a także określanie rentowności lub dynamiczną sprzedaż zależną od stanu towarów.

=> produkty
Informacje pochodzące od różnych klas sensorów stanowią różną wartość dla firmy. Jeśli informacje są dostarczane przez produkty wyposażone w czujniki, największa wartość tych danych będzie dotyczyła stanu samego urządzenia oraz dóbr lub usług z nim związanych. Najbliższym zastosowaniem będzie zatem zarządzanie siecią dystrybucji lub usługami, z którymi to urządzenie jest związane.

=> urządzenia i zasoby firmowe
Jeśli dołączone urządzenia stanowią część infrastruktury związanej z procesami produkcyjnymi, informacje z sensorów będą odzwierciedlać stan poszczególnych miejsc lub urządzeń związanych z tymi procesami. W odróżnieniu od stanu zapisanego w bazie danych (na przykład lokalizacja palet w magazynie wynikająca z dokumentów sporządzonych na różnych etapach procesu), czujniki IoT raportują rzeczywisty stan miejsca lub urządzenia. Raportowane parametry, takie jak ciężar towaru w danym miejscu lub zajętość konkretnych miejsc w magazynie odzwierciedlają stan danego procesu i umożliwiają bardzo precyzyjne zarządzanie danym procesem.

=> flota
Bardzo istotnym składnikiem, bez którego wiele firm nie mogłoby prowadzić biznesu jest flota transportowa. O ile monitoring położenia samochodu dla celów bezpieczeństwa i optymalizacji transportu jest standardem od lat, niewiele firm pobiera informacje związane z samą usługą dostarczenia towarów. Tymczasem połączenie sensorów IoT dołączonych do systemu zarządzania firmą umożliwia bezpośredni pomiar parametrów takich jak temperatura przewożonego towaru. Dotychczas przy transporcie zamrożonych towarów, które wymagały ciągłego łańcucha chłodniczego stosowano rejestratory umieszczane razem z towarami i odczytywane po dostarczeniu przesyłki do odbiorcy. Obecnie razem z pozycją geograficzną pojazdu dostarczane są informacje o stanie przewożonych towarów. Wprowadzenie ciągłego monitoringu za pomocą sensorów IoT znacząco usprawnia procesy logistyczne.

=> infrastruktura techniczna
Informacje pochodzące z systemów automatyki przemysłowej od lat zasilają systemy ERP, ale nadal są to informacje punktowe, pochodzące z obsługi wybranego fragmentu procesu technologicznego. O wiele więcej informacji możne zebrać sieć drobnych czujników umieszczonych w newralgicznych miejscach infrastruktury technicznej. Zebrane informacje będą odzwierciedlać stan w danej chwili, co umożliwi precyzyjne zarządzanie każdym z procesów. Jeśli zmierzone w danym miejscu parametry będą odbiegać od założonych lub też zaobserwowane będą niekorzystne trendy, firma może o wiele szybciej reagować na symptomy problemów, takich jak awarie techniczne. Usuwanie awarii na bardzo wczesnym etapie poprzez konserwację w czasie okna serwisowego jest o wiele mniej kosztowne od przywracania funkcjonalności po poważnym zdarzeniu. Efektem końcowym wdrożenia jest lepsza dostępność usługi i obniżenie kosztów eksploatacji.

=> sklepy i automaty sprzedaży
Automaty do sprzedaży towarów znane są od dawna, sprawdzają się szczególnie w tych miejscach, w których lokalizacja klasycznego sklepu nie miałaby sensu. Dzięki planowaniu z użyciem IoT niskie koszty eksploatacji automatów w porównaniu do sprzedaży w sklepie nadal można obniżyć, a satysfakcję klienta – poprawić. Wprowadzenie sensorów do każdego z automatów umożliwi sprawne zarządzanie dostawami i określanie przydatności każdego ze sprzedawanych towarów. Dzięki tym informacjom przy kompletowaniu dostawy dla każdego z automatów uwzględni się rzeczywiste potrzeby, a dzięki zaawansowanej analityce można określić trend i potrzeby w bliskiej przyszłości. Dodatkową wartość mogą stanowić aplikacje, które ułatwią klientom zakupy w takim automacie – wskażą jego lokalizację i dostępny towar, a w przypadku awarii – lokalizację najbliższego automatu, który poszukiwany towar zawiera. Nawet w klasycznym sklepie wprowadzenie czujników IoT raportujących stan towarów ma sens, gdyż usprawni dostarczanie towarów do tego sklepu. Jeśli sklepy znajdują się w pewnym oddaleniu od magazynów i są obsługiwane przez sieci logistyczne, by osiągnąć efekt skali (co dziś jest regułą), raportowanie informacji o towarach będzie lepsze od pobrania informacji z systemów sprzedaży. Za pomocą sensorów IoT będzie można określić datę przydatności i eliminować ze sklepu towary, których termin właśnie upłynął. Oznacza to znacznie mniejsze koszty, sprawną obsługę i lepszą satysfakcję klienta.

=> elektronika noszona, inteligentny dom
Ciekawe możliwości rozwoju otwierają się także przed firmami, które będą chciały wykorzystać informacje dostarczane przez urządzenia inteligentnego domu oraz elektronikę noszoną. Oprócz danych na temat stanu zdrowia użytkownika takiego urządzenia, bardzo cenne będą informacje związane z zasobami, których w danej chwili taka osoba potrzebuje. Zebranie informacji oraz analityka w czasie rzeczywistym umożliwi pomoc przy planowaniu zakupów lub ich dostarczenie zgodnie z zamówieniem złożonym w aplikacji. Informacje o potrzebach będą dostarczone przez sensory z urządzeń domowych, takich jak lodówka.

Nowe usługi

Wprowadzenie informacji z sensorów IoT do istniejących systemów wzbogaci je na tyle, że firma będzie mogła uruchomić nowe usługi, które przedtem byłoby bardzo trudno uruchomić. Integracja czujników na firmowym parkingu razem z informacją o obecności poszczególnych pracowników umożliwi zaplanowanie usługi polegającej na wynajmie miejsc parkingowych. Uruchomienie nowoczesnej sieci sprzedaży w sklepach lub automatach umożliwi profilowanie sprzedaży pod kątem potrzeb odbiorców, a także dodatkową sprzedaż usług udostępnianych w danym miejscu lub przez urządzenie, na przykład odbiór paczek lub dostarczenie towarów na zamówienie.

Nowoczesna analityka w połączeniu z informacjami pochodzącymi z sensorów IoT umożliwi precyzyjne planowanie procesów produkcji i sprzedaży. W niektórych branżach (m.in. materiały budowlane, branża browarnicza) informacje pogodowe bardzo silnie przekładają się na sprzedaż. Informacja z sensorów IoT umożliwi znacznie lepsze prognozowanie potrzeb klientów i zaplanowanie produkcji w oczekiwanej skali.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *