AplikacjePolecane tematy

Wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie licencjami w SGB-Banku S.A.

Promocja

System SAM (Software Asset Management) automatyzuje, przyspiesza i ułatwia zarządzanie licencjami. Jego wdrożenie pozwala optymalnie wykorzystywać licencje na oprogramowanie. Oznacza to przede wszystkim oszczędności, ponieważ unikamy zakupu nadmiarowych licencji, a ponadto ogranicza ryzyko niezgodności licencyjnej dzięki funkcji monitorowania zgodności z warunkami licencyjnym głównych producentów takich jak Microsoft, Oracle czy też IBM. Praktyka pokazuje, że wdrożenie systemu SAM zwraca się w przeciągu dwóch lat. O tym czy tak jest w rzeczywistości oraz jakie inne korzyści można odnieść z dobrego wdrożenia systemu SAM rozmawiamy z Piotrem Mazurem, Dyrektorem Departamentu Informatyki w SGB-Banku S.A.

Wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie licencjami w SGB-Banku S.A.

Co wyróżnia SGB-Bank?

Piotr Mazur, Dyrektor Departamentu Informatyki w SGB-Banku S.A. (P.M.): Jesteśmy jedynym takim bankiem z centralą w Poznaniu. Jako SGB-Bank S.A. zrzeszamy w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej 192 Banki Spółdzielcze SGB. Dzięki temu nasi Klienci mają do dyspozycji sieć blisko 1500 placówek i prawie 4000 bezprowizyjnych bankomatów. Jesteśmy blisko naszych Klientów oferując im obsługę finansową na najwyższym poziomie. Łączymy ponad 160-letnią tradycję z nowoczesnością, której wyrazem są najdoskonalsze systemy wygodnych i bezpiecznych elektronicznych kanałów dostępu oraz płatności mobilnych: BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay. Aktywnie promujemy również nowoczesną aplikację mobilną SGB Mobile, dostępną w większości banków Zrzeszenia.

Czym zajmuje się Spółdzielcza Grupa Bankowa?

P.M.: Do podstawowych celów działalności banków Spółdzielczej Grupy Bankowej należy zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej firmom działającym na terenie miast i wsi, przedsiębiorstwom sektora rolno-spożywczego oraz rolnikom, a także wspieranie rozwoju gospodarczego lokalnych środowisk.

Jaką rolę pełni SGB-Bank S.A.?

P.M.: SGB-Bank S.A. działa we współpracy i na rzecz Banków Spółdzielczych SGB, pełniąc jednocześnie rolę uniwersalnej obsługi bankowej osób fizycznych i prawnych oraz obsługi finansowej przedsięwzięć gospodarczych. Strategicznym celem SGB-Bank S.A. jest stworzenie nowoczesnej grupy bankowej, dysponującej najnowocześniejszymi technologiami, konkurencyjnej wobec banków komercyjnych i funkcjonującej w oparciu o trwałą i aktywną współpracę z Bankami Spółdzielczymi Zrzeszenia.

Co skłoniło SGB do zainteresowania się rozwiązaniami SAM (Software Asset Management)?

P.M.: W celu świadczenia usług bankowych na najwyższym poziomie posiadamy wiele systemów informatycznych, które wymagają rozbudowanej i zróżnicowanej infrastruktury Data Center wykorzystującej technologię m.in. Microsoft, Red Hat, VMware, IBM, Oracle. Do zainteresowania się rozwiązaniami SAM skłoniły nas rozrastająca się infrastruktura oraz zwiększająca się ilość czasu poświęcanego na zarządzanie licencjami tych systemów. Wraz z personelem zajmującym się administracją i Software Asset Management uznaliśmy, że korzystnym krokiem będzie pozyskanie profesjonalnego systemu SAM.

W jaki sposób poszukiwaliście systemu SAM odpowiedniego dla Waszej organizacji?

P.M.: Braliśmy pod uwagę czołowych producentów systemów SAM. Uczestniczyliśmy w kilku prezentacjach tych rozwiązań i po wstępnej analizie szacunkowych ofert wybraliśmy 3 technologie: Snow, Flexera, Certero. Przystępując do wyboru systemu SAM, zaplanowaliśmy wewnętrzny proces, który obejmował szczegółowe testy na reprezentatywnej części naszego środowiska w postaci Proof of Concept. Przygotowaliśmy kryteria sukcesu, które wynikały z wyzwań podczas dotychczasowego zarządzania licencjami oraz z konfiguracji naszej infrastruktury. Skupiliśmy się na dokładności danych inwentaryzacyjnych oraz sposobie i szybkości ich dostarczania przez testowany system SAM. Ocena odbywała się poprzez porównanie wyników wyświetlanych w konsoli badanego systemu SAM ze znanymi nam danymi środowiska, które przygotowaliśmy na PoC. Równocześnie staraliśmy się ocenić kompetencje integratora, ponieważ jednym z celów projektu było pozyskanie wiedzy podczas wdrożenia i szkoleń, która pozwoli nam samodzielnie zarządzać systemem SAM.

Jakim rezultatem zakończyły się Proof of Concept?

P.M.: Wybraliśmy System SAM firmy Certero, który spośród wyselekcjonowanej trójki osiągnął najlepsze wyniki podczas testów. Proof of Concept był prowadzony przez firmę Advatech – partnera firmy Certero. Ostatecznie potwierdzona została wysoka skuteczność i dokładność inwentaryzacji Systemu Certero, na czym nam bardzo zależało. Już w drugim dniu od rozpoczęcia PoC konsola Certero wyświetlała dokładne dane z systemów, do których udzieliliśmy dostępu. Uwagę zwracały uproszczenia, jakie są zastosowane w obsłudze konsoli m.in. rozmieszczenie funkcji, logiczne menu, duże możliwości filtrowania i łatwe tworzenie raportów. Również wysoką notę wystawiliśmy za UX czyli tzw. User Experience.

Jak wspomina Pan wdrożenie Certero przez Advatech?

P.M.: Wdrożenie zostało zaplanowane wspólnie z Advatech i przebiegało w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na technicznej implementacji Systemu Certero, czyli wykonaniu instalacji, konfiguracji, integracji, testów oraz przekazania Systemu na produkcję i przeprowadzeniu inwentaryzacji. Drugi etap koncentrował się na wykorzystaniu Systemu Certero SAM w realizacji zdefiniowanych zadań:
• Ocena kompletności i zasadności wsparcia technicznego dla oprogramowania,
• Określenie założeń do odnowień umów ramowych,
• Ocena zapotrzebowania na oprogramowanie w procesach optymalizacji i modernizacji,
• Ocena zapotrzebowania na licencje w nowych projektach,
• Tworzenie budżetów,
• Analiza danych na potrzeby audytowe,
• Przeprowadzenie okresowych bilansów licencyjnych oprogramowania.

Wszystkie cele zostały osiągnięte, a dobra organizacja pracy i współpraca z Advatech pozwoliły na dostarczenie produktów projektu zgodnie z harmonogramem. Nasz projekt SAM obejmował zakup licencji, wdrożenie Systemu Certero Software Asset Management, przygotowanie bilansów zerowych, szkolenia oraz wsparcie. Wszystkie wymienione usługi zostały zrealizowane profesjonalnie i terminowo. Aktualnie Advatech do wdrożonego Systemu SAM świadczy usługi wsparcia, w ramach którego planujemy podniesienie wersji Certero.

Opinia klienta

Wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie licencjami w SGB-Banku S.A.

“Po prawie roku od zakończenia wdrożenia Systemu Certero mogę stwierdzić, że wybór Certero i Advatech to była właściwa decyzja. Dane dostarczane przez System Certero są kompletne i zawsze aktualne, dzięki temu stanowią podstawę do decyzji związanych z zarządzaniem licencjami. System Certero wraz z wprowadzonymi procesami SAM pozwalają racjonalnie planować zakupy i oszczędnie gospodarować licencjami w ramach rozwoju naszego Banku”
Piotr Mazur, Dyrektor Departamentu Informatyki w SGB-Banku S.A.

Komentarz Integratora

Wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie licencjami w SGB-Banku S.A.

“Od ponad 20 lat jesteśmy znani na rynku jako sprawnie działający integrator. W obszarze systemów IT kluczowy jest nasz dział ITSM, który wciąż rozwijamy. W 2018 roku rozpoczęliśmy budowę zespołu i portfolio Software Asset Management (SAM) współpracując z wiodącym producentem Systemu SAM – firmą Certero. Do tej pory mamy na koncie 4 wdrożenia Systemu Certero, gdzie wdrożenie w SGB-Bank S.A. było pierwszą implementacją tego Systemu u polskiego Klienta. Sprawdzona metodyka prowadzenia projektów Advatech oraz nasi kompetentni specjaliści były gwarancją bezproblemowej implementacji, co w rezultacie przełożyło się na krótki czas wdrożenia i zadowolenie Klienta z dostarczonego rozwiązania. W 2020 roku SGB-Bank S.A. zakupił wsparcie na kolejne lata i aktywnie wykorzystuje System Certero. Wspólnie z Klientem planujemy upgrade systemu do nowej wersji. I to jest naszym zdaniem najlepsza referencja”
Agnieszka Stempień, Dyrektor Handlowy Oddział Poznań w Advatech sp. z o.o.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *