PracaProgramowanie

Zarobki testerów oprogramowania coraz bardziej atrakcyjne

W miarę rozwoju skali wykorzystania różnego rodzaju aplikacji i rosnącego poziomu ich złożoności coraz bardziej poszukiwane są kompetencje związane z testami oprogramowania. Już dziś co drugi doświadczony tester oprogramowania zarabia ponad 9,9 tys. zł miesięcznie, podczas gdy miesięczne zarobki kierownika zespołu testerów w połowie przypadków przekraczają 13,4 tys. zł.

Zarobki testerów oprogramowania coraz bardziej atrakcyjne

Testerzy rozpoczynający karierę na tego typu stanowisku mogą liczyć na wynagrodzenia przewyższające średnią krajową. Połowa młodszych testerów oprogramowania pracujących przy użyciu metod automatycznych otrzymuje wynagrodzenia przekraczające 4,7 tys. zł miesięcznie. Specjaliści z większym doświadczeniem w połowie przypadków mogą liczyć na pensję w wysokości co najmniej 7,25 tys. zł miesięcznie. Z kolei wartość przeciętna wynagrodzeń całkowitych starszych testerów oprogramowania wyniosła 9,9 tys. zł brutto. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez ekspertów firmy Sedlak & Sedlak.

Autorzy analizy podkreślają również, że w miarę awansów pomiędzy kolejnymi poziomami kariery na stanowisku testerów oprogramowania pracownicy mogą wywierać na pracodawców silną presję płacową. Różnica pomiędzy medianą wynagrodzeń całkowitych na najniższym i najwyższym poziomie doświadczenia testera wyspecjalizowanego w metodach automatycznych wynosi bowiem aż 110 proc.

Według autorów raportu testerzy oprogramowania, podobnie jak wiele osób zatrudnionych na stanowiskach z branży IT, otrzymują wynagrodzenia, które dla pracowników z innych sektorów mogą wydawać się bardzo atrakcyjne. Widoczne jest jednak znaczne zróżnicowanie wynagrodzeń m.in. w kontekście doświadczenia i stosowanych metod prowadzenia testów aplikacyjnych. Przykładowo, testerzy oprogramowania wykorzystujący w swojej pracy metody automatyczne, w tym skrypty i wyspecjalizowane narzędzia do testów mogą liczyć na przeciętne wynagrodzenie na poziomie niemal 7,7 tys. zł miesięcznie. Z kolei mediana wynagrodzeń całkowitych, jakie otrzymują specjaliści odpowiedzialni za testy manualne jest o 35 proc. niższa i sięga 5,67 tys. zł miesięcznie.

Podobne różnice widoczne są też w przypadku wynagrodzeń wypłacanych koordynatorom i kierownikom zespołów testerów. Co drugi odpowiedzialny za pracę całego zespołu testerów specjalista średniego szczebla otrzymuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 13,4 tys. zł miesięcznie. Autorzy analizy podkreślają również, że w miarę awansów pomiędzy kolejnymi poziomami kariery na stanowisku testerów oprogramowania pracownicy mogą wywierać na pracodawców silną presję płacową. Różnica pomiędzy medianą wynagrodzeń całkowitych na najniższym i najwyższym poziomie doświadczenia testera wyspecjalizowanego w metodach automatycznych wynosi bowiem aż 110 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie styczeń – maj 2017 roku na grupie 87 polskich firm z sektora IT. Wyniki uwzględniają wynagrodzenia całkowite pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Co ważne, mediana wynagrodzeń doświadczonych testerów oprogramowania korzystających z metod automatycznych i zatrudnionych na podstawie kontraktu wyniosła ponad 8 tys zł i była o 11 proc. wyższa od przeciętnego wynagrodzenia na analogicznym stanowisku, ale w formie umowy o pracę. Eksperci firmy Sedlak & Sedlak wskazują, że dzięki niższym obciążeniom podatkowym, różnica w płacy netto jest jeszcze korzystniejsza dla pracowników zatrudnionych na podstawie kontraktu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *