Rynek

ZUS wybrał trzech dostawców usług rozwoju KSI ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł 8 listopada 2013 roku umowę ramową na świadczenie usług związanych z rozwojem Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS) z trzema dostawcami.

ZUS wybrał trzech dostawców usług rozwoju KSI ZUS

Wybrane firmy to:
#Capgemini Polska,
#Konsorcjum HP Polska (lider konsorcjum) oraz Kamsoft oraz
#Asseco Poland.

Rocznie ZUS zamierza przeznaczyć na realizację umów wykonawczych ok. 73 mln zł (10 mln zł mniej niż w poprzedniej umowie) głównie w zakresie dostosowania systemów IT do zmian przepisów prawa, współpracy z innymi systemami, optymalizacji procesów i procedur.

Wybrane firmy przez najbliższe 4 lata będą obsługiwać ZUS w zakresie rozwoju i modyfikacji KSI ZUS. “Podpisanie Umowy z więcej niż jednym Wykonawcą, powoduje dywersyfikację i doprowadzi do konkurencyjności przy zawieraniu Umów wykonawczych” – twierdzą przedstawiciele ZUS. „Podczas realizacji projektu będziemy się też wspierać kompetencjami i zasobami naszego długoletniego partnera – firmy Infovide–Matrix” – mówi z kolei Dariusz Mazurek, Chief Executive Officer Application Services Capgemini Polska. “Dodam, że nasza oferta według kryterium ‘Jakości wykonania zadania’ została najlepiej oceniona w procesie przetargowym” – dodaje.

Umowy wykonawcze rozliczane będą w oparciu o metodę punktów funkcyjnych przyjętą w ZUS (COSMIC). Maksymalna wartość punktu funkcyjnego we wszystkich umowach jest niższa od wartości punktu funkcyjnego z obecnie realizowanej umowy, a przy zawieraniu umów wykonawczych może być jeszcze obniżona. Ponadto zaznaczyć należy, że ilość produktów zawarta w strukturze punktu funkcyjnego jest rozszerzona w stosunku do umowy obecnej, m.in. o przygotowanie wstępnej oraz powykonawczej dokumentacji technicznej oraz przygotowanie ujednoliconej (opisującej kompletnie wszystkie modyfikowane elementy architektury) dokumentacji analitycznej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *