Rynek

ZUS wybrał trzech dostawców usług rozwoju KSI ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł 8 listopada 2013 roku umowę ramową na świadczenie usług związanych z rozwojem Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS) z trzema dostawcami.

ZUS wybrał trzech dostawców usług rozwoju KSI ZUS

Wybrane firmy to:
#Capgemini Polska,
#Konsorcjum HP Polska (lider konsorcjum) oraz Kamsoft oraz
#Asseco Poland.

Rocznie ZUS zamierza przeznaczyć na realizację umów wykonawczych ok. 73 mln zł (10 mln zł mniej niż w poprzedniej umowie) głównie w zakresie dostosowania systemów IT do zmian przepisów prawa, współpracy z innymi systemami, optymalizacji procesów i procedur.

Wybrane firmy przez najbliższe 4 lata będą obsługiwać ZUS w zakresie rozwoju i modyfikacji KSI ZUS. “Podpisanie Umowy z więcej niż jednym Wykonawcą, powoduje dywersyfikację i doprowadzi do konkurencyjności przy zawieraniu Umów wykonawczych” – twierdzą przedstawiciele ZUS. „Podczas realizacji projektu będziemy się też wspierać kompetencjami i zasobami naszego długoletniego partnera – firmy Infovide–Matrix” – mówi z kolei Dariusz Mazurek, Chief Executive Officer Application Services Capgemini Polska. “Dodam, że nasza oferta według kryterium ‘Jakości wykonania zadania’ została najlepiej oceniona w procesie przetargowym” – dodaje.

Umowy wykonawcze rozliczane będą w oparciu o metodę punktów funkcyjnych przyjętą w ZUS (COSMIC). Maksymalna wartość punktu funkcyjnego we wszystkich umowach jest niższa od wartości punktu funkcyjnego z obecnie realizowanej umowy, a przy zawieraniu umów wykonawczych może być jeszcze obniżona. Ponadto zaznaczyć należy, że ilość produktów zawarta w strukturze punktu funkcyjnego jest rozszerzona w stosunku do umowy obecnej, m.in. o przygotowanie wstępnej oraz powykonawczej dokumentacji technicznej oraz przygotowanie ujednoliconej (opisującej kompletnie wszystkie modyfikowane elementy architektury) dokumentacji analitycznej.

Przeczytaj również
Polski system Lease Commander zarządza najmem sieci sklepów Yves Rocher
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.