BranżaRynek

Asseco Poland z dobrymi wynikami za I półrocze 2020 roku

5,8 mld zł przychodów ze sprzedaży – to wynik jaki wypracowało Asseco w I półroczu 2020 roku. Jest on o 16% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. 81% przychodów stanowiła kluczowa dla Grupy sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych – wyniosła ona 4,7 mld zł. Firma poprawiła też przychody i zyski we wszystkich segmentach operacyjnych.

Asseco Poland z dobrymi wynikami za I półrocze 2020 roku

Jak informują przedstawiciele zarządu, skonsolidowany zysk operacyjny Grupy, po wzroście o 22%, ukształtował się na poziomie 554 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominujące wzrósł z kolei o 11% do 177 mln zł.

Dla oceny sytuacji finansowej i biznesowej Asseco istotną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS. Są one uzupełnieniem dla danych raportowanych zgodnie ze standardem IFRS. I tak, w I półroczu 2020 roku zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 675 mln zł i był wyższy o 20%, a zysk netto non-IFRS, po wzroście o 12%, ukształtował się na poziomie 201 mln zł.

Skuteczna dywersyfikacja biznesu

Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupa poprawiła wyniki we wszystkich segmentach działalności, podkreślają jej przedstawiciele. W segmencie Formula Systems sprzedaż wzrosła w trakcie pierwszych 6 miesięcy 2020 roku o 19% do 3,6 mld zł, a zysk operacyjny o 34% do 287 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco International wzrosła z kolei o 12% i osiągnęła poziom 1,5 mld zł, a zysk operacyjny zwiększył się o 14% do 173 mln zł. W segmencie Asseco Poland przychody wyniosły natomiast 639 mln zł – o 6% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 8% wyższy i wyniósł 95 mln zł. Rynki zagraniczne reprezentowane przez Segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 89% przychodów Grupy, czytamy w sprawozdaniu.

Przeczytaj również
Koniec outsourcingu, jaki znaliśmy?

W badanym okresie przychody Asseco rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 39%, bankowość i finanse – 37% oraz instytucje publiczne – 24%. W samym II kwartale 2020 roku Grupa odnotowała 2,9 mld zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 12%, podają przedstawiciele spółki. Zysk operacyjny zwiększył się zaś o 33% i wyniósł 303 mln zł, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 95 mln zł, czyli o 19% więcej niż w II kwartale 2019 r.

„Nasza strategia, oparta na silnej geograficznej, sektorowej i produktowej dywersyfikacji biznesu, przynosi wymierne efekty oraz pozwala utrzymać bardzo dobre wyniki finansowe również w tak trudnym momencie, jak trwająca na całym świecie pandemia. Obserwujemy wzrost zapotrzebowania na produkty i usługi cyfrowe, umożliwiające zdalne funkcjonowanie i obsługę klientów” – mówi Rafał Kozłowski, wiceprezes zarządu Asseco Poland. „Jednocześnie, mimo tego, że dostrzegamy na rynku pewną ostrożność w podejmowaniu nowych projektów inwestycyjnych, nasz backlog rośnie w dwucyfrowym tempie we wszystkich segmentach operacyjnych – na poziomie Grupy jest wyższy o 13% w porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w sierpniu 2019 roku i wynosi aktualnie 10,3 mld zł” – podsumowuje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *