CIOPolecane tematy

Autonomiczna baza danych znosi ograniczenia w IT dla biznesu

Executive ViewPoint

O nowych możliwościach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w warstwie baz danych, konieczności zmiany profilu działalności typowego zespołu IT oraz o efektach biznesowych stosowania autonomicznej bazy danych Oracle mówi Piotr Witczyński, p.o. dyrektora generalnego Oracle Polska i szef działu konsultingu Oracle w Europie Środkowej i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (Central Europe & CIS).

Autonomiczna baza danych znosi ograniczenia w IT dla biznesu

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji na potrzeby obsługi zadań administracyjnych baza autonomiczna Oracle jest właściwie bezobsługowa. Sama się skaluje, stroi, dba o swoje bezpieczeństwo i aktualność. Co ważne, mamy dziś autonomiczną bazę danych zarówno dla hurtowni danych, jak i dla systemów transakcyjnych. Sprawia to, że jesteśmy w stanie zaoferować korzyści związane z automatyzacją we wszystkich możliwych zastosowaniach. Działy IT są bardzo ważnym adresatem oferty Oracle Autonomous, ale mogą ją z powodzeniem wykorzystać także użytkownicy biznesowi. Mają oni możliwość łatwiejszego i szybszego dostępu do rozwiązań i danych, które są im potrzebne w pracy.

Dlaczego dane mają dziś tak duże znaczenie biznesowe?

Ponieważ procesy decyzyjne są oparte na danych. Cykl podejmowania decyzji i wprowadzania nowych produktów oraz usług skraca się dramatycznie. Tymczasem, aby podjąć dobre decyzje, trzeba oprzeć je na konkretnych danych, które muszą być łatwo dostępne. Wiele danych firmy już mają, a dodatkowo mogą wspierać się różnymi źródłami z zewnątrz. Do tego potrzeba możliwości sprawnego przeprowadzania analiz, a analizy muszą działać na bazie rozwiązań bazodanowych. Faktem stało się też zarabianie na danych. Przykładowo, operatorzy telekomunikacyjni są w stanie zarabiać na udostępnianiu informacji na temat lokalizacji telefonów. Pojawia się możliwość wysłania wiadomości SMS do odbiorców znajdujących się w danej lokalizacji.

Nie dotyczy to zresztą tylko zastosowań stricte biznesowych. W medycynie mamy już np. diagnozy stawiane przez sztuczną inteligencję. Lekarz podejmuje ostateczną decyzję, ale wykorzystanie technologii pozwala diametralnie odmienić cały proces i podnieść trafność diagnoz. Co więcej, szybkość ich realizacji wielokrotnie przekracza możliwości człowieka. Sztuczna inteligencja może pomóc także w kontekście wyboru odpowiedniego zestawu danych na potrzeby wszelkiego rodzaju analiz. Może znajdować trendy, anomalie i wyniki, które niekoniecznie zostały wcześniej przewidziane i zaprogramowane. Oracle od jakiegoś czasu oferuje sztuczną inteligencję w postaci narzędzi opartych na sieciach neuronowych. Dzięki takiej technologii odbywa się m.in. rozpoznawanie obrazów i treści głosowych czy pisanych odręcznie. Teraz jednak przenosimy podobne możliwości do warstwy bazy danych. Otwiera to nowe możliwości przed specjalistami ds. IT, ale też przed użytkownikami biznesowymi.

Przeczytaj również
Jak spec-ustawa COVID-19 wpłynie na zamówienia publiczne w IT

Jakie są to możliwości?

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji na potrzeby obsługi zadań administracyjnych baza autonomiczna Oracle jest właściwie bezobsługowa. Sama się skaluje, stroi, dba o swoje bezpieczeństwo i aktualność. Co ważne, mamy dziś autonomiczną bazę danych zarówno dla hurtowni danych, jak i dla systemów transakcyjnych. Sprawia to, że jesteśmy w stanie zaoferować korzyści związane z automatyzacją we wszystkich możliwych zastosowaniach. Działy IT są bardzo ważnym adresatem oferty Oracle Autonomous, ale mogą ją z powodzeniem wykorzystać również użytkownicy biznesowi. Mają oni możliwość łatwiejszego i szybszego dostępu do rozwiązań i danych, które są im potrzebne w codziennej pracy.

Autonomiczna hurtownia danych jest bardzo łatwa do uruchomienia i może zostać użyta niemal od razu. Dzięki temu biznes może szybciej podejmować decyzje.

Rolą zespołu IT pozostaje zaprojektowanie struktury i efektywnego sposobu działania hurtowni, czyli zamiast powtarzalnych operacji IT, skupionych głównie na zapewnianiu bezawaryjnego działania, pojawia się miejsce na innowacje z dużą wartością dodaną. Moim zdaniem, wartość zespołów IT jest znacznie większa przy wspieraniu biznesu, niż przy konfiguracji infrastruktury. Myślę, że specjaliści IT również woleliby zajmować się ciekawymi, innowacyjnymi projektami, a nie powtarzalnymi zadaniami przy utrzymaniu systemów. Ponadto, rozwiązania automatyzujące poszczególne czynności IT adresują potrzeby wynikające z powszechnego na rynku niedoboru kompetencji i zasobów IT – uwalniają potrzebne i niedostępne zasoby do prac innowacyjnych.

Dlaczego osoby reprezentujące działy biznesowe powinny zwrócić uwagę na kwestię baz danych? Nie doszliśmy już do momentu, w którym użytkownicy biznesowi nie powinni interesować się tą warstwą środowiska IT?

Paradoksalnie, typowym wyzwaniem w biznesie jest dziś nowa potrzeba biznesowa. Użytkownicy potrzebują nowego rozwiązania lub usługi, ale IT nie jest w stanie za tymi potrzebami nadążyć, i to nie dlatego, że źle działa. Bardzo często IT działa dobrze, coraz lepiej, tylko oczekiwań jest coraz więcej, systemów jest coraz więcej, a ludzi wcale nie przybywa. Zespoły IT mają coraz więcej zadań, coraz lepiej pracują, ale dynamika potrzeb jest szybsza od możliwości.

W tym momencie biznes – będąc świadomym, że istnieją rozwiązania pozwalające za jednym kliknięciem uruchomić instancję potrzebnego rozwiązania, gdzie wcale nie jest potrzebne bieżące zaangażowanie IT, może poprosić zespół IT o skupienie się na projektowaniu potrzebnych rozwiązań biznesowych. Bez konieczności zajmowania się technologią. Oznacza to zmianę profilu działu IT. Biznes musi mieć świadomość, że za sprawą autonomicznej bazy danych można dziś z własnym działem IT bardzo szybko zrealizować odkładany dotąd w czasie projekt. Dział IT może zacząć funkcjonować ponad pewnymi kwestiami technicznymi i administracyjnymi, zwiększając zaangażowanie w kwestie biznesowe.

Przeczytaj również
Uproszczenie drogi do Multicloud dzięki bezpośrednim połączeniom

Świat technologii idzie tak szybko do przodu, że coraz trudniej jest osobom spoza świata IT pozostać na bieżąco z możliwościami dostępnych dziś rozwiązań. Tymczasem, jeśli choćby jedna z osób decydujących o biznesie nie ma wiedzy, że takie rozwiązania istnieją, to nie zgłosi stosownych oczekiwań. To jest taka sama wiedza, że istnieją małe i duże samochody ciężarowe. Jeżeli nie dowiemy się, że na świecie istnieją małe ciężarówki, to będziemy tirami wozili małe ładunki. A przecież są samochody lepiej dostosowane do tego zadania.

Gdzie tkwi największa różnica między platformą Oracle Autonomous Database a klasyczną bazą danych Oracle?

Tradycyjną bazą danych trzeba na bieżąco zarządzać – zainstalować, wdrażać poprawki, aktualizować, konfigurować reguły bezpieczeństwa, definiować role. To proces ciągłej administracji. W przypadku bazy autonomicznej większość tych zadań jest wykonywana automatycznie. Przykładowo, algorytmy sztucznej inteligencji wykrywają ataki i próby kradzieży danych, mogą wiec wdrożyć na bieżąco poprawkę lub włączyć dodatkowe funkcje bezpieczeństwa. Dzięki temu, jak powiedział Larry Ellison, wkraczamy w realia wojny robotów z robotami. Zautomatyzowane rozwiązanie jest w stanie odpierać zmasowane ataki z dużo większą szybkością i skutecznością niż byłby w stanie zrobić to człowiek.

Poza tym autonomiczna baza Oracle działa w chmurze, co daje niemal nieskończoną skalowalność zasobów. Jeśli uruchomię bazę danych lokalnie, to w pewnym momencie może okazać się, że możliwości mojego sprzętu przestają wystarczać – jeżeli chcę rozbudować możliwości bazy, to muszę dokupić sprzęt, a potem poczekać na jego dostawę i wdrożenie. W przypadku platformy uruchomionej w chmurze Oracle, gdy potrzebne są dodatkowe zasoby, są one dostępne od ręki. Jednocześnie, za niewykorzystane zasoby nie trzeba płacić. To nowa, unikalna sytuacja w kontekście baz danych. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania, koszt posiadania Oracle Autonomous jest dużo niższy niż koszt posiadania podobnej konfiguracji w ramach własnego środowiska.

Przeczytaj również
Wirtualizacja stacji roboczych od Fujitsu rozwiązaniem problemów z zapewnieniem narzędzi do pracy zdalnej

Nasza oferta jest skierowana do wszystkich firm, które są na tyle rozwinięte, aby używać bazy danych Oracle. Może być to nawet nieduża instalacja. W skali polskiego rynku w większości przypadków możemy mówić o średnich, dużych i największych firmach. W połowie 2019 roku oferta Oracle Autonomous będzie też dostępna w modelu Cloud at Customer.

Czy proces migracji bazy danych do środowiska autonomicznego jest trudny?

Przenoszenie danych jest bardzo proste, oferujemy narzędzia wspierające ten proces. Oracle ma też dział konsultingu, którego jestem reprezentantem. Jesteśmy od tego, aby ułatwiać klientom korzystanie z rozwiązań Oracle. Jeśli z jakiegoś powodu klient nie jest w stanie samodzielnie zmigrować danych, to nasi specjaliści chętnie pomogą w takich pracach. Rozwijają się również kompetencje naszych partnerów. Tradycyjne rozwiązania Oracle są szeroko używane i wspierane przez cały ekosystem partnerów. Podobny ekosystem powstaje także dla autonomicznej bazy danych. Obecnie Oracle Consulting jest w pełni przygotowany do wsparcia migracji i instalacji nowych rozwiązań autonomicznych potrzebnych tu i teraz.

Chciałbym podkreślić, że proces migracji wcale nie jest trudny, ale – czasami z powodu nowych wymagań biznesowych – wymaga równoczesnych zmian w strukturze bazy. Oferujemy narzędzia do migracji baz danych do środowisk autonomicznych, ale samo wymyślenie struktury bazy danych w kontekście tego, w jaki sposób te dane będą następnie wykorzystywane, musi być przeprowadzone we współpracy z klientem.

Jakie są najważniejsze wartości biznesowe płynące z wykorzystania Oracle Autonomous?

Przede wszystkim jest to szeroko pojęta elastyczność, która ma ogromny wpływ na szybkość działania biznesu – skrócenie czasu potrzebnego do uruchomienia infrastruktury IT na potrzeby określonego projektu. Silnik bazy autonomicznej jest też zoptymalizowany pod kątem najwyższej wydajności i dostępności. Kolejna cecha to skalowalność – jeśli system pochłania duże zasoby, to nie ma konieczności zatrzymania lub spowolnienia procesów biznesowych do czasu dostarczenia dodatkowego sprzętu; zasoby są osiągalne natychmiast. Baza Oracle Autonomous działa więc szybciej, jest też szybciej dostępna pod nowe zastosowania i tańsza w kontekście kosztów całkowitego posiadania ROI. Od technologii nie można dużo więcej oczekiwać. Ponadto, dzięki zautomatyzowaniu prac administracyjnych, możemy czas specjalistów IT spożytkować na potrzeby projektów biznesowych.

Artykuł ukazał się na łamach Magazynu ITwiz nr. 1/2019.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *