BranżaRynek

Blisko 843 mln zł przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch w I półroczu 2022 roku

To o 121,3 mln zł i 16,8% więcej niż przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł z kolei 71,1 mln zł, co oznacza wzrost o 9,7% – czyli o 6,3 mln zł. Grupa wypracowała również 118 mln zł zysku EBITDA. To o ponad 6% lepszy wynik niż w analogicznym okresie 2021 roku (110,7 mln złotych) – poinformowali przedstawiciele spółki.

Blisko 843 mln zł przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch w I półroczu 2022 roku
Piotr Krajewski – Fotografia Architektury / Architectural Photography

W I półroczu 2022 roku sprzedaż produktów i usług Comarch na rynku krajowym osiągnęła 342 mln zł – o 47 mln zł, tj. o 15,9% więcej niż w I półroczu zeszłego roku. Z kolei wartość sprzedaży zagranicznej w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku wyniosła ponad 500 mln zł i była o 7,4 mln zł wyższa rdr. W badanym okresie stanowiła one 59,4% całkowitych przychodów Grupy Comarch.

Jak wskazują przedstawiciele spółki, w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku mocno urosła sprzedaż rozwiązań dla firm z branży telekomunikacyjnej. Ich wartość wyniosła 196,2 mln zł, czyli ponad 14 mln zł więcej niż przed rokiem. Na drugim miejscu pod względem wartości sprzedaży był sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, gdzie wzrost wyniósł 25 mln zł, czyli 24,4%. Firmy z tego segmentu zakupiły produkty i usługi Comarch za kwotę prawie 130 mln zł.

Dwucyfrową dynamikę zanotowała również sprzedaż w sektorze publicznym, finansów i bankowości, handlu i usług oraz przemysłu i utilities. Kontrakty z instytucjami administracji publicznej przyniosły 61,7 mln zł przychodu, co oznacza wzrost o 10 mln zł (20,4%) w porównaniu z I półroczem 2021 roku. Z kolei biznes w segmencie handlu i usług wygenerował 122,6 mln zł przychodów, czyli o 12,2 mln zł (tj. 11%) więcej niż przed rokiem. Natomiast sprzedaż dla instytucji finansowych i banków osiągnęła wynik wyższy o 18 mln zł (tj. 17,5%) i wyniosła 121,4 mln zł. Najwyższy wzrost (39,7%) odnotowała sprzedaż do firm z branży przemysłowej. Jej wartość wyniosła 111 mln zł, rosnąc rok do roku o 31,6 mln zł. Z kolei biznes w sektorze medycznym przyniósł przychody w wysokości 29 mln zł, czyli o 1,2 mln zł więcej niż przed rokiem.

Przeczytaj również
Transition Technologies PSC z ponad 167 mln zł przychodów za 2021 rok

“Sytuacja biznesowa w I półroczu 2022 roku potwierdziła, że utrzymywanie dywersyfikacji źródeł przychodów i różnorodności oferty jest korzystne dla stabilnego rozwoju działalności Grupy Comarch, szczególnie w trudnych warunkach geopolitycznych oraz dynamicznie zmieniających się czynników makroekonomicznych. Stabilna pozycja finansowa pozwala firmie na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwojem sprzedaży w Polsce i na rynkach zagranicznych – głównie w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej czy też Azji – a także rozwojem istniejących i nowych produktów oraz usług “ – skomentował Konrad Tarański, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Comarch SA.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *