CDO

Blisko jedna trzecia firm energetycznych transformuje się cyfrowo oczekując ściślejszej integracji i współpracy

Jak wynika z najnowszego badania IFS, 31% firm reprezentujących sektor naftowy, gazowy i energetyczny na całym świecie, wymienia właśnie ściślejszą integrację i współpracę jako dwa najważniejsze czynniki skłaniające je do wdrożenia oprogramowania dla przedsiębiorstw z uwagi na lepsze zarządzanie projektami (30%), sprawniejsze zarządzanie cyklem życia aktywów (29%) oraz większą efektywność operacyjną (29%). Jednocześnie niemal 30% badanych firm twierdzi, że główną barierą dla transformacji cyfrowej jest brak możliwości zdefiniowania i wyliczenia zwrotu z inwestycji.

Blisko jedna trzecia firm energetycznych transformuje się cyfrowo oczekując ściślejszej integracji i współpracy

Okazuje się, że jedynie 17% firm biorących udział w badaniu zakończyło proces transformacji cyfrowej. Przedsiębiorstwa stosują różne sposoby działania: 65% wdraża poszczególne funkcje krok po kroku, natomiast 18% zaczyna od platformy do zarządzania aktywami.

Pomimo istotnych korzyści jakie dają najnowsze technologie, ich wdrażanie nadal napotyka na poważne bariery. Jedną z najważniejszych jest wspomniany brak możliwości zdefiniowania i wyliczenia zwrotu z inwestycji (ROI) w zaawansowane rozwiązania cyfrowe takie jak EAM czy ERP. Tę przyczynę wskazało 29% ankietowanych. Jedna piąta (20%) uważa również, że jest to największa bariera dla transformacji cyfrowej w ogóle.

Jak wskazują twórcy analizy, przedsiębiorstwa potrzebują większej przejrzystości i pewności co do korzyści płynących z rozwiązań cyfrowych. Dla 79% respondentów ważne jest, aby oprogramowanie miało wbudowaną możliwość ustalania i mierzenia krytycznych wskaźników KPI, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania zasobów (34%), wydłużenia okresu eksploatacji aktywów (30%) oraz zwiększenia ich niezawodności (28%).

Badanie wskazało także kilka innych barier znacznie utrudniających wdrażanie najnowszych technologii cyfrowych dla przedsiębiorstw w sektorze energetycznym. 26% ankietowanych podkreśliło niejasne wymagania dotyczące niezbędnych zasobów i umiejętności, natomiast dla 19% wdrożenie systemów wydaje się być zbyt kosztowne z uwagi na słabe uzasadnienie biznesowe. Pozostałe przyczyny to m.in. brak zgody co do priorytetów wśród kadry zarządzającej – wymieniła je prawie jedna czwarta respondentów (24%).

Przeczytaj również
Deloitte: Digitalizacja i automatyzacja priorytetem dla firm planujących modernizację IT

„Są to bariery, które bardziej zaawansowani dostawcy oprogramowania pokonują przede wszystkim dzięki platformom zbudowanym na architekturze komponowalnej. Rozwiązanie to pozwala stopniowo rozbudowywać system zwłaszcza w najbardziej newralgicznych punktach, a także generuje stabilny i mierzalny zwrot z inwestycji w czasie. Branża energetyczna jest pod stałą presją ekonomiczną i społeczną, stąd zwykłe nic nierobienie nie wchodzi tutaj w grę. Dobra wiadomość jest taka, że coraz większa liczba przedsiębiorstw już dziś doskonale to rozumie” – skomentował Marek Głazowski, prezes IFS Poland&EE.

Kluczowe zarządzanie aktywami

Dla 37% ankietowanych to strategie zarządzania aktywami będą miały największe znaczenie dla ich firm spośród wszystkich korzyści płynących z transformacji cyfrowej. 74% wskazało na bardziej efektywną obsługę techniczną i konserwację urządzeń dzięki m.in. możliwości przejścia z planowanych przeglądów technicznych na działania predykcyjne. Biorąc pod uwagę obecną presję na sektor energetyczny, kluczowe znaczenie mają narzędzia umożliwiające zaawansowane zarządzanie aktywami, które pomagają zmaksymalizować czas bezawaryjnej pracy i zwiększają ich wydajność, uważają autorzy badania.

Odpowiadając na pytanie o oczekiwania wobec systemów do zarządzania aktywami, obok większej efektywności konserwacji i obsługi technicznej respondenci wskazywali także planowanie i wysyłkę (71%), usprawnienie zarządzania łańcuchem dostaw i zmniejszenie kosztów zapasów (70%), mobilność (69%) oraz wsparcie dla jednostek kompatybilnych (69%).

Z punktu widzenia transformacji cyfrowej 38% ankietowanych uważa, że największe znaczenie dla ich firm ma zrównoważona energia, dalej nowe modele biznesowe i strategia zarządzania aktywami (oba 37%). Dodajmy też, iż 44% przedsiębiorstw stawiających sobie za cel zrównoważony rozwój, chce inwestować w bardziej energooszczędne aktywa i infrastrukturę.

Przeczytaj również
Źródłem naszej unikalności jest wiedza i dobre praktyki branżowe

Na pierwszym planie nowe technologie

W całym sektorze energetycznym istnieje duże zapotrzebowanie na nowe, innowacyjne technologie. 72% respondentów wskazuje na istotne znaczenie analityki danych; 70% na wirtualnych asystentów, a 69% na Internet rzeczy (IoT). Respondenci podkreślali, że obecnie największą wartość ma dla nich wykorzystanie nowych technologii do poprawy doświadczenia klienta (20%). Z kolei 29% przedsiębiorstw jest na etapie projektowania automatyzacji doświadczenia klienta, a 26% jest już po wdrożeniu i dostrzega jej zalety.

Badanie wykazało również, że 57% firm z branży naftowej, gazowej i energetycznej planujących transformację cyfrową poszukuje platformy komponowalnej, która jest rozwiązaniem kompleksowym i elastycznym, podczas gdy tylko 38% podąża drogą rozwiązań niszowych.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie IFS udział wzięło ponad 600 osób zajmujących wysokie stanowiska kierownicze i zarządcze w dużych firmach energetycznych z Francji, Australii, Japonii, Skandynawii, USA, Wielkiej Brytanii i Bliskiego Wschodu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.